cola-cola boce largeSkupina Coca-Cola Hellenic (Coca-Cola HBC AG), koja je prema prodajnim rezultatima drugi po veličini punioničar proizvoda tvrtke The Coca-Cola Company u svijetu, objavila je cjelovito izvješće o održivosti za 2014. godinu pod nazivom “Lijepo je podijeliti uspjeh – gradimo povjerenje i širimo radost”.

To je treće cjelovito izvješće koje je tvrtka objavila i prvo u kojemu izvješćuje o svim vidovima poslovanja, upravljanja i održivosti, odajući priznanje odnosima i partnerstvima ključnim za njezin uspjeh.

“Svjesni smo da je naš uspjeh itekako povezan s kupovnom moći i blagostanjem u životu potrošača i zajednice u kojoj poslujemo. Već više od deset godina u našemu poslovanju neprestano podižemo standarde odgovornosti i održivosti te gradimo povjerenje stvarajući vrijednost za sve naše dioničare. Osim financijskih rezultata ta vrijednost sve više podrazumijeva i druge čimbenike poput zaštite okoliša i društvene odgovornosti, ugleda u zajednici, uključenosti dioničara i ulaganja u profesionalni razvoj naših zaposlenika. Svi ti čimbenici doprinose stabilnosti našega poslovanja”, izjavio je Dimitris Lois, glavni izvršni direktor Skupine Coca-Cola Hellenic.

U priopćenju se ističe kako Skupina Coca-Cola Hellenic nastoji stvoriti vrijednost rezultatima postignutim zahvaljujući najvišoj razini kvalitete, učinkovitosti i pažnje.

Pritom iznose podatke o svojim postignućima u 2014. godini:
– prodano je 2 milijarde jediničnih sanduka s proizvodima
– opskrbljeno je 589 milijuna potrošača
– imali su 2,1 milijun kupaca u 28 država
– tvrtka je izravno zapošljavala 36.362 zaposlenika, a unutar njezina lanca vrijednosti zaposleno je još 600.000 ljudi
– u društvene projekte je uloženo 8,7 milijuna eura
– u društvene projekte i projekte zaštite okoliša uloženo je 31.296 volonterskih sati
– vodeni otisak smanjen je za 18,4 milijarda litara
– ugljični otisak smanjen je na 718.766 tona
– stopa reciklaže ambalažnoga otpada iznosila je 73%
– reciklirano je 91% otpada nastaloga u proizvodnji.

Tri su ključna područja na koja je Coca-Cola Hellenic u 2014. godini bila usredotočena. To su promicanje zdravlja i tjelesne spreme, smanjenje utjecaja poslovanja na okoliš i pomoć lokalnoj zajednici.

coca-cola zaposlenici...Skupina Coca-Cola Hellenic je 2014. zauzela prvo mjesto među proizvođačima pića uvrštenim u Dow-Jonesov svjetski i europski indeks održivosti, a u FTSE4Good indeks je uvrštena od 2001. godine kad je taj indeks pokrenut.

Organizacija Carbon Disclosure Project (CDP) Skupini Coca-Cola Hellenic dodijelila je ocjenu “A” te mjesto u indeksu koji obuhvaća vodeće tvrtke u prilagodbi poslovanja klimatskim promjenama (Global Climate Performance Leadership Indeks).

Izvješće “Lijepo je podijeliti uspjeh – gradimo povjerenje i širimo radost” sastavljeno je prema uputama Međunarodnoga vijeća za cjelovito izvješćivanje (International Integrated Reporting Council, IIRC) te u skladu sa smjernicama za izvješćivanje GRI 3.1. Svjetske inicijative za izvješćivanje (Global Reporting Initiative).

Tim je izvješćem ispunjena obveza Skupine Coca-Cola Hellenic o izvješćivanju o napretku postignutom u deset područja određenih UN-ovim Svjetskim sporazumom, UN-ovom Inicijativom za upravljanje vodnim bogatstvom (CEO Water Mandate) i UN-ovim Poslovnim forumom za brigu o klimatskim promjenama (Caring for Climate Business Forum).

Cjelovito izvješće o održivosti Skupine Coca-Cola Hellenic za 2014. godinu moguće je preuzeti na stranici.