Tvrtka za istraživanje maloprodaje IGD i njegova dobrotvorna inicijativa “Hraniti britansku budućnost” inspirirala je 17.000 mladih ljudi ove godine pružanjem savjeta i vještina za karijeru u maloprodajnoj industriji.

Dvije tisuće volontera iz gotovo 300 kompanija u području djelovanja hranom i prehrambenim namirnicama pomoglo je ukazati na raspon poslova dostupnih u ovoj industriji i potrebu za usavršavanjem vještina kao što su komunikacija, timski rad i odlučivanje.

Inicijativa, koja je aktivna već pet godina, sastoji se od dva glavna programa: Školski program i Vještine za rad.

Prvi program pruža smjernice i uvid u karijeru u prehrambenoj industriji. Više od 1200 volontera, uključujući i više rukovoditelje nekih od najvećih britanskih prehrambenih tvrtki, obučavali su 7.500 tisuća studenata. Povratne informacije pokazuju da 91% studenata smatra da im iskustvo pomaže u pripremi za radni svijet.

Nova inicijativa pokrenuta ove godine pomogla je potaknuti smislen angažman između poduzeća i lokalnih srednjih škola. Tvrtke su pomogle pokrenuti niz aktivnosti kao što su poslovne studije, tvorničke ture i razne panele s pitanjima i odgovorima.

Joanne Denney-Finch, izvršni direktor IGD-a rekao je: “Naša industrija je najveći poslodavac u privatnom sektoru. Ovaj projekt donosi spajanje industrija sve u cilju inspiracije sljedećih generacija.”

Inicijativa će proširiti svoj opseg u 2017. nudeći više mogućnosti učenja za studente pokretanjem više radionica u srednjim školama i povećanjem broja partnerstva. (ESM)