neven-mimica-midiZahtjev prehrambene industrije da se hrvatska diplomacija u Bruxellesu preko institucija EU sa zemljama regije, posebno BiH, izbori za to da se sadašnje koncesije koje imamo s Ceftom nastave i nakon ulaska u EU zasad je urodio plodom.

– Nakon što su stručni timovi analizirali stanje prema tarifnim brojevima, ti se zahtjevi i prijedlozi upravo uobličuju u dokument, a pred Europskom komisijom zastupat će nas potpredsjednik Vlade Neven Mimica – kaže Marica Vidaković, prokuristica Kraša.

Na projektu surađuju HGK, Ministarstvo gospodarstva i Ured za trgovinsku politiku. Kada Hrvatska u srpnju 2013. postane dio unutarnjeg tržišta EU, članice Cefte u Hrvatsku će izvoziti bez carine, a same će se braniti carinskim barijerama. Domaća prehrambena industrija na tržište Cefte izveze proizvoda u vrijednosti većoj nego u svih 27 članica Unije. (Lider)