31.7 C
Zagreb
Ponedjeljak, 15. srpnja 2024., 12:40
OstaloIntervjuiSrećko Nakić - Atlantic Grupa

Srećko Nakić – Atlantic Grupa

Atlantic Grupa danas u regiji ostvaruje najveći dio prihoda od prodaje, oko 80 posto, a naša je ambicija da značajno unaprijedimo rast internacionalnih tržišta, misleći primarno na zapad i sjever Europe te zemlje ZND-a. Želimo proširiti paletu tržišta iz jednostavnog razloga upravljanja rizicima i otvaranja prostora za rast većim stopama, ističe Srećko Nakić, potpredsjednik Atlantic Grupe zadužen za distribucijsku Zonu istok

Proteklu godinu obilježilo je osnivanje vlastitih distribucijskih kompanija u Njemačkoj i Austriji, širenje distribucijskog portfelja na širem regionalnom tržištu te je uspješno provedeno restrukturiranje područja Sportske i aktivne prehrane, navodi Nakić.

Razgovarao: Goran Pavlović, goran@jatrgovac.hr

U Atlantic Grupi radite već dva desetljeća. Možete li usporediti kompaniju iz tog vremena, sredine devedesetih, kada ste u nju došli, i današnju Atlantic Grupu?
U nešto više od 25 godina povećali smo broj zaposlenih, broj brendova i prihode za više od 100 puta, što je u tako kratkom vremenskom periodu rijedak slučaj.

Osim veličinom, kompanija je danas na gotovo svakoj ravni neusporediva s onim što je bilo u počecima jer su nam tada horizont bili jedna država i nekoliko brendova, dok danas čitav svijet promatramo kao svoje potencijalno tržište i u tom je smislu internacionalizacija jedan od primarnih fokusa današnje i buduće organizacije.

Kombinacijom iskusnih kadrova s naših početaka te stalnim uspješnim integriranjem novih zaposlenika, koji su nam donijeli i donose nova i drugačija iskustva i znanja, stvaramo organizaciju koja je sposobna odgovoriti na dinamično kretanje očekivanja tržišta i potrošača. Ono što se pak nije promijenilo je ista ona “glad” za uspjesima i izvrsnim rezultatima i odlična atmosfera koju i dalje održavamo.

Koje ste sve funkcije dosad obnašali u kompaniji?
Na neki način se može staviti znak jednakosti između razvoja kompanije i mog osobnog poslovnog puta. Praktično sam sudjelovao u svim fazama razvoja Atlantic Grupe s distribucijskim počecima u Dalmaciji, preko odgovornosti za ukupno hrvatsko tržište, a nakon toga i nadležnosti za tržišta regije u Atlanticovom sustavu distribucije.

Danas je ta uloga još naglašenija jer podrazumijeva širu regiju koja, osim zemalja bivše Jugoslavije, uključuje i Bugarsku, Rumunjsku i Albaniju. Sve to zajedno sa zemljama ZND-a čini u našoj organizaciji Zonu istok za koju sam odgovoran sa svojim timom. U međuvremenu sam imao i jedan poseban period koji je u mojoj karijeri donijela i značila integracija Droge Kolinske u sustav Atlantic Grupe.

Upravo preuzimanje Droge Kolinske koje je provedeno 2010. godine predstavlja jedan od najvažnijih momenata u razvoju Atlantic Grupe. Mnogo je bilo sumnjičavosti spram te akvizicije u slovenskoj javnosti. Kao prvi čovjek tranzicije Droge Kolinske u sustav Atlantic Grupe, možete li pojasniti kako je tekao taj proces?
Kod nas interno nije bilo sumnjičavosti, osobito kad smo upoznali menadžment koji je upravljao sjajnim brendovima tadašnje Droge Kolinske. Rezerve određenog dijela slovenske javnosti za nas su predstavljale samo poziv na još veću odgovornost.

Mi smo tada već bili kompanija iskusna u preuzimanjima i uspješnim postakvizicijskim procesima, a imali smo ranija iskustva sa skepsom i u Hrvatskoj – i kod akvizicije Cedevite bilo je puno takvih koji nisu vidjeli veliku perspektivu ni u brendu ni u preuzimanju, a danas je prema najnovijem istraživanju agencije Valicon Cedevita treći brend po jakosti u cijeloj regiji. Sam proces pregovora i transakcija preuzimanja Droge Kolinske bili su iznimno profesionalni i transparentni i pripadaju među najefikasnije pothvate u kojima sam sudjelovao, iako je to bilo vrijeme možda i najzategnutijih odnosa između Slovenije i Hrvatske.

Sve se, ipak, odvijalo izvan sfere politike i sasvim fokusirano na posao. Proces integracije, medijski manje atraktivan, suštinski je i važniji u životu projekta, većina akvizicija padne upravo na ovoj stepenici pa sam posebno ponosan na period u kojemu smo uspjeli od dvije kompanije raznih geografija, lokalnih i korporativnih kultura, učiniti jedinstven sustav u kojemu se međusobno uvažavamo i u kojemu sve naše različitosti daju dodanu vrijednost.

Dovoljno će vam reći činjenica da je Atlantic, prema opsežnoj anketi koja se radi među zaposlenicima kompanija u Sloveniji, već nekoliko godina dobio nagrade i posebna priznanja za izgradnju korporativne kulture ili kao poslodavac godine. Na to smo jako ponosni.

Kakva je današnja pozicija Droge Kolinske i njenih brendova na slovenskom, regionalnom i međunarodnom tržištu?
Atlantic Grupa u svojem portfelju ima niz brendova koji su ne samo tržišni lideri, nego su, poput Cedevite ili Smokija, sinonim za cijelu kategoriju, generici. Ova dva brenda, također, uz Argetu i Cocktu, čine četiri od top 10 brendova u regiji po Valiconovom mjerenju, što vam govori dovoljno o snazi našeg asortimana i emotivnoj vezi koju naši brendovi imaju s potrošačima.

Atlantic Grupa je, s Barcaffeom i Grand kafom vodeći proizvođač kave u regiji s jakim tržišnim pozicijama u svim zemljama u okruženju, pri čemu je Barcaffe uvjerljivo najjači FMCG brend u Sloveniji, dok Argeta osim regije stabilno osvaja tržište Austrije, gdje je s više od 30 posto tržišta vodeća pašteta u Austriji, a sve je jača u Njemačkoj, u skladu s našom strategijom internacionalizacije.

Kombinacija distribucijskih znanja i kapaciteta te jakih brendova, koju smo dobili u amalgamu nastalim pripajanjem Droge Kolinske Atlantic Grupi, pokazuje se dobitnom kombinacijom svake godine kad uspoređujemo sve parametre – od prodajnih rezultata, razvoja brendova do korporativne kulture.

Od 2015. godine distribucija u Atlantic Grupi organizirana je kroz dvije distribucijske zone – Istok i Zapad. Zašto je napravljena ovakva reorganizacija te koja područja obuhvaćaju navedene zone?
Kako bi organizacija poslovanja što adekvatnije odgovarala ciljevima postavljenim u strategiji internacionalizacije (primarno na tržišta zapadne, sjeverne Europe te područje ZND-a), proveli smo stratešku reorganizaciju ukupnog distribucijskog poslovanja, koje je važna poluga rasta i razvoja kako u regiji, tako i na vanjskim tržištima. Stoga su poslovi distribucije na razini Grupe organizirani kroz dvije glavne zone: Zonu istok, koju čine jugoistočna Europa, Baltik i ZND regija, i Zonu zapad, koja obuhvaća središnju i jugozapadnu Europu, nordijske zemlje te sva tržišta u prekomorskim zemljama.

Kako ste na čelu distribucijske Zone istok, možete li navesti kako ste zadovoljni dosad postignutim rezultatima u regijama koje obuhvaća?
Došao sam na poznat teritorij među visoko motivirane kolege koji su odreda iznimni poznavatelji tržišta za koja odgovaraju. Zadatak koji smo postavili pred sebe smo ispunili, i to bez obzira na izrazitu krizu na području ZND-a obilježenu slabljenjem rublje i padom kupovne moći. Ostala tržišta su ostvarila rast i svi naši partneri poput Ferrera, Johnson&Johnsona, Unilevera, Raucha, HiPP-a ili Wrigleya su ili na zacrtanim ciljevima ili preko toga, s pogledom na 2017. kao godinu još boljih rezultata.

Posebno smo ponosni na poslovanje u HoReCa segmentu, gdje smo ostvarili dvoznamenkasti rast s posebno dobrim rezultatima na Barcaffe espressu i Cedeviti, koja je danas neizostavan dio asortimana svakog ugostiteljskog objekta u regiji.

Devetomjesečni rezultati Atlantic Grupe u 2016. godini pokazali su blagi pad prihoda i dobiti. S kojim ste se glavnim izazovima suočavali prošle godine te kako je to utjecalo na cjelogodišnje poslovanje?
Blagi pad prihoda od prodaje uvjetovan je u najvećoj mjeri prekidom suradnje s najvećim kupcem privatne robne marke u segmentu Sportske i aktivne prehrane te deprecijacijom ruske rublje i srpskog dinara. Izuzmu li se ovi efekti, prihodi od prodaje u odnosu na isti period lani rasli su oko 5 posto.

Dobit iz poslovanja smanjena je u najvećoj mjeri ranije najavljenim značajnim ulaganjima u razvoj distribucije vlastitih brendova u Njemačkoj i Austriji, dok istovremeno gotovo svi poslovni segmenti bilježe značajan rast profitabilnosti. Riječ je, dakle, o koliziji nekoliko faktora, koje smo ukalkulirali u planove i s kojima kao rizicima upravljamo. Onoliko, naravno, koliko je moguće – a kad je riječ o vanjskim okolnostima ili političkim čimbenicima to je uvijek volatilno.

Što je obilježilo vaše poslovanje u prošloj godini na domaćem, hrvatskom tržištu? Kako ste zadovoljni ostvarenim rezultatima te koji udio ima Hrvatska u ukupnim prihodima Grupe?
Jako smo zadovoljni ukupnim rezultatom poslovanja u vrlo izazovnim uvjetima. Hrvatsko tržište u Atlantic Grupi čini četvrtinu ukupnog prihoda i ostvaruje rast, zahvaljujući povećanju prihoda od prodaje postojećih principala, novim distribucijskim partnerstvima te svakako rastu prodaje vlastitog asortimana u više kategorija.

Najveći rast ostvaruje najmlađi član našeg portfelja – Bakina tajna i jako nas veseli da je hrvatski potrošač tako brzo prepoznao autentičnost i izvrsnost domaćeg ajvara, džema i prirodnih sokova u portfelju ove robne marke.

Uz Bakinu tajnu, dvoznamenkastim rastom ističu se i Rauch, Argeta, SAB Miller, Štark, Melem, Philips itd.

Kako je na te rezultate utjecalo ulistanje brendova Barcaffe i Argeta na police Konzuma? Koji brendovi iz vašeg portfelja ostvaruju najbolje prodajne rezultate na hrvatskom tržištu?
Iznimno smo zadovoljni prodajnim rezultatima koje na policama Konzuma ostvaruju Barcaffe i Argeta, što je potvrda pozicije koju ovi brendovi imaju u košaricama i kućanstvima hrvatskih potrošača, a onda i pozicije koju zaslužuju u trgovinama. Među postojećim principalima rastom se u asortimanu ističu Unilever, Ferrero i Rauch, značajno je rastao prihod od prodaje ljekarničkog lanca Farmacia te prihod od prodaje vlastitih brendova, prvenstveno Argete, Barcaffea, Cedevite i Smokija. Ne treba nikako zanemariti doprinos novih principala, Philipsa i SABMilera.

Tvornica Multipower u Novoj Gradišci predstavlja jedno od najvećih greenfield ulaganja u Hrvatsku u proteklim godinama. Kako ste zadovoljni s rezultatima poslovanja ove tvornice?
Tom je investicijom zaključen proces objedinjavanja proizvodnje našeg asortimana u vlastitim kapacitetima, a ujedno je tvornica sa svojim stručnim timom realizirana kao jedan od centara ekspertize u segmentu istraživanja i razvoja u području sportske prehrane i potreba suvremene prehrane uopće. Jako smo zadovoljni lokacijom, timom i rezultatima koje ostvaruje.

Kakvi su aktualni poslovni trendovi u zemljama regije te koji su brendovi regionalno najpotentniji?
Najvažniji trend koji se prepoznaje u dobrom dijelu regije je izlazak iz potrošačke depresije uvjetovane pozitivnim pomjeranjem gospodarskih trendova.

Svjedočimo, primjerice, rastu BDP-a u Hrvatskoj te rekordno niskoj nezaposlenosti i pozitivnim demografskim promjenama u Sloveniji. Nadamo se sličnome i na istoku regije u skorije vrijeme.

Naravno da vrlo važna gospodarska grana kao što je turizam u Hrvatskoj može i treba biti još snažniji pokretač pratećih gospodarskih aktivnosti, i ne samo u uslužnoj djelatnosti.

Uz četiri brenda iz proizvodnog portfelja Atlantic Grupe te Orbit kao brend iz portfelja našeg principala imamo ukupno pet među top 10 najjačih regionalnih brendova, što je jedinstvena dobavljačka pozicija koja nam omogućuje kvalitetniji dogovor s našim partnerima kupcima, a njima jednostavniji nastup ka potrošačima kao zajedničkom cilju.

Raduje nas da potrošač prepoznaje kvalitetu brendova iz našeg portfelja i spreman je izdvojiti više za proizvode koji nude više, poput Cedevite, Donata, Ferrera, Raucha ili Unilevera jer mu garantiraju vrijednost za investiran novac. Kategorija pašteta zahvaljujući Argeti doživljava potpunu renesansu jer potrošač prepoznaje posebnu recepturu i sadržaj baziran na pravom mesu i prirodnim začinima, što Argetu izdvaja od ostalih pašteta i za posljedicu ima izrazit rast.

Imamo li u vidu da je strateška orijentacija Atlantic Grupe okrenuta prema internacionalizaciji poslovanja, možete li obrazložiti koji brendovi imaju najviše potencijala na međunarodnim tržištima?
Mi danas u regiji ostvarujemo najveći dio prihoda od prodaje, oko 80 posto, a naša je ambicija da značajno unaprijedimo rast internacionalnih tržišta, misleći primarno na zapad i sjever Europe te zemlje ZND-a. Ne zato što podcjenjujemo regiju, naši su brendovi ovdje ono što industrija zove “love marks”, brendovi uz koje potrošače vežu kvaliteta i emocije. Ali želimo proširiti paletu tržišta iz jednostavnog razloga upravljanja rizicima i otvaranja prostora za rast većim stopama, što je prostor koji je uz zasićenost tržišta i visoke tržišne udjele koje imamo u regiji u našim kategorijama ovdje vrlo ograničen.

U tom smislu definirali smo brendove koji imaju najviše internacionalnog potencijala – Argeta, koja se već dokazala u Austriji i Njemačkoj, Donat Mg, kojeg prepoznaju potrošači na istoku i zapadu Europe jednako, Multipower, koji je originalno zapadnoeuropski proizvod, Bakina tajna, kao dragulj asortimana s ajvarom kao temeljnim proizvodom za koji vjerujemo da ima globalni potencijal, i Cedevita spremna za pripremu u bočici, kao napitak sa zaista svježim vitaminima.

I na kraju, možemo li istaknuti što predstavlja osnovni fokus poslovanja Atlantic Grupe u 2017. godini kako u Hrvatskoj, tako i na ostalim tržištima?
Da zaokružim, proteklu godinu obilježilo je osnivanje vlastitih distribucijskih kompanija u Njemačkoj i Austriji, širenje distribucijskog portfelja na širem regionalnom tržištu te je uspješno provedeno restrukturiranje područja Sportske i aktivne prehrane.

Također, imali smo uspješno refinanciranje kojim je Atlantic s EBRD-om i četiri partnerske banke (Erste, Raiffeisen, Sberbank i Unicredit) te Međunarodnom financijskom korporacijom (IFC) dogovorio povoljnije financijske uvjete kreditnog paketa u vrijednosti od 191,5 milijuna eura uz produljenu ročnost. Imali smo i uspješno izdanje korporativnih obveznica u iznosu od 200 milijuna kuna s fiksnom godišnjom kamatnom stopom od 3,125 posto, a Atlantic Grupa je osvojila i priznanje za najbolje korporativno upravljanje u Hrvatskoj te za transparentnost u odnosima s investitorima.

U 2017. godini, na temelju dobro obavljenih priprema, nastavljamo strategiju internacionalizacije, unapređenja proizvodnog asortimana i razvoja distribucijskog poslovanja. Puno prilika za rast ovisi o uvjetima u okruženju koji nisu u sferi našeg utjecaja, ali onoliko koliko jest pokazali smo već 25 godina uzastopce da uvijek isporučimo ono što obećamo.

Najnovije objave

Vindijine trgovine sada dostupne na Woltu u 10 hrvatskih gradova

"Dugoročno od suradnje sa Woltom, uz dosadašnju uspješnost i prepoznatljivost, očekujemo još jače isticanje svojih brandova i proizvoda, veći doseg do novih kupaca te...

izlog

Domino’s Pizza dostupan na Glovu, uz brzu dostavu u Zagrebu i Osijeku

Aktivirano je pet lokacija, osiguravajući da omiljena jela budu dostupna svima, gdje god se nalazili Glovo, vodeća platforma za dostavu raznih proizvoda i jela na...