Boris MiloushevDosadašnja predsjednica Uprave kompanije Heineken Hrvatska Branka Slaveska prestaje obnašati svoju dužnost.

Branka Slaveska odigrala je važnu ulogu u prepoznavanju izazova hrvatskog tržišta te je neumorno radila na unaprjeđenju kompanije Heineken Hrvatska.

Pod njenim vodstvom kompanija je ostvarila veći tržišni udio te je nagrađena certifikatom Bronze Award za stalno usavršavanje proizvodnih procesa pivovare u Karlovcu primjenom Heinekenovih Total Productive Management alata.

Uz veliku strast i energiju, Branka je pokrenula značajna poboljšanja u strategiji portfelja kompanije, strategiji pristupa tržištu kao i u području razvoja lokalnih talenata. Sve ove inicijative doprinijele su osnaživanju reputacije kompanije u Hrvatskoj.

Boris Miloushev, koji trenutačno obnaša ulogu višeg direktora prodaje i distribucije u kompaniji Heineken Rusija, imenovan je novim predsjednikom Uprave Heinekena Hrvatska. Odgovarat će Dimitru Alexievu, glavnom direktoru Heinekenove regije Europa.

Boris se kompaniji Heineken pridružio 1999. u Bugarskoj, prelaskom iz Coca-Cole HBC. Svoju je karijeru u Heinekenu u Bugarskoj započeo je kao direktor ljudskih resursa nakon čega je prešao na poziciju direktora prodaje. Godine 2008. postao je regionalni direktor prodaje i distribucije za Heinekenovu regiju Istočne i srednje Europe, sa sjedištem u Beču.

U 2011. je počeo obnašati dužnost višeg direktora prodaje i distribucije u Rusiji gdje je značajno pridonio oporavku volumena te uspješno upravljao programom sveobuhvatnog organizacijskog razvoja odjela prodaje, kao i promjenom fokusa tog odjela s volumena na vrijednost.

Boris će raditi na daljnjem razvoju kompanije u smjeru ostvarivanja vrhunskih rezultata, odnosno podupirat će nastojanja operativne kompanije da poveća prihode, vrijednosni udio i profitabilnost.