Slavonija - Bošković

Slavonija-Bošković

+385 32 844 222

SLAVONIJA-BOŠKOVIĆ D.O.O., Ulica Josipa Jurja Strossmayera, 32272, Cerna, Croatia

Trgovačko društvo se bavi trgovinom na malo u 68 prodajnih objekata koji se nalaze u tri slavonske županije (Vukovarsko-srijemska, Osječko-baranjska i Brodsko-posavska).