Provedena dokapitalizacija karlovačkog KIM-a

kim-mljekara-karlovac-proizvodna-traka-small-midiNa Skupštini KIM Mljekare Karlovac donesena je odluka o smanjenju temeljnog kapitala za 21,4 milijuna kuna, a zatim je povećan za 82,13 milijuna kuna, na 119,89 milijuna kuna

Skupština KIM Mljekare Karlovac danas je donijela odluke o smanjenju, a potom i o povećanju temeljnog kapitala, izvijestio je vlasnik KIM-a, tvrtka Dukat u obavijesti o provedenoj dokapitalizaciji KIM-a.

U obavijesti Dukata objavljenoj na Zagrebačkoj burzi navodi se da je na Skupštini KIM Mljekare Karlovac donesena odluka o smanjenju temeljnog kapitala tvrtke sa 59,17 milijuna kuna na 37,7 milijuna kuna, odnosno temeljni kapital je smanjen za 21,4 milijuna kuna.

Iznos od 21,4 milijuna kuna raspoređuje se u ostale rezerve društva, a temeljni kapital se zaokružuje na iznos od 37,7 milijuna kuna.

U obavijesti se smanjenje temeljnog kapitala obrazlaže formiranjem ostalih rezervi društva koje služe za pokriće gubitaka prenesenog iz poslovanja ranijih godina, u iznosu od 21,4 milijuna kuna prema stanju u bilanci tvrtke KIM d.o.o. na dan 31. prosinca 2009.

Skupština KIM-a danas je donijela i odluku i da se temeljni kapital s iznosa 37,7 milijuna kuna povećava za iznos od 82,13 milijuna kuna, na 119,89 milijuna kuna.

Temeljni kapital tvrtke povećava se povećanjem postojećeg poslovnog udjela jedinog člana Društva, a to je Dukat, navodi se u obavijesti i dodaje da je Dukat uplatio na ime temeljnog kapitala iznos od 82,13 milijuna kuna u novcu.

Nakon povećanja temeljni kapital iznosi 119,89 milijuna kuna u novcu i sastoji se od jednog uloga koji se sastoji od jednog poslovnog udjela u nominalnom iznosu od 119,89 milijuna kuna, navodi se u obavijesti.

Mliječna industrija Dukat je u jesen ove godine provela korporativnu akciju istiskivanja manjinskih dioničara KIM-a i od listopada ove godine jedini je dioničar karlovačke mljekarske tvrtke, a krajem studenog KIM d.d. preoblikovan je u KIM d.o.o. (H)

Prethodni članakAleš Završnik imenovan direktorom tvrtke Mars Hrvatska
Sljedeći članakPredstavljanje Aleša Završnika, novog direktora tvrtke Mars Hrvatska