Informacijske tehnologije – Lideri sektora: Dobro vrijeme za IT

Od vodećih deset poduzeća samo je jedno lani poslovalo negativno. Općenito se bilježi dobar trend, kako u pogledu zaposlenosti, tako i prema ostvarenim prihodima, realiziranom izvozu i investicijama

Svih deset vodećih hrvatskih poduzeća prema prihodima iz područja računalnog programiranja i upravljanja softverima svoje sjedište imaju u Zagrebu. Navedena poduzeća tijekom prošle godine zapošljavala su 1.679 osoba te su kumulativno ostvarili 1,62 milijardi kuna prihoda.

Kumulativna neto dobit iznosila je 99,8 milijuna kuna, pri čemu je samo jedno poduzeće poslovalo negativno. Devet od deset vodećih IT poduzeća je jedan dio prihoda ostvarilo u inozemstvu, a kumulativni izvoz u 2015. godini dosegnuo je 334 milijuna kuna.

Jednako tako, kod njih osam zabilježeno je investiranje u dugotrajnu imovinu, uz kumulativni iznos od 113,5 milijuna kuna. U nastavku je svaka kategorija detaljno prikazana po godinama za svako poduzeće.

Osnovni parametar prema kojem smo rangirali poduzeća je ostvareni prihod u 2015. godini. Tako dobivenih deset vodećih poduzeća prema ostvarenom prihodu u 2015. godini analizirali smo i prema ostalim parametrima (broj zaposlenih, neto dobit, realizirani izvoz, ostvarene investicije).

ZAPOSLENOST I PRIHOD
Vodeća tri poduzeća prema broju zaposlenih imaju više od polovice udjela među vodećim IT poduzećima. Prosjek broja zaposlenih analiziranih poduzeća od 168 još prelaze dva poduzeća, dok ih je preostalih pet s ispodprosječnim brojem zaposlenih.

prema-broju-zaposelnih-lideriVodećih pet poduzeća prema broju zaposlenih u 2015. godini ujedno imaju snažan i pozitivan trend zaposlenosti tijekom analiziranog razdoblja (2011. – 2015.).

U tom su periodu mStart i Span udvostručili zaposlenost, a osjetno povećanje zaposlenosti još se dogodilo kod poduzeća IN2 i Asseco SEE. S druge strane, negativne trendove imali su Hewlett-Packard, Atos IT Sas te Asbisc-CR.

Za poduzeća Comping i Microsoft Hrvatska može se reći kako im zaposlenost stagnira bez zabilježenih rastućih i padajućih trendova.

Tri vodeća poduzeća prema prihodima ostvarili su više od 200 milijuna kuna godišnjeg prihoda u 2015. godini. Njihov udio u ukupnim prihodima deset analiziranih poduzeća iznosio je 40,7%, što je značajno manji udio u odnosu na tri vodeća poduzeća prema broju zaposlenih.

To jasno sugerira kako su kod prihodovnosti manje razlike između analiziranih poduzeća. Jedino poduzeće s manje od 100 milijuna kuna godišnjih prihoda je Microsoft Hrvatska d.o.o.

udio-prema-ostvarenim-prihodimaUvjerljivo najprogresivniji trend kretanja prihoda od 2011. godine imao je Span koji je lani preuzeo vodeću poziciju prema prihodima. Od 2011. godine kada su među analiziranim poduzećima zauzimali tek osmu poziciju, njihovi prihodi su se gotovo utrostručili.

Još je šest poduzeća imalo stabilne i kontinuirano pozitivne trendove kretanja prihoda. S druge strane, Apis IT i Hewlett-Packard imali su uglavnom negativne trendove analiziranog pokazatelja.

PROFIT, IZVOZ, INVESTICIJE
Najprofitabilnije poduzeće mStart tek je četvrtoplasirano prema broju zaposlenih i ostvarenim prihodima. Njihova je neto dobit bila uvjerljivo najveća u 2015. godini među svim analiziranim poduzećima, a još su tri poduzeća imala neto dobit veću od 10 milijuna kuna.

inf-tehnoligije-lider-sektoraS druge strane, jedino poduzeće koje je iskazalo neto gubitak u posljednjoj analiziranoj godini bilo je Atos IT Sas. Vodeće IT poduzeće prema profitabilnosti u posljednjoj godini imalo je tijekom analiziranog razdoblja oscilirajuće trendove kretanja ovog pokazatelja.

U posljednjoj godini nagli skok mStarta doveo je do značajnog odmaka od konkurencije. Kontinuirano stabilne trendove neto dobiti imali su Hewlett-Packard, Span, Microsoft Hrvatska te Asbisc-CR d.o.o. Jedino poduzeće s gubitkom Atos IT Sas ipak je uspjelo u posljednje dvije godine smanjiti neto gubitak.

Uvjerljivo vodeće izvozničko poduzeće je Span koje je ujedno jedino u posljednjoj godini imalo više od 100 milijuna kuna izvoza. Još dva poduzeća imala su udio u izvozu analiziranih poduzeća veći od 10%. S druge strane, Apis IT i Atos IT Sas jedina su dva poduzeća koja u 2015. godini nisu imali nikakav izvoz.

Vodeće poduzeće prema izvozu ujedno je imalo daleko najprogresivniji trend ovog pokazatelja tijekom analiziranog razdoblja. Od 2011. godine izvoz se povećao za gotovo sedam puta.

Vrlo visoke stope rasta izvoza još je imalo poduzeće Asbisc-CR, dok su stabilne trendove izvoza imali Microsoft Hrvatska, mStart, Asseco SEE te IN2. Najnegativniji trend zabilježen je kod poduzeća Atos IT Sas s obzirom da su u 2014. godini imali više od 20 milijuna kuna izvoza.

trend-kretanja-neto-dobititrend-kretanja-ostvarenih-prihodaInvesticije su pokazatelj s najvećom dominacijom jednog poduzeća, a to je Apis IT s gotovo dvotrećinskim udjelom u ukupnim investicijama. Osjetnije udjele u investicijama još su imali mStart te Asseco SEE.

Udjeli ostalih poduzeća ne prelaze 3%, pri čemu Comping i Atos IT Sas nisu imali realizirane investicije u 2015. godini.

Vodeće poduzeće prema vrijednosti investicija u 2015. godini, Apis IT, ujedno je imalo stabilne i progresivne trendove tijekom analiziranog razdoblja. Vrlo stabilne trendove investiranja imali su još mStart te IN2.

Poduzeće Asseco SEE imalo je veliki skok investicija u 2014. godini, no u 2015. godini njihova se vrijednost vratila na prijašnje godine. Poduzeće Comping s druge strane nije investiralo u niti jednoj analiziranoj godini.

Branimir Kovačić
branimir.kovacic@bisnode.com
Viši financijski analitičar
Bisnode_utan_underrad_cmyk.eps

Prethodni članakOrbico počeo izvoz kvalitetnih vina na poljsko tržište
Sljedeći članakIduće godine cigarete poskupljuju za dvije kune