Agrokor: Visoki trgovački sud ukinuo rješenje o broju članova vjerovničkog vijeća i razvrstavanju u skupine

Visoki trgovački sud ukinuo je rješenje zagrebačkog Trgovačkog suda kojim je bilo određeno da će vjerovničko vijeće Agrokora imati pet članova te su za to vjerovnici bili svrstani u posebne skupine.

Visoki trgovački sud ukinuo je rješenje Trgovačkog suda u Zagrebu i predmet vratio prvostupanjskom sudu na ponovni postupak, a “nalazi da je prvostupanjsko rješenje nepravilno i nije osnovano na zakonu”.

Trgovački sud u Zagrebu je 26. siječnja, na prijedlog tadašnjeg izvanrednog povjerenika Ante Ramljaka, donio rješenje kojim je bio utvrdio da će stalno vjerovničko vijeće imati pet članova – predstavnika vjerovnika koje će izabrati vjerovnici te utvrdio razvrstavanje vjerovnika u pet skupina: A – razlučni vjerovnici, B – imatelji obveznica, C – vjerovnici čije su tražbine osigurane jamstvima i sudjelovali su u roll-up kreditu, D – vjerovnici čije su tražbine osigurane jamstvima i koji nisu sudjelovali u roll-up kreditu, te E – ostali vjerovnici bez osiguranja.

Na to je rješenje Viskom trgovačkom sudu bilo podnijeto desetak žalbi, a podnijeli su ih Franck, Addiko Bank, Euroherc, OTP bank, Splitska banka, kao i Vives Investment, Talal Springs, Ben Oldman Special Situations Fund, Banque Pictet&Cie i Sberbank of Russia.

Većina tih vjerovnika Agrokora žalila se na dio rješenja kojim je sud utvrdio da vijeće vjerovnika ima pet članova (može imati najviše devet), kao i na određene skupine u koje se razvrstavaju vjerovnici, a OTP i Splitska banka su se žalili zbor pogrešnog razvrstavanja u tablice skupine vjerovnika.

Visoki trgovački sud, podsjećajući na odredbe Zakona o izvanrednoj upravi, u obrazloženju rješenja kojim je ukinuo prvostupanjsko rješenje uz ostalo ističe kako se u stalnom vjerovničkom vijeću vjerovnici razvrstavaju u posebne skupine s obzirom na različit položaj svake skupine, s tim da se vjerovnici istog pravnog položaja mogu razvrstati u daljnje skupine prema istovrsnosti gospodarskih interesa.

“Najprije, dakle, treba razvrstati vjerovnike prema njihovom pravnom položaju s time da se kriteriji za ocjenjivanje pravnog položaja jasno odrede (npr. osigurane tražbine, neosigurane tražbine, položaj prema vrsti i obliku osnovne tražbine i sl.) pa onda unutar pojedine skupine jednog pravnog položaja npr. neosigurane tražbine, odrediti daljnju skupinu prema gospodarskom interesu skupine istog pravnog položaja (npr. pravni položaj-neosigurane tražbine-skupina vjerovnici koji su i nakon otvaranja postupka izvanredne uprave, dobavljači dužnika i sl.)”, obrazlaže se u rješenju Visokog trgovačkog suda.

Takvo razvrstavanje mora se temeljiti na valjanim razlozima, kao što je regulirano člankom 12., stavcima 2. i 3. Zakona o izvanrednoj upravi, podsjeća sud.

“Niti iz prijedloga povjerenika, niti iz obrazloženja prvostupanjskog suda ne proizlazi zbog čega navedene skupine, osim skupine A (vjerovnici čije su tražbine osigurane razlučnim pravom) imaju posebni pravni položaj i u čemu se sastoji posebnost tog pravnog položaja pa osnovano žalitelji navode da pobijano rješenje nema razloga o odlučnim činjenicama, čime je počinjena bitna povreda iz odredbi članka 354. stavka 2. točke 11. Zakona o parničnom postupku u vezi s odredbom članka 8. Zakona o izvanrednoj upravi”, ističe Visoki trgovački sud čije je rješenje objavljeno na e-oglasnoj ploči sudova.

Također obrazlaže da, kako pobijano rješenje nije pravilno, tako ni tablica razvrstavanja vjerovnika po posebnim skupinama iz tog razloga nije pravilna.

Visoki trgovački sud u obrazloženju također navodi kako u ponovnom postupku izvanredni povjerenik, kod predlaganja razvrstavanja vjerovnika u posebne skupine, i sud prilikom određivanja broja članova vjerovničkog vijeća i razvrstavanja vjerovnika u posebne skupine radi potrebe sastavljanja vjerovničkog vijeća, trebaju voditi računa o odredbama Zakona o izvanrednoj upravi (članak 18. točke 2. i 3.) i obrazložiti različit položaj svake predložene skupine vjerovnika odnosno obrazložiti iz kojih gospodarskih razloga su vjerovnici istog pravnog položaja razvrstani u daljnje skupine.

U drugoj točki rješenja, Visoki je trgovački sud odbacio kao nedopuštenu žalbu Sberbank of Russia podnijetu protiv zaključka iz spomenutog rješenja zagrebačkog Trgovačkog suda kojim je izvanredni povjerenik upućen da pozove vjerovnike čije su tražbine utvrđene da predlože kandidate za vjerovničko vijeće. (Hina)

Prethodni članakPrihodi Kraša porasli više od 10 posto, neto dobit dosegnula 4 milijuna kuna
Sljedeći članakAgrokor: Prihodi 43,4 milijarde kuna, operativna dobit 1,8 milijardi kuna