Maja Janach je interni revizor Podravke, a Vladimir Bunić predsjednik Uprave Danice

Na današnjoj sjednici Uprave Podravke donesena je odluka o imenovanju Maje Janach za internog revizora Podravke, dok je Vladimir Bunić preuzeo dužnost predsjednika uprave Danice, priopćeno je iz Podravke.

Janach je diplomirala na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, nakon čega se obrazovala za Ovlaštenog internog revizora pri Hrvatskoj sekciji internih revizora Hrvatske te za Certified Fraud Examiner na Association of Fraud Examiners.

Svoju profesionalnu karijeru započela je u Podravki obavljajući poslove Voditelja plana i analize za društva u inozemstvu te Voditelja kontrolinga u Podravka International u Varšavi.

Nakon toga, svoju karijeru nastavlja u Luri d.d. kao Internal Auditor, a potom odlazi u Deloitte Hrvatska na radno mjesto Senior Consultant for Internal Audit. Osim toga, u jednom periodu obavlja poslove Pomoćnika direktora Sektora za Računovodstvo Grupe i konsolidaciju u Hrvatskom Telekomu te u Dukat d.d. na poslove Internog revizora gdje je do sada radila.

Na istoj sjednici Uprava Podravke je – kao Skupština povezanog društva Danica d.o.o. – u interesu daljnjeg unaprjeđivanja poslovanja Danice d.o.o., donijela odluku o izmjeni osnivačkog akta Danice i to na način da se Uprava Danice d.o.o. sastoji od predsjednika i člana Uprave.

Za predsjednika Uprave Danice imenuje se Vladimir Bunić, diplomirani ekonomist koji je zadnjih godina u Podravki obavljao poslove direktora Sektora upravljanja uslugama, Sektora proizvodnje, savjetnika Predsjednika Uprave te direktora za restrukturiranje.

Dosadašnji direktor Danice, Dragan Habdija, nastavlja svoj mandat kao član Uprave Danice tvrtke.

“Ovime će se osnažiti upravljački tim Danice kako bi mogao odgovoriti izazovima redovnog vođenja poslovanja društva kao i posebnim zadaćama vezanim uz rast i restrukturiranje mesnog programa”, kaže se u priopćenju.