Platforme za trgovce i banke, merchant portali, moćan su alat koji povećava profitabilnost, a istovremeno pojednostavljuje i automatizira procese. Uz obavezni uvjet da su u potpunosti u skladu s GDPR regulativom i PCI mandatima, merchant portali predstavljaju sredstvo pomoću kojega prepoznajemo trendove u poslovanju trgovaca te ponašanje i navike korisnika.

“U Republici Hrvatskoj najčešće korišten platni instrument jest platna kartica i upravo je na tržištu platnih kartica i kartičnih plaćanja zabilježen stalan rast i razvoj.” Ova je rečenica preuzeta iz publikacije Hrvatske narodne banke pod nazivom “Platne kartice i kartične transakcije” iz lipnja 2020. U istoj publikaciji navedeno je kako je broj platnih transakcija karticom od 2006. godine porastao za 137,4% i u 2019. godini je dosegao više od 483 milijuna transakcija.

Zaista, svi smo ne samo svjedoci rasta i razvoja tržišta kartičnog plaćanja, nego njegovi stalni sudionici i sukreatori, od famoznih “pegli” do danas sveprisutnih pametnih satova s integriranim NFC-om.

Korištenje kartičnog plaćanja u Hrvatskoj dodatno se povećalo tijekom nastupanja epidemije koronavirusa, kada je HNB u svojstvu regulatora, kao primjenu jedne od epidemioloških mjera, preporučio da se na prodajnim mjestima omogući beskontaktno plaćanje do 250 kuna bez unosa PIN-a. Nedavno su sve veće kartične kuće objavile vlastite statistike prema kojima se po nastupu epidemije dodatno povećalo kartično plaćanje te su čak neki korisnici kojima to godinama nije bilo u interesu upravo u tom periodu ostvarili svoje prve kupovine s kartičnim plaćanjem.

Podjednako s promjenama i napretkom kartičnog tržišta, mijenjaju se pozadinski procesi obrade, neprestano se unaprjeđuju korišteni alati i tehnologije. Ne tako davno bilo je uobičajeno gledati blagajnika u dućanu dok sortira listiće potvrda provedenih transakcija kako bi ih kasnije kolege u računovodstvu mogli analizirati i na temelju njih potraživati naplaćeno od svake pojedine banke. Današnje platforme na koje su spojeni POS terminali omogućuju automatizirano prikupljanje ovih podataka, njihovu analizu, vizualizaciju informacija i izvještavanje. Slijedom toga, današnji alati omogućuju trgovcima i bankama automatiziranu analizu uz veliku uštedu na vremenu.

MERCHANT PORTAL
Ovakve platforme vrlo često se nazivaju merchant portali. Većina portala omogućuje praćenje događanja na prodajnim mjestima u stvarnom vremenu, trenutnu obradu prikupljenih materijala, njihovu grafičku prezentaciju te dakako mogućnost izrade izvještaja. Iako im samo ime sugerira da su namijenjeni za trgovce, merchant portali su zanimljivi i korisni širem broju korisnika, kao što su banke, kartične kuće, službe za korisnike.

Prednosti korištenja ovakvih platformi teško je precizno razdvojiti i povezati uz samo jednu skupinu korisnika, budući da su njihovi interesi često zajednički, a informacije koje su im bitne za uspješno poslovanje međusobno se isprepliću.

STRUKTURIRANI PREGLED TRANSAKCIJA
Trgovcima, ali i banci, potrebna je informacija o broju i volumenu transakcija na razini pojedinog terminala, prodajnog mjesta i ukupne mreže, u danu, mjesecu ili nekom drugom specifičnom vremenskom intervalu.

Interesiraju ih detalji svake transakcije – je li uspješno provedena ili ne, ako nije, u čemu je točno bio problem, koji je tip transakcije napravljen. Radi li se na primjer o prodaji na rate, ako da, koliko točno rata, kojim tipom kartice je transakcija naplaćena, koji tip prihvatitelja ju je odobrio i slični detalji. Prema evidenciji tipa kartice kojom je transakcija naplaćena moguće je raditi detaljne analize o naknadama koje su povezane uz svaku pojedinu transakciju. Obavljena analiza može služiti kao temelj za buduće pregovore o smanjenju troškova.

Prema svakom od navedenih detalja, tipu kartice, tipu transakcije i tipu prihvatitelja, moguće je pratiti trendove i ponašanje kupaca te na temelju toga pratiti na primjer uspješnost obavljene marketinške kampanje. Ili postaviti detalje za neku buduću kampanju.

VIZUALIZACIJA PODATAKA
U moru podataka koji se prikupljaju i analiziraju bitno je prepoznati informacije ključne za poslovanje svakog tipa korisnika merchant portala. Najbitniji podaci vizualiziraju se tako da su u svakom trenutku jasno prikazani u jednostavnim formama u obliku različitih grafova ili dashboarda. Omogućen je prikaz podataka na različitim tipovima uređaja, od računala do tableta i pametnih telefona. Zamislite da u svakom trenutku na ekranu vlastitog mobitela možete vidjeti na primjer promet po različitim karticama ili prihvatiteljima na nekom prodajnom mjestu. Ili da služba za podršku korisnika može u svakom trenutku vidjeti prikaz najčešćih grešaka na terminalima ili probleme s komunikacijom.

Informacija je najbitniji resurs modernog doba. Povezivanjem baza podataka koji su u pozadini ovakvih portala s alatima za vizualizaciju podataka moguće je prepoznavati trendove u poslovanju trgovaca te ponašanje i navike korisnika.

VITALNE INFORMACIJE ZA SLUŽBU ZA KORISNIKE
S obzirom na to da platforme prikupljaju podatke o trenutnom stanju svakog POS uređaja na prodajnom mjestu, one pružaju vitalne informacije za službe za korisnike. Naravno, pritom je bitno imati precizne podatke o statusu komponenti hardvera i verzijama instaliranog softvera. Na temelju podataka prikupljenih od mreže terminala djelatnici službe za korisnike mogu prepoznati trendove u ponašanju uređaja, potencijalne probleme koji se pojavljuju na terenu te pravovremeno na njih reagirati. Ove informacije često su dio monitoring sustava, no kada su integrirane u portale za trgovce, prikupljene informacije mogu se koristiti za kompleksnije izvještaje pa se tako dobiva znatno šira slika o mreži terminala.

Vrlo bitna informacija je status samog terminala na terenu, je li aktivan ili nije, njegova točna lokacija, kada je posljednji puta imao transakciju, koji tip komunikacije koristi i slično. Prati se trajanje svake transakcije, kao i trajanje svakog njenog koraka. Portal tako daje informaciju o prosječnom trajanju transakcija i pomaže analizirati potencijalne propuste u procesu kako bi se omogućila čim brža transakcija. Korisno je prezentiranje podataka o stanju signala te dostupnosti terminala i mreže.

IZVJEŠTAVANJE I OBAVJEŠTAVANJE
Za sve primjene merchant portala bitna je mogućnost da se izvještaji mogu jednostavno raditi, da se filtriranje može obavljati prema parametrima od interesa i da se svi pripremljeni izvještaji mogu eksportirati. Poželjno je da platforma ima mogućnost automatskog izvještavanja i automatskog obavještavanja prema postavljenim ključnim parametrima.

KONSOLIDACIJA PROMETA
Na nekim je platformama pregled transakcija toliko strukturiran da ga se koristi za konsolidaciju prometa. Jednim klikom generira se detaljan izvještaj koji sadrži sve podatke potrebne za naplatu potraživanja. U tom slučaju primjer s početka ovog teksta s blagajnikom koji sortira listiće potvrda koje kasnije analizira njegovo računovodstvo trajno pada u zaborav i zamjenjuje ga potpuno automatiziran, brz i precizan proces.

Kada već spominjemo listić potvrde, važno je napomenuti kako ovakvi portali daju mogućnost naknadnog reizdavanja kopije listića potvrde. U praksi to znači da bez muke i gotovo trenutno možemo u određenom budućem vremenu generirati listić potvrde neke stare transakcije prodaje. Ovo je odlično rješenje za sve koji se susreću s problemom da ih kupac traži ponovljeni listić jer je originalni listić možda izgubio ili bacio.

Kao zaključak možemo reći da su platforme za trgovce i banke, merchant portali, moćan alat koji povećava profitabilnost, a istovremeno pojednostavljuje i automatizira procese. Uz obavezni uvjet da su u potpunosti u skladu s GDPR regulativom i PCI mandatima, merchant portali su sredstvo pomoću kojega prepoznajemo trendove u poslovanju trgovaca te ponašanje i navike korisnika.