Za čak 60% velikih korisnika jako je bitno koji brend vode kupuju, a 50% njih je i lojalno jednom brendu u kategoriji.

U okviru BRANDpuls istraživanja Hrvatska prate se marketinški pokazatelji uspjeha za kategoriju gaziranih voda i brendove unutar nje.

Ovi marketinški pokazatelji važni su nam za uspješno vođenje brenda i rano uočavanje mogućih problema i prilika. Podaci korišteni u analizi koja slijedi prikupljeni su u drugoj polovici 2021. godine na području Hrvatske.

VELIČINA KATEGORIJE
Kategoriju gaziranih voda konzumira 74% Hrvata u dobi od 16 do 64 godine, a 26% njih kaže da nikada ne pije gazirane vode.

S ukupno 32% udjela najveći je broj velikih korisnika (Heavy users) kategorije koji gaziranu vodu piju dva-tri puta tjedno i češće.

Srednjih korisnika (Medium users) koji piju ovu vodu jednom tjedno do dva-tri puta mjesečno je 23%, a malih korisnika (Light users) koji ju piju jednom mjesečno i rjeđe 19%. Za čak 60% velikih korisnika jako je bitno koji brend vode kupuju, a 50% njih je i lojalno jednom brendu u kategoriji.

STAVOVI O KATEGORIJI
Većina velikih korisnika gaziranih voda smatra da su one osvježavajuće. Dvije trećine njih smatra da gazirana voda olakšava probavu i da je dobra za zdravlje. Ukupno 60% je voli miješati s vinom, a polovina velikih korisnika misli da je magnezij iz gazirane vode dobar za srce.

KORISNICI I BRENDOVI
Kroz BRANDpuls istraživanje prati se kako potrošači doživljavaju i koriste brendove unutar kategorije. Taj se odnos prikazuje kroz BRANDpyramid, gdje svaka razina označava jednu razinu odnosa korisnika i brenda. Jedna od najvažnijih je razina korištenja (usage) koja sugerira na koliko potrošača možemo računati i kakva je vitalnost brenda. Korisnike smatramo onima koji su koristili brend u posljednjih mjesec dana. U kategoriji gaziranih voda među velikim korisnicima u Hrvatskoj, u dobi od 16 do 64 godine, top tri brenda su Jamnica, Radenska i Donat Mg.

BRANDmap nam jasno grafički ilustrira poziciju svih brendova. Možemo vidjeti koji brendovi dijele tržišnu poziciju te gdje su smješteni u odnosu na prosjek proizvodne kategorije. Kod mapiranja možemo koristiti bilo koja dva marketinška indikatora.

U kategoriji gaziranih voda, među velikim korisnicima, brend Jamnica ima vidljivo najjaču poziciju ako promatramo dva indikatora – korištenje brenda i lojalnost brendu.