Najpopularniji i najposjećeniji trgovački centri

Poznato je da naši građani vole posjećivati  velike, moderne trgovačke centre kojih danas ima već četrnaest.  Postoje još planovi za čak i do  pedesetak novih, od čega desetak izglednih u kraćem vremenskom razdoblju. Po spontanoj poznatosti postojećih centara vode četiri: Importanne centar, Avenue Mall, King Cross te City Center One (raspon spontane poznatosti je od 30 do 40%). Ukupna poznatost – nakon podsjećanja –  kreće se u rasponu od 49 do 73%  urbane populacije te uključuje šest centara: Importane centar, King Cross, Importane Galerija, Avenue Mall, City Center One i Kaptol centar.

Naravno, regionalno postoje značajne razlike. Spontano i potaknuto sjećanje svakako je najveće u zagrebačkoj regiji gdje čak 8 centara ima poznatost veću od 50% tj .poznatost se za prva tri centra penje na oko 90% . U sjevernoj Hrvatskoj  i Slavoniji te Dalmaciji samo po dva centra prelaze 50% ukupne poznatosti. Veći broj centara poznat je i građanima Istre, Primorja, Gorskog Kotara, Like, Korduna i Banovine jer između 4 i 6 centara poznaje preko 50% gradskih stanovnika tih područja.

Kada se promatraju posjete trgovačkim centrima u posljednjih 12 mjeseci prvo spomenuta 4 centra vode i po posječenosti (u rasponu od 28 do 38% urbane populacije). Situacija je malo drugačija kada se analizira odgovore o tome koje su centre građani najčešće posjećivali u tom razdoblju izdvajaju se Avenue Mall,  Imoportanne centar te City Center One. Oko četvrtine urbane populacije uopće nije bilo niti u jednom trgovačkom centru. Promatrano po regijama u Zagrebu s okolicom vodi Aavenue Mall, za sjevernu Hrvatsku Importanne centar, za Slavoniju – Essker centar, za Liku, Kordun, Banovinu – Importanne centar, za Istru s Primorjem i Gorskim Kotarom – Tower centar i za Dalmaciju – Joker centar. Dakle, vidljivo je da dio potrošača i putuje da bi posjetili neki od bližih trgovačkih centara.

Posjetitelji koji najčešće posjećuju Avenue Mall, City Center One, Joker centar, Tower centar i Supernovu u prosjeku češće posjećuju navedene centre nego što to čine oni koji najčešće posjećuju Branimir centar, Kaptol centar, King Cross, Importanne galeriju i Mandi.

Četvrtina Hrvata u posljednjih 12 mjeseci nije posjetila niti jedan trgovački centar
Četvrtina urbane populacije koja u posljednjih godinu dana nije bila niti u jednom trgovačkom centru značajnije varira po pojedinim regijama. Najmanje je takvih u Zagrebu s okolicom – samo oko 10%, zatim su regije uz more kod kojih oko 28% građana nije posjetilo takve centre, slijedi Slavonija te Lika, Kordun, Banovina gdje oko 30% nje posjetilo centre i najmanje posjeta trgovačkim centrima je u sjevernoj Hrvatskoj gdje u zadnjih 12 mjeseci  oko 50% urbane populacije nije posjetilo niti  jedan takav centar.

Slični su i podaci o kupovanju u trgovačkim centrima u zadnjih godinu dana – oko 30% građana urbane populacije nije ništa kupovalo. U Zagrebu s okolicom takvih je najmanje – smo 12%, na obalnom području ih je oko 30%, u Lici, Kordunu, Banovini oko 40%, Slavoniji – 43%, a u sjevernoj Hrvatskoj gotovo 60%.

gfk-logoO istraživanju: prikazani podaci izvod  su iz  sindiciranog  istraživanja: Shopping centri,  provedenog na  uzorku  građana  – 1 000 ispitanika, reprezentativno za urbanu populaciju Hrvatske (6 regija, 44 grada); osobna anketa u kućanstvu, 01/2009.; rezultati daju bazične podatke o posjetiteljima trgovačkih centara – poznavanje centara (spontano i potaknuto), posjete u zadnjih 12 mjeseci, kupovinu u zadnjih 12 mjeseci, učestalost posjeta i sl.