Lonia

Lonia d.d.

+385 44 669 200

Grupa Lonia danas posluje kroz mrežu od 305 prodavaonica prehrane različitih formata, lociranih na području 7 županija kontinentalne Hrvatske te 8 veleprodajnih centara.