podravka-zgrada-vegeta-midiMirovinski fondovi u kupnji dionica Podravke na dražbi održanoj u srpnju ove godine nisu djelovali zajednički u smislu Zakona o preuzimanju i za njih, odnosno za mirovinska društva nije nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanje Podravke, utvrdila je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa).

Sagledavajući utvrđeno činjenično stanje u provedenom postupku nije utvrđeno da bi mirovinska društva u predmetnoj transakciji stekla dionice Podravke djelujući zajednički, prema odredbama članka 5. stavak 1. i 2. Zakona o preuzimanju, navodi Hanfa u opširnom priopćenju, na više od 20 stranica, o ulaganjima obveznih mirovinskih fondova i rezultatima nadzora stjecanja dionica Podravke od strane obveznih mirovinskih fondova u vezi s ispitivanjem zajedničkog djelovanja prema Zakonu o preuzimanju dioničkih društava.

U srpnju ove godine (18. i 19. srpnja) u postupku izvansudskog namirenja zalogom osigurane tražbine održana je javna dražba 576.880 dionica Podravke (10,64 posto ukupno dionica), a u toj su transakciji četiri obvezna mirovinska društva stekla ukupno 430.932 dionice, ili 74,7 posto ukupno ponuđenih dionica, po prosječnoj cijeni od 315,79 kuna.

Nakon te transakcije obvezni mirovinski fondovi (Erste Plavi, PBZ Croatia osiguranje, AZ i Raiffeisen) držali su ukupno 29,63 posto dionica Podravke, odnosno prešli su prag od 25 posto.

Uzevši u obzir postupanje mirovinskih društava i članova uprave prije i nakon javne dražbe dionicama Podravke, kao i s tim povezane okolnosti, a osobito donošenje i potom opozivanje Kodeksa sudjelovanja mirovinskih fondova u korporativnom upravljanju (donijet u srpnju 2010., a opozvan u lipnju ove godine jer je protumačen kao namjera zajedničkog djelovanja svih mirovinskih društava), Hanfa navodi da je 21. srpnja po službenoj dužnosti pokrenula postupak nadzora kako bi se utvrdilo jesu li mirovinska društva zajednički djelovala prilikom provođenja te transakcije, odnosno djeluju li zajednički u preuzimanju Podravke.

Hanfa navodi kako, unatoč indicijama, nije utvrđeno da bi mirovinska društva u transakciji od 19. srpnja stekle dionice Podravke djelujući zajednički.

Dionice su stjecane u postupku javne dražbe, čije je vrijeme održavanja i trajanje unaprijed bilo točno određeno i poznato svim sudionicima tržišta kapitala kao i široj javnosti, navodi Hanfa i dodaje da mirovinci nisu ponude za stjecanje dionica Podravke davali istovremeno i pod istim uvjetima, da formalno-pravni pisani ugovor o stjecanju nije sklapan, da su, iako je raspon cijene bio od 295 do 331 kunu, mirovinska društva ponudila i realizirala transakcije po različitim cijenama.

Hanfa zamjećuje i da su “pravovremenim opozivanjem Kodeksa” – mjesec dana prije transakcije, nakon što im je dano do znanja da se odredbe istoga tumače kao namjera zajedničkog djelovanja – mirovinska društva uklonila dokaz izričitog i pisanog sporazuma u smislu odredbe članka 5. stavak 1. Zakona o preuzimanju.

“Slijedom navedenog, Agencija nije utvrdila da bi na dan 19. srpnja 2011. izvršenjem transakcije dionicama Podravke za mirovinska društva nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanje Podravke”, ističe Hanfa.

No, napominje da to temelji isključivo na činjenicama i dokazima iz provedenog nadzora te da to ne predstavlja i konačno utvrđenje Agencije.

“Naime, moguće preuzimanje Podravke od strane mirovinskih društava ovisi prvenstveno o daljnjem postupanju samih mirovinskih društava, pa će Agencija, imajući u vidu sve opisane indicije zajedničkog djelovanja, u narednom razdoblju nastaviti s posebnom pažnjom nadzirati aktivnosti mirovinskih društava vezane uz ulaganja u dionice Podravke i ostvarivanje utjecaja na upravljanje Podravkom, u prvom redu, kroz (eventualno) usklađeno ostvarivanje prava glasa i predlaganje odluka na glavnoj skupštini Podravke”, navodi Hanfa. (H)