Kaufland

Kaufland Hrvatska

+385 800 223 223

Ulica Donje Svetice 14, 10000, Zagreb, Hrvatska

Kao dio Schwarz grupacije, Kaufland je jedan od vodećih trgovačkih poduzeća na europskom tržištu.