Agencija za sigurnost hrane: U BiH se jede zdravo

Svjetska zdravstvena organizacija u svom je izvještaju, pod nazivom “Zdravlje i okolina u Europi – ocjena napretka” iz ožujka ove godine, navela da je BiH, u svih šest segmenata koji su ocjenjivani kada je riječ o sigurnosti hrane, na razini ili iznad prosjeka u odnosu na zemlje regije.

Direktor Agencije za sigurnost hrane BiH, Sejad Mačkić, rekao je da je u prvoj polovici ove godine u BiH uzeto 74.853 uzoraka hrane, pri čemu je urađeno 82.390 analiza uzorka, te da je broj neodgovarajućih analiza iznosio 3.096 ili 4,14 posto.

Prema njegovim riječima, od 2007. godine pa do posljednje analize, evidentiran je pad neodgovarajućih uzoraka, piše sarajevsko “Oslobođenje”.

Mačkić je naveo da je postotak uzoraka koji su pokazali higijensku neispravnost u 2007. godini bio 6,9 posto, 2008. godine 6,6 posto, a lani svega pet posto.

On je naglasio da su izvještaji o izvršenim laboratorijskim analizama jedini relevantni pokazatelji na osnovu kojih se može argumentirano govoriti o stupnju sigurnosti hrane koja se nalazi na tržištu BiH.

Mačkić je također naveo da je Agencija ostvarila kvalitetnu suradnju s laboratorijima koji vrše kontrolu hrane u BiH, te da na osnovu dostavljenih podataka o obavljenim analizama hrane priprema skupno izvješće. (SEEbiz)