Srbija: Sezonska sniženja uskoro samo dva puta godišnje

Zakonom je definirana akcijska prodaja, sezonsko sniženje i rasprodaja, pa je tako predviđeno da sezonska sniženja, odnosno prodaja robe po sniženoj cijeni nakon sezone mogu biti dopuštena najviše dva puta godišnje i to u razdoblju između 25. prosinca i 10. siječnja te 1. i 15. srpnja, i trajati najviše 60 dana.

Prijedlogom zakona o trgovini, koji je Vlada Srbije uputila Narodnoj skupštini na usvajanje predviđena su preciznija pravila i oblici sniženja cijena robe. Zakonom je definirana akcijska prodaja, sezonsko sniženje i rasprodaja, pa je tako predviđeno da sezonska sniženja, odnosno prodaja robe po sniženoj cijeni nakon sezone mogu biti dopuštena najviše dva puta godišnje i to u razdoblju između 25. prosinca i 10. siječnja te 1. i 15. srpnja, i trajati najviše 60 dana.

Akcijska prodaja, odnosno prodaja robe/usluge po cijeni koja je niža od prethodne cijene po novim odredbama zakona ubuduće neće trajati duže od 31 dan. Trgovci koji organiziraju akcijsku prodaju s rokom važenja do tri dana ne moraju istaknuti sniženu i prethodnu cijenu, već jasno postotak sniženja.

U slučaju prodaje robe/usluge sa sniženom cijenom, trgovac, odnosno pružatelj usluge je dužan na prodajnom mjestu jasno istaknuti i sniženu i prethodnu cijenu. Trgovci će biti dužni fizički izdvojiti robu koja je predmet rasprodaje od prodaje robe pod redovnim uvjetima.

Od objavljivanja rasprodaje do kraja njenog trajanja trgovac neće smjeti naručivati i uključivati u rasprodaju nove količine robe koja je predmet rasprodaje.

Primijećeno je da se često koristi riječ “rasprodaja” koja upućuje da je riječ o robi koja se više neće prodavati ili bar ne kod tog trgovca i da su cijene niže, međutim u kratkom roku se taj isti proizvod često pojavi kod tog istog trgovca u redovnoj ponudi, navodi se u Prijedlogu zakona o trgovini.

To često navodi potrošače da donesu odluke koje inače ne bi donijeli i zato je postojala potreba da se navedu osnovni oblici sniženja i za svaka od njih posebna pravila.

Definiranje razdoblja sniženja je predloženo na osnovu analize usporedne prakse zemalja članica Europske unije.

Novim zakonom će, između ostaloga biti zabranjeno oglašavanje prodajnih poticaja za robu koje ima u tako maloj količini da je očigledno da je namjera privlačenje kupaca radi navođenja na kupovinu druge robe, osim ako nije naznačena jasno raspoloživa količina na dan početka prodajnog poticaja.

Kod oglašavanja postotka sniženja, najveći postotak sniženja može se navesti ako se odnosi na najmanje jednu petinu robe u asortimanu trgovca na svakom prodajnom mjestu na koji se prodajni poticaj odnosi.

Prethodni članakLactalis dovršio akviziciju brazilskog Itambéa
Sljedeći članakAmerički Colgate kupuje poslovanje za njegu kože francuske Filorge