Davor Perkov: “Upravljanje promjenama u poslovnoj organizaciji digitalnog doba”

Usprkos ubrzanom razvoju tehnologije, ova knjiga stavlja naglasak na komunikaciju s ljudima kao ključnim nositeljima promjena. Stoga uspješni ishodi procesa promjena mogu nastati jedino kao rezultat prave vizije, inspiracije, motivacije i etičkog odnosa zaposlenicima

U eri digitalne revolucije koja utječe na naš ekonomski i društveni život, umjetnost i sposobnost upravljanja promjenama u poslovnim organizacijama postaje nužnost i potreba u svrhu opstanka i rasta. Širi društveni interes za objavu ovoga djela, prije svega leži u relevantnosti teme za modernog poslovnog čovjeka i društvo u cjelini. Naime, radi se o knjizi koja je interdisciplinarna te analizira cjelokupno turbulentno okruženje ekonomskih i društvenih promjena te neizvjesnosti koje donose poslovni rizici u digitalnoj ekonomiji.

Autor djela Davor Perkov, koji je već 15 godina profesor na Libertas međunarodnom sveučilištu u Zagrebu, prepoznao je važnost i specifičnost procesa upravljanja promjenama u digitalno doba. Otvara niz zanimljivih pitanja, a pritom nudi moguća rješenja i primjenu važnih metoda u upravljanju promjenama. Kreiranjem deset izuzetno kvalitetnih studija slučaja iz prakse, autor upućuje čitatelje na tajne kvalitetnog promišljanja nudeći im istovremeno veoma precizne modele upravljanja promjenama te jasna načela implementacije, kako na strateškoj, tako i na taktičkoj, te operativnoj razini. Upravo u tome se ogleda ne samo znanstveni, nego i izuzetni stručni doprinos autora.

Pristup razradi problematike upravljanja promjenama u doba digitalne transformacije i četvrte industrijske revolucije prikladan je i cjelovito obuhvaća osnovnu temu, cilj i svrhu ovoga djela. Za razliku od često suhoparnih razmatranja problematike ekonomskih i drugih područja ljudskoga života, autor nas od samoga početka teksta ove knjige uvodi u novi svijet digitalnog doba u kojemu se nevjerojatnom brzinom mijenja sve ono na što smo navikli i što nas okružuje u svakodnevnom životu, osobito u poslovnom.

U knjizi se stručno i kompetentno prikazuju dosezi područja upravljanja promjenama i stavljaju u funkciju konkurentnosti poslovne organizacije u digitalno doba. Na jasan te didaktički i metodički primjeren način analiziraju se brojni čimbenici o kojima zavisi uspjeh različitih inicijativa za promjene što daje Hrvatskoj priliku za razvoj i uključivanje u svjetske trendove. Usprkos ubrzanom razvoju tehnologije, ova knjiga stavlja naglasak na komunikaciju s ljudima kao ključnim nositeljima promjena. Stoga uspješni ishodi procesa promjena mogu nastati jedino kao rezultat prave vizije, inspiracije, motivacije i etičkog odnosa zaposlenicima.

Poseban značaj knjige se ogleda u dugoročnoj perspektivi koja nadilazi trenutne izazove i predočava čitateljima neko novo doba s kojim će se poslovne organizacije tek suočiti. U tom smislu knjiga autora Davora Perkova predstavlja pravo osvježenje, kako u svom pristupu objašnjavanja fenomena industrije 4.0 tako i u poticanju znatiželje čitatelja za digitalnom transformacijom kao nesumnjivo najvećom promjenom našeg doba.

Autor svojim nekonvencionalnim pristupom daje mogućnost pojedincu postavljanja hipoteza koje izlaze iz okvira upravljanja promjenama samo u poslovnoj organizaciji. U knjizi se iz svih mogućih kuteva slojevito sagledava problematika upravljanja promjenama – od perspektive znanosti, gospodarstva i politike, pa sve do utjecaja na globalnu ekologiju. Tekst se čita neuobičajenom lakoćom za ovako stručnu i ozbiljnu temu. Iako naslov knjige “vuče” na promjene u poslovanju, planiranju, upravljanju i strategiji poslovnog promišljanja koje donosi nova ekonomija digitalnog doba, ona ima daleko širu poruku koja svima nama nameće pitanje: u kojem će se pravcu svijet kojeg poznamo dalje razvijati. Nije li ovo samo početak nečeg nevjerojatno većeg od onoga što u ovom trenutku uopće možemo spoznati i razumjeti?

Ovo zanimljivo i aktualno djelo kao treći naslov u “Ekonomskoj biblioteci” izdavačke kuće “Narodne novine”, prije svega je namijenjeno studentima koji na sveučilištima, fakultetima, veleučilištima i visokim školama pohađaju kolegije o upravljanju promjenama, poslovnoj ekonomiji, međunarodnom poslovanju, organizaciji, globalizaciji, digitalnom marketingu ili poduzetničkom menadžmentu. Izvršni menadžeri, voditelji, nadzornici i svi drugi sudionici u suvremenoj poslovnoj zajednici ovdje mogu pronaći modele za operativno upravljanje procesima promjena, kao i načine za proaktivno nadilaženje otpora promjenama. Poslovni savjetnici će također pronaći korisne pouke za svoj rad i kvalitetniji doprinos klijentima u programima promjena.

Ovo djelo Davora Perkova bi trebalo dobro doći i široj čitalačkoj publici radi stjecanja ili nadogradnje saznanja o vođenju promjena na poslu ili u obitelji. Ujedno izaziva pozitivnu maštu kod svakoga tko razmišlja o sebi, o svojoj budućnosti i o svijetu u kojemu će sutra živjeti naši nasljednici.

Ova knjiga (udžbenik) ima 264 stranice uz popis korištene relevantne i recentne literature, popis 51 prikaza te popis manje poznatih pojmova i kratica. Stilski i jezično djelo je uredno napisano, metodički prilagođeno ciljnoj skupini čitatelja. Recenzenti knjige bili su sveučilišni profesori Velimir Srića s Ekonomskog i Marinko Jurčević s Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Treći recenzent je bio sarajevski doktor znanosti Kenan Crnkić, gostujući profesor na bečkom Webster Universityju.

(2019., izdavač “Narodne novine” Zagreb)

Prethodni članakOrbico Grupa preuzela rumunjski Interbrands
Sljedeći članakGEFCO 30 godina koristi sustav transportne ambalaže za višekratnu upotrebu