Seminar o Zakonu o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi

Direktorica sektora za trgovinu Maja Bogović istaknula je važnost prilagodbe gospodarskih subjekata na nove promjene ovog, ali i ostalih propisa koja donose nadležna tijela

Novi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom stupio je na snagu u ožujku ove godine, a članice HGK zatražile su određena tumačenja pojedinih odredbi Zakona, stoga je na inicijativu HGK organiziran je seminar kojim se željelo pojasnite te izmjene.

Na seminaru se okupilo više od 70 sudionika, tvrtki članica iz djelatnosti trgovine i proizvodnje.

Direktorica sektora za trgovinu Maja Bogović istaknula je važnost prilagodbe gospodarskih subjekata na nove promjene ovog, ali i ostalih propisa koja donose nadležna tijela.

“Pri tome nastojimo prethodno prilikom izrade svih propisa biti uključeni u radne skupine i povjerenstva ministarstva kako bi zakonodavni okviri pratili potrebe gospodarstva. Aktivni smo sudionik u procesu e-savjetovanja”, rekla je Bogović, te je dodala kako je prije seminara omogućena dostava ključnih pitanja članica koji se odnose na primjenu iz prakse te koji su to izazovi s kojim se suočavaju direktno na tržištu.

Maja Bogović, direktorica sektora za trgovinu

Putem odgovora Agencije koja su ugrađena u prezentaciju omogućeno je definiranje jasnijih pravila poslovnog ponašanja na tržištu čime se umanjuje rizik poslovanja kod ugovaranja komercijalnih odnosa.

Nove izmjene i dopune Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom su objavljene su u Narodnim novinama, br 27/24. njima se iznosi izražavaju u eurima, a usklađuju se pravila i sustav mjera za utvrđivanje značajne pregovaračke snage kupca prema dobavljaču te se utvrđuje da je dobavljač u pravilu prihodovno slabija ugovorna strana, osim ako kupac ne dokaže suprotno.

U bitnom se brišu odredbe o minimalnoj marži proizvodno i tržišno osjetljivih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda te ograničenja krajnje prodajne cijene i ograničenja u akcijskim prodajama tih proizvoda. Isto tako zadržava se zaštita proizvodno i tržišno osjetljivih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, pokvarljivih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u promidžbenoj prodaji kao i inicijativa dobavljača za akcijsku prodaju, te međusobno usuglašavanje količina i trajanja akcijske prodaje

Isto tako uređuje se izričaj u vezi sa zabranom naplaćivanja naknada za stavljanje proizvoda na tržište prema kupcu ili trećoj strani te za čuvanje i manipulaciju nakon isporuke poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda te se uređuju izuzeća pod kojima se poljoprivredni ili prehrambeni proizvodi mogu prodavati po cijeni nižoj od nabavne cijene, odnosno proizvodi robne marke kupca po cijeni nižoj od cijene proizvodnje. Usklađuje se pravni izričaj, nomotehničko uređenje teksta, izražavanje kazni u europskoj vrijednosti, povećanje javnosti rada Agencije te administrativno rasterećenje u provedbi propisa.

U svim pripremama i procesima izrade promjena Zakona sudjelovali su predstavnici Hrvatske gospodarske komore (Sektora za trgovinu i Sektora poljoprivrede) kao predstavnici gospodarstva koji su dostavili mišljenja i komentare na pojedine odredbe teksta zakona koji se mijenja uz prijedlog i poboljšanja pojedinih odredbi zakona koje su se u praksi pokazale kao nejasne ili nepotrebne.

Prezentaciju su održali Juraj Orenda, voditelj Službe za vinarstvo i uređenje tržišta u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, Tajana Blagojević, samostalna savjetnica u Odjelu za pravna pitanja utvrđivanja nepoštenih trgovačkih praksi u Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja te Vlatka Vrkić, voditeljica Odjela za ekonomska pitanja utvrđivanja nepoštenih trgovačkih praksi u Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja.

Sektor za trgovinu nastavit će sa daljnjom organizacijom sličnih tematskih i stručnih seminara te radionica pa su i najavljene edukacije koje su planu u narednom razdoblju, a odnose se na unapređivanje znanja članica iz područja nepoštenog oglašavanja, tržišnog natjecanja i dr.

Kliknite za najnovije vijesti, analize i istraživanja u vašem sandučiću!

Prethodni članakCibaria sana – Hrana kao lijek
Sljedeći članakZavršio je četvrti Greencajt festival