Ugovor o znanstveno-stručnoj suradnji između Ekonomskog fakulteta u Osijeku i tvrtke Saponia potpisali su dekan Ekonomskog fakulteta, prof. dr. sc. Boris Crnković i predsjednica Uprave Saponije, dr. sc. Dajana Mrčela. Predmet sporazuma je uspostavljanje te razvijanje stručne i poslovne suradnje u nizu znanstveno-razvojnih i stručnih područja. Potpisivanjem ovog sporazuma je i formalno potvrđena dugogodišnja uspješna suradnja između Ekonomskog fakulteta u Osijeku i tvrtke Saponia d.d. u organiziranju stručnih praksi, seminara, posjeta tvornici i edukativnih programa, posebno na kolegiju Marketing strategije.

“Ekonomski fakultet i Saponia će osigurati temelje za uspješnu realizaciju dogovorenih projekata i programa, koji uvelike doprinose razvoju zajednice te mladim akademskim građanima pružaju kvalitetniju podlogu za poslove za koje se obrazuju”, naglasio je dekan Ekonomskog fakulteta u Osijeku, prof. dr. sc. Boris Crnković.

Na suradnju značaj ovog sporazuma se osvrnula i predsjednica Uprave Saponije d.d., dr. sc. Dajana Mrčela. “Kroz suradnju s Ekonomskim fakultetom gradi se i kvalitetna baza stručnog kadra, a Saponia već godinama provodi uspješan model zapošljavanja mladih kadrova s tek stečenom diplomom”, ističe.

Prof. dr. sc. Marija Ham, redovita profesorica na Katedri za marketing također ističe da je suradnja Ekonomskog fakulteta u Osijeku i Saponije rezultat obostranih nastojanja implementacije dvosmjernog transfera znanja. Štoviše, ovo nije prvi put da studenti smjera marketing rješavaju poslovne slučajeve iz prakse. Predmetni nastavnici – profesorica Marija Ham i docentica Ana Pap, koje izvode nastavu u sklopu koje se ova suradnja provodi, veliki značaj daju iskustvu iz prakse s kojom studenti dolaze u doticaj zahvaljujući ovakvom načinu izvođenja nastave.

Saponia će nagraditi najbolje radove te studentima organizirati posjet tvornici i mogućnost dodatnog upoznavanja s radom tvrtke. Uz to, prijedlozi i analize koje će proizaći iz studija slučaja, koristit će se u promišljanju marketing strategije poduzeća u stvarnom poslovanju. S druge strane, Ekonomski fakultetu u Osijeku će na smjeru Marketing nastaviti s daljnjim obogaćivanjem nastavnih sadržaja praktičnim iskustvima iz prakse.

Kliknite za najnovije vijesti, analize i istraživanja u vašem sandučiću!