U okviru ove kategorije ukupno je 15,4% vrijednosne prodaje proizišlo iz prodaje putem cjenovnih akcija ili promotivnih pakiranja, što čini rast udjela promotivne prodaje od 0,5%.

Kategorija jakih alkoholnih pića zabilježila je rast vrijednosne i količinske prodaje u 2021. godini i to 25,5% vrijednosnog, odnosno 23% količinskog rasta. U okviru ove kategorije ukupno je 15,4% vrijednosne prodaje proizišlo iz prodaje putem cjenovnih akcija ili promotivnih pakiranja, što čini rast udjela promotivne prodaje od 0,5%.

Prema strukturi promocija na prodajnom mjestu, cjenovne akcije su dominantne i čine gotovo 100% ukupne promotivne prodaje. U odnosu na 2020. godinu, vrijednosna prodaja na cjenovnim akcijama zabilježila je rast od 29,7 posto.