Povjerenje je ključ! Krilatica je to koja se već izlizala od frekvencije ponavljanja, ali to ipak ne mijenja činjenicu kako se taj aksiom uspostavio kao stanovita vrhunaravna istina koja vrijedi u svim područjima ljudskog života i djelovanja. Slijedom toga prenosi se i na povjerenje među kompanijama jer što je kompanija negoli skup ljudi koji temeljem svojeg znanja i iskustva, ekspertize, donose odluku s kime će surađivati kako bi unaprijedili svoju poziciju na tržištu.

Međutim, kako niti jedan ekspert, koliko god stručan bio, ne može znati sve, tako je u suvremenom poslovnom svijetu bilo nužno definirati standarde kvalitete koji će biti potvrđeni od strane neovisnog tijela.

Tu su na scenu stupile certifikacijske kuće koje su proširile svoje područje djelovanja na mnoge poslovne aspekte pomažući time kompanijama iz raznih sektora da bez previše muke stupaju u kontakt s poslovnim partnerima na bazi standarda i potvrđene, certificirane kvalitete.

U globaliziranom svijetu poslovna suradnja sada je nezamisliva bez ovakvih certifikata koji služe kao putovnica proizvoda za njihovo putovanje po svijetu i ulazak na nova tržišta, dok s druge strane dižu kredibilitet tog proizvoda u oku potrošača gradeći neraskidivu vezu zasnovanu na povjerenju.

I tako se vrtimo u krug. Povjerenje je ključ!

KORISTI CERTIFICIRANJA
Kako bismo dobili izravan uvid u ovaj poslovni aspekt koji s vremenom samo dobiva na važnosti kontaktirali smo nekoliko certifikacijskih kuća: SGS Adriaticu, Bureau Veritas i Centar za certifikaciju halal kvalitete.

Prvo što smo željeli doznati bilo je: Koje su glavne koristi certificiranja po ovim standardima te u kojoj mjeri hrvatski proizvođači shvaćaju prednosti koje time mogu ostvariti?

Iz Bureau Veritasa su poručili kako je glavna prednost potvrđenog sustava upravljanja u tvrtkama lakše upravljanje procesima unutar tvrtke, što u konačnici vodi do znatno boljih rezultata u poslovanju bilo da se radi o poboljšanju kvalitete proizvoda ili usluge, brizi o zaštiti okoliša, poboljšanju uvjeta na radnom mjestu u pogledu zdravlja i sigurnosti na radu, društveno odgovornijem ponašanju tvrtke, racionalnijem upravljanju energijom ili učinkovitom upravljanju sigurnošću hrane.

Iz SGS-a pridodaju kako vodeće hrvatske tvrtke već neko vrijeme prepoznaju koristi koje pruža uspostava i posjedovanje certifikata po međunarodno priznatim normama. S jedne strane, kažu, certifikati osiguravaju međunarodnu prepoznatljivost da proizvodni procesi i proizvodi koje certificirane tvrtke stavljaju na tržište ispunjavaju općeprihvaćene zahtjeve utvrđene u međunarodnim normama, dok s druge strane kupci navedenih proizvoda mogu biti sigurniji da proizvodi koje kupuju udovoljavaju određenoj razini kvalitete.

Osim navedenoga, implementacija sustava upravljanja u poslovanje omogućuje jasnu analizu učinkovitosti odvijanja poslovnih i proizvodnih procesa pa gotovo da i vrijedi pravilo da su certificirane tvrtke zahvaljujući certifikaciji pronašle mjesta u svom poslovanju za postizanje znatnih ušteda bez utjecaja na kvalitetu samog proizvoda, ističu iz SGS-a.

Zadovoljstvo kupca, dodatna kvaliteta proizvoda i usluga te otvaranje novih tržišta glavne su koristi halal certificiranja, navode iz Centra za certificiranje halal kvalitete i dodaju kako se procesom halal certificiranja uspostavlja dodatna kontrola proizvoda čime se zasigurno podiže razina kvalitete i konkurentnosti proizvoda.

“Kada govorimo o otvaranju novih tržišta, rezultati nedavnog istraživanja, koje smo proveli među halal certificiranim proizvođačima u Hrvatskoj, pokazuju kako je 49,1 posto poduzeća povećalo izvoz svojih proizvoda nakon dobivanja halal certifikata”, navode iz Centra.

VRHUNSKE REFERENCE
S više od 90.000 zaposlenika, SGS posluje u mreži koja obuhvaća više od 2.000 ureda i laboratorija širom svijeta, a nudi usluge certifikacije prema gotovo svim poznatijim sustavima upravljanja.

Baza certificiranih klijenata SGS Adriatice u Hrvatskoj u ovom trenutku po različitim međunarodnim normama broji oko 2.200 izdanih certifikata pri čemu je prehrambena industrija vodeći sektor u području certifikacije.

“Imamo iznimno pozitivna iskustva s hrvatskim proizvođačima prehrambenih proizvoda, a surađujemo s gotovo svim vodećim tvrtkama u Hrvatskoj kao što su Koka, Vindija, Dukat, Cromaris, Podravka, Kraš, Ledo, Jamnica i dr. Ove su tvrtke višegodišnji korisnici naših usluga koje aktivno prate kretanja u pogledu certifikata na globalnom tržištu te mu se prilagođavaju i idu ukorak s njim”, kažu iz SGS Adriatice dodajući kako je posjedovanje certifikata od strane proizvođača danas prepoznato kao aspekt bez kojega se više ne može.

Bureau Veritas Croatia na hrvatskom tržištu potvrđuje sukladnosti sustava upravljanja u tvrtkama odnosno izdaje certifikate prema gotovo svim međunarodnim normama, a pruža i usluge izvođenja audita druge strane (tzv. second party audit). Ujedno je i ovlašteno kontrolno tijelo za ocjenu sukladnosti sa specifikacijom proizvoda koji nose oznaku izvornosti ili oznaku zemljopisnog podrijetla hrane.

Bureau Veritas Croatia izdala je više od 1.300 različitih certifikata s područja sustava upravljanja na područjima Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Kosova, Crne Gore i Makedonije od čega se stotinjak certifikata odnosi na tvrtke izvan Hrvatske.

“Znatan broj hrvatskih prehrambenih tvrtki prepoznao je važnost upravljanja svojim procesima i sigurnošću hrane. Dolazak stranih trgovačkih lanaca kao i izvoz, osobito na tržišta EU, dodatno je pojačao fokus na ove certifikate jer je danas gotovo nemoguće plasirati prehrambeni proizvod bez da ste osigurali svom kupcu objektivni dokaz kojim potvrđujete da ste poduzeli potrebne mjere kako bi rizik vezan uz sigurnost hrane bio sveden na minimum. Pod time se podrazumijeva da ste prepoznali sve neophodne mjere i primjereno ih kontrolirate kako bi u konačnici isporučili siguran prehrambeni proizvod, te da je vaše upravljanje sukladno zahtjevima određenog standarda ili norme a vanjsko neovisno certifikacijsko tijelo redovno potvrđuje tu sukladnost. Iz navedenih razloga, interes za certifikacijom je svakako u porastu”, kažu nam iz ove certifikacijske kuće te dodaju kako je, uz certifikacije sustava sigurnosti hrane, u porastu i broj hrvatskih proizvođača koji žele zaštititi svoj autohtoni proizvod (na nacionalnoj i razini EU) oznakom izvornosti ili zemljopisnog podrijetla.

Centar za certificiranje halal kvalitete pri Islamskoj zajednici u Hrvatskoj u rujnu ove godine svečano je dodijelio svoj 100-ti certifikat kojim jamči halal kvalitetu proizvoda i usluga proizvedenih po halal standardima u Republici Hrvatskoj.

Aldin Dugonjić, rukovoditelj Centra, ističe kako trenutno halal certifikat ima 66 proizvođača, 18 hotela, 7 restorana, 1 catering, 7 putničkih agencija, 1 škola te je 14 poduzeća u postupku certificiranja. Dugonjić pritom izražava svoje izrazito zadovoljstvo da u dosadašnjim procesima halal certificiranja i kontrole nije utvrđeno niti jedno odstupanje od zahtjeva halal standarda, što samo pokazuje odgovornost svih halal certificiranih proizvođača prema svojim kupcima.

“Gotovo svakodnevno zaprimamo nove zahtjeve za halal certificiranjem. Centar za certificiranje halal kvalitete svoje aktivnosti osim certificiranja nastoji usmjeriti i prema boljem pozicioniranju Republike Hrvatske na halal tržištu zajedno s gospodarskim dionicima, a posebice Hrvatskom gospodarskom komorom s kojom smo i potpisali poseban sporazum o suradnji”, ističe Dugonjić.

SAMO NAJVIŠI STANDARDI
A sad pređimo na proizvođače. Značaj certifikata u svom su odgovoru ponajbolje sumirali iz Grupacije Pivac pa ćemo ovaj segment započeti s citatom: “Certifikatima kvalitete pokazujemo našim kupcima i potrošačima kako su nam njihova sigurnost i zaštita njihovog zdravlja te ponuda proizvoda iznimne kvalitete apsolutni imperativ u poslovanju. Poslovanje u skladu s najvišim standardima važna je komparativna prednost i na domaćem i na stranim tržištima koju kupci prepoznaju, cijene i naposljetku nagrađuju svojom vjernošću.”

Uz navedenu kompaniju, pogledajmo što su nam izjavili i ostali predstavnici koji su uistinu creme de la creme domaće prehrambene industrije: Franck, PIK Vrbovec, Podravka, Vindija i Žito grupa.

Zdenka Milinović Bujan, direktorica za osiguranje kvalitete u Francku, ističe kako je tvrtka lani dobila potvrdu kvalitete i sigurnosti prehrambenih proizvoda privatnih robnih marki – International Featured Standard Food (IFS Food) – koji trgovačkim lancima jamči jednoobraznost pristupa i stabilnost zajamčene razine kvalitete i sigurnosti proizvoda.

Visoka razina usklađenosti sa standardom ove je godine potvrđena u recertifikacijskom postupku. “IFS Food certifikat osigurava visoku razinu transparentnosti cjelokupnog lanca proizvodnje i isporuke naših proizvoda iz kategorija kave, čaja i snacka s naglaskom na sigurnost hrane, što je posebno važno za proizvodnju trgovačkih marki, posebice iz kategorije snacka i instant mješavina”, navodi Milinović Bujan.

Uz IFS, Franck posjeduje i certifikat prema normi ISO 50001:2011, Sustavi upravljanja energijom, kao i certifikat halal kvalitete u skladu s normom BAS 1049:2010. Stjecanjem certifikata koji potvrđuje sukladnost sa zahtjevima norme ISO 50001:2011, Franck je usvojio Politiku energetske učinkovitosti s ciljem kontinuiranog smanjenja potrošnje energije, smanjenja emisija stakleničkih plinova i onečišćenja okoliša.

Uz navedene certifikate, Franck već od ranije primjenjuje normu ISO 22000:2005 – Sustavi upravljanja sigurnošću hrane i HACCP načela te Kosher certifikat.

Važnost certificiranja potvrđuju i u ranije citiranoj Grupaciji Pivac: “U svim proizvodnim pogonima i poduzećima koja čine Grupaciju Pivac (Mesna industrija Braća Pivac, PPK karlovačka mesna industrija, Mesna industrija Vajda Čakovec i Dalmesso), poslujemo u skladu s najvažnijim certifikatima kvalitete. Među njima su sustav HACCP za osiguranje zdravstvene ispravnosti hrane te sustav upravljanja kvalitetom ISO 9001”, kažu nam iz ove prehrambene grupe.

Dodaju pritom kako su osobito ponosni na certifikat IFS Food koji posjeduju u svim svojim proizvodnim pogonima, a koji se dodjeljuje tvrtkama koje osiguravaju visoku razinu transparentnosti, kvalitete i zdravstvene ispravnosti hrane kroz cjelokupan lanac proizvodnje i isporuke robe.

Analiza se temelji na trima kategorijama – sustavu upravljanja sigurnošću hrane, dobroj proizvođačkoj i trgovačkoj praksi te primjeni sustava HACCP usmjerenog na osiguravanje zdravstvene ispravnosti i sigurnosti namirnica. “IFS Food potvrđuje našu pripadnosti svjetskoj zajednici prehrambenih industrija koje slijede najstroža pravila u proizvodnji u cilju jamstva najviše kvalitete svojim potrošačima”, navode iz Grupacije Pivac.

Vlasta Garašanin, direktorica službe za upravljanje kvalitetom i okolišem u PIK-u Vrbovec, kaže nam kako ovaj lider domaće mesne industrije kvalitetu proizvoda jamči strogim internim procesima kontrole, ali i implementiranim sustavom upravljanja kvalitetom, okolišem, zdravljem i sigurnošću te zdravstvenom ispravnošću, a sukladno važećim međunarodnim normama ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, OHSAS 18001 i IFS Food.

“IFS Food je potvrdio primjenu zadanih normi PIK Vrbovca na višoj razni s rezultatom od 98,75 posto za područje klanja svinja i goveda, proizvodnju i pakiranje svježeg mesa u komadima, mljevenog mesa i pripravaka od svježeg mesa te proizvodnju i pakiranje polutrajnih i trajnih proizvoda. Strogo kontrolirani proces dodatno se sustavno prati provedbom HACCP preventivnog pristupa osiguranju zdravstvene ispravnosti hrane, a uvedeni su i sustavi kvalitete halal i kosher proizvoda”, ističe Garašanin.

Uz primjenu međunarodnih normi, PIK Vrbovec ima propisane stroge interne kriterije. Odjel kontrole kvalitete brine o zdravstvenoj ispravnosti proizvoda te posjeduju interni laboratorij koji godišnje provodi oko 70.000 mikrobioloških analiza i 10.000 kemijskih analiza, a obavi se i oko 20.000 analiza u referentnim državnim laboratorijima.

“Implementacija međunarodnih normi upravljanja kvalitetom, okolišem, zdravljem i sigurnošću te zdravstvenom ispravnošću pridonijela je razvoju i pozicioniraju PIK Vrbovca, kako na domaćem, tako i na stranim tržištima, kao kompanije koja jamči visokokvalitetne proizvode i u mogućnosti je udovoljiti najzahtjevnijim svjetskim standardima kvalitete i sigurnosti hrane”, zaključuje Garašanin.

Nakon Vrbovca, idemo put Koprivnice. Iz Grupe Podravka ističu kako su razvili i implementirali sustav sigurnosti hrane koji je baziran na HACCP principima za sve faze proizvodnje, prerade i distribucije prehrambenih proizvoda te obuhvaća sve faze u poslovanju s hranom: od nadzora sirovina, proizvoda, uvjeta proizvodnje te distribucije hrane na temelju međunarodno prihvaćenog Codex Alimentariusa.

U razdoblju 2000. – 2007. Grupa Podravka razvila je, implementirala i certificirala Sustav upravljanja kvalitetom prema zahtjevima norme ISO 9001:2000. Danas su sve proizvodne cjeline i korporativne organizacijske cjeline Grupe Podravka obuhvaćene certifikacijom prema normi ISO 9001:2008, dok se sljedeće godine planira recertifikacija prema novoj normi ISO 9001:2015.

“Spomenuti ISO 9001 i HACCP prema načelima Codex Alimentariusa čine osnovu integriranog sustava upravljanja Grupe Podravka koji su nadograđeni zahtjevima standarda sigurnosti hrane više razine koje uvjetuju pojedini kupci i tržišta: IFS (International Featured Standard – IFS Food) te BRC (British Retail Consortium – Safety)”, navode iz Podravke te dodaju kako je integrirani sustav upravljanja sukladan i vjerskim standardima i zahtjevima kao što su Halal i Kosher.

U tom smislu ističu kako certifikati predstavljaju svojevrsnu putovnicu njihovih proizvoda bez koje bi plasman na tržište, bilo domaće bilo inozemno, bio gotovo nemoguć. “I najvažnije, dugogodišnjim iskustvom i provođenjem ovih sustava osigurava se kontrola u cijelom proizvodnom i distributivnom lancu”, kažu u Podravki.

Grupa Vindija u svom asortimanu ima više od 1.000 proizvoda koji su potvrđeni vodećim standardima kvalitete i sigurnosti hrane – HACCP, ISO 9001, BRC Global Standard for Food Safety, IFS Food, Halal, Kosher i GMO free.

“Vindija je uspostavila i održava sustav upravljanja kvalitetom u skladu sa svim zahtjevima koje postavlja norma ISO 9001, a prije gotovo 20 godina uspostavljen je, provodi se i održava sustav samokontrole utemeljen na načelima HACCP-a”, kažu iz varaždinske kompanije te dodaju kako u vlastitom mikrobiološkom i kemijskom laboratoriju na godišnjoj razini izvrše oko 100.000 analiza i kontrola kvalitete i sigurnosti sirovina, poluproizvoda i gotovih proizvoda.

Kao izvozno orijentirana prehrambena tvrtka, Vindija je implementirala europske standarde proizvodnje te posjeduje certifikate IFS Food i BRC Global Standard for Food Safety. Certificirani su nositelji i jednog od najzahtjevnijih svjetskih sustava za jamčenje sigurnosti hrane FSSC 22000, a implementirali su i halal te kosher certifikate. Posljednji u nizu Vindijinih certifikata je GMO Free certifikat, prvi i zasad jedini u Hrvatskoj, za proizvode od svježeg pilećeg i purećeg mesa Cekin i Vindon te tvornicu stočne hrane Blagodar.

“Sigurnost hrane je prepoznata od strane trgovačkih lanaca i dobavljača kao prioritet u poslovanju te su i domaći partneri, dobavljači, kao i krajnji potrošači svjesni jamstava koja donose pojedini certifikati, pa su takvi proizvodi sve traženiji. Domaći kupci danas pažljivije čitaju deklaracije te su voljni odvojiti i više novca za proizvode nedvojbene kvalitete i sigurnosti. Nedavna neugodna iskustva sa salmonelom u proizvodima nekih stranih, ali i domaćih proizvođača, koja su potresla hrvatsku javnost, dodatno su motivirala kupce da više nego ikada paze na sigurnost i zdravstvenu ispravnost hrane te da na policama potraže hranu proizvođača kojima vjeruju”, navode iz Vindije.

Žito grupa kao jedan od vodećih poljoprivrednih i prehrambenih proizvođača u Hrvatskoj zapošljava 1.500 djelatnika. Članice i djelatnosti Žito grupe međusobno su povezane i slijedno obavljaju aktivnosti na putu od sirovine do krajnjeg potrošača po principu od polja do stola.

U kompaniji kažu kako je upravljanje kvalitetom vrlo važno te se posebna pažnja posvećuje upravljanju poslovnim procesima.

Unutar njihove industrijske proizvodnje prehrambenih proizvoda nalaze se mesna industrija s brendom trajnih mesnih proizvoda Dobro, pšenični i kukuruzni mlin s Tena brašnom i krupicom, Tvornica ulja Čepin s Tena uljem, Tvornica šećera Osijek s Premijer šećerom te farma koki nesilica i pakirni centar za Žito svježa jaja.

“Žito mesna industrija posjeduje BRC food i IFS food certifikate koji su vrlo značajni za poslovanje s trgovačkim lancima. Tu se posebno ističe BRC budući da smo jedini proizvođač trajnih mesnih proizvoda u Hrvatskoj koji je dobio ovaj vrlo značajni certifikat bez kojega izvoz u britanske, ali i brojne druge europske trgovačke lance nije moguć. IFS certifikat posjeduje i pogon za pakiranje Žito jaja, pšenični i kukuruzni mlin kao i Tvornica ulja Čepin. Silosi Đakovo i Osijek posjeduju GMP+ certifikat za skladištenje i trgovinu žitaricama. Svi silosi i otkupna mjesta za žitarice i uljarice imaju ISCC certifikat održivosti. Pšenični i kukuruzni mlin u Đakovu posjeduje još i Kosher certifikat”, navode iz Žito grupe te dodaju kako je Tvornica ulja Čepin nositelj i drugih certifikata i priznanja među kojima su IFS Food, ISCC, Kosher, ISO 14001:2015, ISO 50001:2011, GMP+ te Superior taste award s dvije zlatne zvjezdice za Tena suncokretovo ulje, dok Tvornica šećera Osijek posjeduje Kosher, FSSC 22000, ISO 9001:2008, ISO 14001:2015 i ISO 50001:2011 certifikate.

Implementaciju standarda kvalitete, sigurnosti hrane, zaštite okoliša i upravljanja energijom u osječkoj kompaniji vide kao nužan preduvjet konkurentnosti kako na domaćem, tako i na stranom tržištu.

“Bez njih isporuka proizvoda na inozemno tržište ili suradnja s trgovačkim lancima u vidu proizvodnje trgovačkih marki ne bi bila moguća. Implementirani standardi dodatno potiču povjerenje kupaca i potrošača komunicirajući visoku kvalitetu proizvoda ili prilagođenost posebnim zahtjevima koje tržište postavlja”, kažu iz Žito grupe.

TRGOVINA I LOGISTIKA
Kao što se može primijetiti, trgovci nisu samo recipijenti certificiranih proizvoda, nego su se aktivno uključili u sam proces certifikacije. Iz Lidla su nam izjavili kako su prepoznali sigurnost hrane kao prioritet u svome poslovanju te su pomogli svojim dobavljačima i proizvođačima da 2015. godine dobiju IFS Food.

Također ističu da trenutno pregovaraju sa svojim dobavljačima iz segmenta prehrane koji proizvode Lidlove brendove, od kojih većina ima IFS Food, a neki i FSSC 22000 certifikat. Osim toga, Lidl angažira certificirane IFS auditore koji uz njegove djelatnike u određenim vremenskim razmacima vrše nenajavljeni audit proizvodnog pogona, a on ovisi o procjeni rizika za proizvod koji rade za Lidl.

Svi proizvođači voća i povrća koji surađuju s Lidlom od početka 2019. godine imat će Global G.A.P. certifikat. “Lidl je u sektoru sigurnosti hrane, kao i u mnogim drugim područjima, uistinu predvodnik trendova. Svi njegovi proizvođači imat će jedan od tri certifikata kako bi mogli proizvoditi za Lidl Hrvatsku – IFS Food, BRC ili FSSC 22000 certifikat”, navode iz ovog trgovca.

U ovom području već je godinama jako aktivan i Metro Cash & Carry čiji dobavljači moraju imati jedan od GFSI (Global Food System Initiative) priznatih standarda, među kojima je i IFS standard.

“Surađujući s dobavljačima čiji su proizvodi i poslovanje zaprimili jedan od međunarodno priznatih certifikata, Metro asortiman zadovoljava stroge zahtjeve kvalitete i sigurnosti na kojima inzistiramo u suradnji s našim profesionalnim kupcima”, kažu iz Metroa te dodaju kako u suradnji s certifikacijskim kućama organiziraju brojne edukacije za svoje dobavljače kojima ih potiču na daljnje usavršavanje kao i certificiranje njihovih poslovnih i proizvodnih procesa.

Pritom poručuju kako posjedovanje IFS certifikata ili certifikata nekih od ostalih GFSI priznatih standarda (kao npr. BRC, FSSC 22000, Global G.A.P.), domaćim dobavljačima i proizvođačima omogućava da na transparentan i tržišno priznat način dobiju potvrdu visokih standarda uspostavljenih poslovnih i proizvodnih procesa, odnosno transparentnosti duž cijelog dobavljačkog lanca te im otvara vrata izvozu kroz velike međunarodne sustave kao što je Metro Cash & Carry.

Uz proizvodnju i trgovinu, treći aspekt certifikacije – s kojim ćemo i zaključiti ovu temu – je logistika, a prva domaća logistička kompanija koja je uvela certifikat IFS Logistics bila je Ralu logistika.

“IFS logistics definira stroge kriterije vezane uz sigurnost hrane, određuje procedure rada te nadzor nad sljedljivosti ne samo transporta i distribucije, već i skladištenja prehrambenih proizvoda. Uz ISO 9001:2015 i HACCP certifikate, IFS Logistics objedinjuje sve certifikate i podiže razinu sigurnosti”, kažu iz Ralu logistike te dodaju kako je posjedovanje ovog certifikata jamstvo njihovim klijentima da će dobiti najvišu razinu sigurnosti u djelatnostima transporta, distribucije i skladištenja.