podravka-koprivnica-ftd1Ukupna prodaja Grupe Podravka u prvom kvartalu 2012. godine iznosila je 815,2 milijuna kuna, što predstavlja porast prodaje od 2 posto u odnosu na isto lanjsko razdoblje, stoji u financijskom izvještaju objavljenom na Zagrebačkoj burzi.

Ostvarena EBITDA iznosi 78,6 milijuna kuna, što predstavlja pad od 5 posto, dok operativna dobit (EBIT) Grupe Podravka iznosi 40,3 milijuna kuna, što predstavlja pad od 6 posto, a operativna marža (EBIT marža) iznosi 4,9 posto.

Ostvarena neto dobit Grupe Podravka manja je za 27 posto od istog razdoblja prošle godine i iznosi 18,7 milijuna kuna. Ukupna vrijednost kapitalnih ulaganja u promatranom razdoblju iznosila je 21,6 milijuna kuna.

Prodaja SPP Prehrana i pića iznosila je 635 milijuna kuna i gotovo je na jednakoj razini kao u prvom kvartalu 2011. godine, s time da je u Hrvatskoj ostvaren pad prodaje od 1 posto, dok inozemna tržišta bilježe nešto višu prodaju u usporedbi s istim razdobljem prošle godine. Najveći doprinos navedenom porastu prodaje ima tržište jugoistočne Europe (7 posto), gdje se najviše ističu Bosna i Hercegovina, Makedonija, Kosovo i Srbija.

SPP Farmaceutika ostvarilo je prodaju u iznosu od 180,2 milijuna kuna, što predstavlja porast prodaje od 12 posto u odnosu na prvi kvartal 2011. godine. Porastu prodaje SPP Farmaceutika najviše doprinose inozemna tržišta, koja bilježe rast od 23 posto, uz najveći doprinos tržišta Rusije, Bosne i Hercegovine i Češke. Tržište Hrvatske također je u porastu (3 posto) temeljem više razine prodaje lijekova na recept (2 posto). Prema ATK klasifikaciji, grupe proizvoda koje su ostvarile najznačajniji porast su dermatici te lijekovi s djelovanjem na srce i krvožilje, stoji u izvješću.

Ukupni troškovi Grupe Podravka iznose 779,0 milijuna kuna, što predstavlja porast za 3 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Najveći doprinos navedenom povećanju ima porast troškova prodanih proizvoda, zbog daljnjeg porasta cijena sirovina.

Opći i administrativni troškovi također bilježe porast, a najvećim dijelom su na navedeni rast utjecali povećani troškovi zaposlenika. Troškovi marketinga padaju u promatranom razdoblju za 5 posto, a troškovi prodaje i distribucije niži su u promatranom razdoblju za 4 posto, prvenstveno zbog nižih troškova logistike i distribucije.

Unatoč porastu prihoda od prodaje u prvom kvartalu 2012. godine za 2 posto, bruto dobit biljeţi pad od 1 posto te iznosi 311,3 milijuna kuna. Naime, troškovi prodanih proizvoda rasli su brže nego prihodi od prodaje, što se negativno odrazilo na bruto maržu koja je niža za 120bp, stoji u izvještaju.

Budući da su i ostali troškovi, osim troškova prodanih proizvoda, viši nego u istom razdoblju prošle godine, EBITDA pada za 5 posto te iznosi 78,6 milijuna kuna. Operativna dobit iznosi 40,3 milijuna kuna, što označava pad od 6 posto te se EBIT marža nalazi na razini od 4,9 posto.

U promatranom razdoblju, od izvanrednih stavki evidentirane su otpremnine u ukupnom iznosu od 6,6 milijuna kuna te ako se korigira neto dobit za navedene izvanredne stavke, ona bi iznosila 25,3 milijuna kuna, što je pad od 23 posto u odnosu na korigirani rezultat 2011. godine. (Poslovni dnevnik)