Stipan Bilić: Neće doći do većih promjena cijena hrane

Hoće li i u kojoj mjeri doći do promjene cijena hrane nakon što Hrvatska postane članicom EU-a, tržišta s oko 500 milijuna ljudi, u ovom času teško može procijeniti i uvaženi hrvatski stručnjak u području poljoprivrede i prehrambene industrije Stipan Bilić, direktor udruženja hrvatskih konditora Kondin, čije mišljenje prenosi Glas Slavonije.

“Cijene hrane ovise o bezbroj isprepletenih odnosa, a ni stručno pa čak ni teoretski nije razjašnjen utjecaj pojedinog faktora da bi se moglo procijeniti koliko koji utječe na rast ili pad cijena hrane u Hrvatskoj. Velik broj tih čimbenika je izvan proizvodne sfere, na primjer monetarna politika, kreditna politika, politika investiranja u poljoprivredu i slično. Nakon našeg ulaska u EU gotovo je nemoguće predvidjeti što će sve utjecati na smanjenje ili povećanje cijena”, kaže Bilić i pritom ističe da će velik utjecaj na to imati i klimatske prilike koje su za sada nepovoljne i to sve može dovesti do porasta cijena.

“Mi sada nemamo procjene paritetnog odnosa cijena kod nas prema nekim zemljama EU-a. U pravilu je vrijedilo da, pri ulasku u EU na primjeru sadašnjih članica, u prvo vrijeme ne dolazi do bitnih promjena u razini cijena, pa stoga vjerujem da zbog ulaska ni kod nas neće doći do većih promjena u razini cijena. Na domaćem tržištu domicilni proizvođači imaju presudnu ulogu u prodaji proizvoda i time određuju visinu domaćih cijena, čime utječu na visinu uvoznih cijena”, smatra Bilić.

Posebno ističe da u posljednjih dvadeset i više godina, u poljoprivredu, a slijedom toga i u proizvodnju hrane, nismo ulagali koliko je bilo potrebno, odnosno nismo ulagali toliko da bi naša poljoprivreda i proizvodnja hrane bila konkurentna po svjetskim normama, a bez carinskih zaštita.

“Za ta ulaganja sada je kasno pa mi nemamo prostora bitno povećati proizvodnju i smanjiti domaće cijene i na taj način prestati biti atraktivno tržište za strane proizvođače koji nama prodaju svoje proizvode. Ulaskom u EU samo niskim domaćim cijenama možemo zaštititi domaću proizvodnju, a da bismo to mogli provesti trebaju nam velike investicije koje bi osigurale viškove i niske cijene”, zaključuje Bilić. (Glas Slavonije)

Prethodni članakNova nagradna igra trgovačkog lanca Tommy
Sljedeći članakHrvatska po rastu najslabija među 10 usporedivih zemalja