Hrana za kućne ljubimce – Ravnopravni članovi kućanstva

Kućni ljubimci sve se češće smatraju ravnopravnim članovima kućanstva u Hrvatskoj, stoga ne iznenađuje da je udio Hrvata koji kupuju kupovnu hranu za kućne ljubimce u blagom porastu u zadnjih nekoliko godina.

U sklopu BRANDpuls istraživanja za Hrvatsku prate se marketinški pokazatelji uspjeha za kategoriju hrane za kućne ljubimce i za brendove unutar te kategorije. Navedeni marketinški pokazatelji bitni su kako bi vođenje brenda bilo uspješno te kako bi rano uočili moguće prilike ili probleme. Podaci korišteni u analizi koja slijedi prikupljeni su u prvoj polovici 2022. godine na području Hrvatske.

Kućni ljubimci sve se češće smatraju ravnopravnim članovima kućanstva u Hrvatskoj, stoga ne iznenađuje da je udio Hrvata koji kupuju kupovnu hranu za kućne ljubimce u blagom porastu u zadnjih nekoliko godina.

Izvor: Ipsos

KORISNICI I SEGMENTACIJA
Više od polovine Hrvata u dobi od 16 do 64 godine ima kućnog ljubimca u svom kućanstvu (57%). Kada je riječ o prehrani kućnih ljubimaca, ukupno 54% Hrvata barem ponekad hrani svog kućnog ljubimca kupovnom hranom za kućne ljubimce, dok 3% onih koji imaju kućne ljubimce nikada ne koristi kupovnu hranu za njih.

Korisnici su segmentirani s obzirom na učestalost korištenja kategorije. U tom smislu, najveći udio zauzima segment velikih korisnika (heavy users) – 36%, a to su oni koji svog kućnog ljubimca hrane kupovnom hranom za kućne ljubimce jednom ili više puta dnevno. Zatim slijede srednji korisnici (medium users) s 12% udjela, koji kupovnu hranu za kućne ljubimce koriste najmanje jednom tjedno. Na kraju, najmanji je udio malih korisnika (light users) kojih je tek 5%, a oni kategoriju koriste dva do tri puta mjesečno ili rjeđe. Za gotovo polovicu korisnika (43%) jako je važno koju marku hrane za kućne ljubimce kupuju.

VELIKI KORISNICI
Među velikim korisnicima hrane za kućne ljubimce u Hrvatskoj imamo nešto više žena nego muškaraca. Prema dobnoj strukturi ovog segmenta, najveći udio čine potrošači u dobi od 40 do 59 godina kojih je više od prosjeka populacije. S obzirom na dosegnutu razinu obrazovanja, najviše ih je sa srednjoškolskim obrazovanjem. Gledajući rasprostranjenost velikih korisnika po regijama, najčešće dolaze s područja Zagreba i okolice, no češće od prosjeka populacije su i s područja Like i Banovine te Istre, Rijeke, Sjevernog hrvatskog primorja i Gorskog kotara.

STAVOVI I BRENDOVI
Veliki korisnici kategorije hrane za kućne ljubimce u većini slučajeva biraju hranu koju kupuju prema dobi i/ili veličini kućnog ljubimca. Osim toga, više od polovice njih slaže se da im je pri kupnji važno kvalitetno i kontrolirano podrijetlo hrane koju biraju za svoje kućne ljubimce, kao i da obraćaju pozornost na dodatne benefite koje hrana nudi (poput dodanih vitamina). No, tek nešto više od trećine velikih korisnika navodi kako im je bitno da kupuju hranu za ljubimce poznate marke.

Izvor: Ipsos

Osim praćenja stavova potrošača vezanih za kategoriju hrane za kućne ljubimce, unutar BRANDpuls istraživanja prate se i brendovi, odnosno stavovi potrošača prema određenom brendu. Najvažniji indikator koji pratimo je razina korištenja (usage), odnosno marketinški indikator koji najbolje govori o vitalnosti brenda. Praćenje korištenja važno je za procjenu potrošačke mase na koju u određenom trenutku možemo računati. Korisnici brenda su oni koji su isti konzumirali barem jednom u posljednjih mjesec dana.

BRANDpuls je Ipsosov alat za brend i marketing management koji nudi detaljnu analizu tržišta i dubinsku analizu potrošača na velikom broju proizvodnih kategorija. BRANDpuls kombinira tržišne indikatore s različitim tipovima podataka kao što su demografija, psihografija, kupovne navike i korištenje medija. Podaci su dostupni za tržišta Hrvatske, Slovenije, Srbije i Bosne i Hercegovine. Izvor: Ipsos

Među velikim korisnicima kategorije hrane za kućne ljubimce u Hrvatskoj vodeće mjesto zauzima brend Whiskas, koji je u posljednjih mjesec dana koristilo 30% potrošača. Postom slijedi Friskies s 28% korisnika, dok je na trećem mjestu Felix koji je u posljednjih mjesec dana koristilo 24% velikih korisnika.

Prethodni članakPevex nagradio 1000 kupaca s ukupno milijun kuna
Sljedeći članakPremijer najavio novčane kazne za neopravdana poskupljenja