U okviru promatrane grupe kategorija ukupno je 36,5% vrijednosne prodaje proizašlo kao rezultat cjenovnih akcija ili promotivnih pakiranja. U omjerima udjela redovne i promotivne prodaje uočava se blagi pad u vrijednosnom udjelu promotivne prodaje.

Mlijeko i mliječni proizvodi obuhvaćaju: mlijeko, jogurt, sir, kreme, maslac i margarin, mliječne deserte i mliječne namaze. Prodaja mlijeka i mliječnih proizvoda tijekom 12 mjeseci zaključno s ožujkom 2022. godine zabilježila je vrijednosni rast po stopi od 4,6% i količinski pad po stopi od 2,6%. Najveći udio u količinskoj prodaji u okviru mlijeka i mliječnih proizvoda tijekom promatranih 12 mjeseci zabilježilo je mlijeko sa 60% količinskog udjela, dok kategorija sireva ima najveći vrijednosni udio od 31%.

U okviru promatrane grupe kategorija mlijeka i mliječnih proizvoda ukupno 36,5% vrijednosne prodaje proizašlo je kao rezultat cjenovnih akcija ili promotivnih pakiranja. U omjerima udjela redovne i promotivne prodaje uočava se blagi pad u vrijednosnom udjelu promotivne prodaje.

Najveći rast prodaje putem promocija tijekom spomenutih 12 mjeseci u odnosu na isti period prethodne godine zabilježen je u kategoriji kreme, gdje taj postotak iznosi 0,5%. Također, kategorija mliječni namazi bilježi blagi rast udjela promotivne prodaje u tom periodu od 0,1%.

Nasuprot tome, mlijeko (-3,2%) i sir (-3%) zabilježili su najveći pad prodaje putem promocija u odnosu na isti period prethodne godine, dok mliječni deserti, jogurt te maslac i margarin redom bilježe pad udjela promotivne prodaje od 1,7%, 1,4% i 0,9%.

Izvor: NielsenIQ ScanTrack podaci temelje se na skeniranim tjednim podacima ključnih trgovaca iz NielsenIQ panela maloprodaje (hiper/supermarketi, trgovine mješovitom robom, drogerije, kiosci i benzinske postaje; bez diskontera). Pod promocijama se podrazumijevaju cjenovne akcije uz minimalno 5% popusta i u trajanju do pet tjedana (Temporary Price Reduction) te promotivna pakiranja kao što su gratis volumen pakiranja (Bonus Pack) i pakiranja s tvornički sniženom cijenom (Price Reduction). Gratis volumen pakiranja i pakiranja sa sniženom cijenom moraju imati zasebne EAN kodove.

Prema strukturi promocija na prodajnom mjestu, cjenovne akcije čine 98,6% ukupne promotivne prodaje, dok posebna promotivna pakiranja zauzimaju preostalih, malih 1,4% udjela. U odnosu na isti period prethodne godine, vrijednosna prodaja na cjenovnim akcijama u promatranih je godinu dana zabilježila pad od 1%, dok je prodaja promotivnih pakiranja smanjena za 3,3%.