Agrokor: Poziv dobavljačima da iskažu namjeru o sudjelovanju u financiranju koncerna

Agrokor poziva svoje dobavljače da daju izjavu o namjeri sudjelovanja u financiranju koncerna uz isporuku robe odnosno pružanje usluga u vrijednosti do najviše 50 milijuna eura, izvijestili su iz tog koncerna u utorak.

U Agrokorovom priopćenju ističe se kako je ta kompanija 8. lipnja 2017. godine sklopila ugovor o najstarijem (super-priority) kreditu, kojim je predviđena i tranša kredita u iznosu od najviše 100 milijuna eura, od kojih će se 50 posto koristiti za refinanciranje starog duga, a 50 posto za potrebe tekućeg poslovanja.

U tom kreditu, navodi se, kao kreditodavatelji mogu sudjelovati dobavljači Agrokora i njegovih povezanih društava uz istovremenu isporuku robe odnosno pružanje usluga.

U ponedjeljak je na web stranici Agrokora objavljen službeni poziv dobavljačima za sudjelovanje u toj tranši kredita. Zainteresirani dobavljači moraju ispunjavati nekoliko uvjeta, prije svega da prema Agrokoru ili povezanom društvu imaju nepodmirenu tražbinu s osnove isporučene robe ili pružene usluge, koja je nastala prije donošenja rješenja o otvaranju postupka izvanredne uprave. Takva tražbina trebala je biti prijavljena izvanrednom povjereniku, kao i da za nju, po razumnoj prosudbi izvanrednog povjerenika, postoji vjerojatnost da će biti priznata u postupku izvanredne uprave.

Nadalje, od dobavljača se traži se da su spremni s Agrokorom ili povezanim društvom sklopiti novi ugovor o isporuci robe ili pružanju usluga, uz cijenu i ostale kupoprodajne uvjete koji su jednaki najpovoljnijim ponuđenim u posljednjih šest mjeseci, u što su uključeni i svi komercijalni popusti.

Isto tako, ponuđena roba ili usluga po količini, vrsti, kakvoći i drugim uobičajenim parametrima mora biti takva da, po diskrecijskoj ocjeni Agrokora, omogućava nastavak poslovanja.

Dobavljači, također je jedan od uvjeta, moraju biti spremni pristupiti krovnom ugovoru o financiranju i prihvatiti sva prava i sve obveze koji proizlaze iz tog ugovora.

Agrokor stoga poziva dobavljače koji ispunjavaju sve navedene uvjete da najkasnije do 25. kolovoza 2017. do 17 sati, daju izjavu o namjeri sudjelovanja u financiranju Agrokora odnosno njegovih povezanih društava, uz istovremenu isporuku robe odnosno pružanje usluga. Obrazac izjave je dostupan na sučelju web stranice Agrokora na poveznici.

“U slučaju da u prikupljenim izjavama ukupno iskazana namjera za sudjelovanje u financiranju bude veća od raspoloživog iznosa za potrebe tekućeg poslovanja od 50 milijuna eura, Agrokor zadržava pravo napraviti alokaciju udjela u financiranju, u skladu s uvjetima objavljenim u pozivu na davanje izjave o namjeri sudjelovanja. Prije donošenja odluke o davanju izjave temeljem ovog poziva, Agrokor poziva sve potencijalne sudionike da prouče podatke i objave na internetskoj stranici kompanije te da samostalno procijene financijsko stanje, potencijal i čimbenike rizika vezane uz Agrokor i da tek temeljem toga donesu odluku o eventualnom davanju Izjave. Radi izbjegavanja svake dvojbe, Agrokor posebno napominje da se davanje izjave još ne smatra sudjelovanjem u predloženom financiranju te da kompanija ne preuzima obvezu da davatelju Izjave omogući sudjelovanje u tom financiranju”, navodi se u priopćenju. (Hina)

Prethodni članakRuža Tomić Fontana nova direktorica Coca-Cole HBC u Sloveniji, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini
Sljedeći članakAgrokor: Isplata dijela dospjelih tražbina