Mlijeko je jedna od osnovnih živežnih namirnica, a da je tome i dalje tako potvrđuje i provedeno anketno istraživanje koje je utvrdilo da mlijeko konzumira gotovo 90 posto hrvatske populacije. Pritom nešto više od dvije trećine građana (66,9%) ističe da mlijeko redovito konzumira, dok jedna petina njih (21,3%) navodi da mlijeko konzumira samo uz kavu. Da pak uopće ne konzumiraju mlijeko izjavilo je 11,7% građana. U usporedbi s istovjetnim istraživanjem koje smo proveli 2019. godine nije bilo nekih značajnijih razlika u odgovorima na ovo prvo pitanje iz anketnog upitnika.

Slijedi pitanje o učestalosti konzumacije. Da mlijeko konzumiraju svakodnevno istaknulo je 58,5% ispitanih, što je primjetan pad u usporedbi s 2019. kada je svakodnevnih konzumenata bilo 64,1%. Nekoliko puta tjedno mlijeko konzumira 30,1% ispitanih građana te ih imamo 4,2% više nego prije dvije godine, dok nekoliko puta mjesečno mlijeko konzumira 9,9% ispitanika i tu nema nekih značajnih oscilacija.

Najveći broj konzumenata mlijeka, njih 72,9%, preferira trajno mlijeko, dok ih 17,5% više voli svježe. Slijedom toga je vidljivo kako se konzumenti u apsolutnoj većini opredjeljuju za neki od tipova mlijeka s obzirom na to da tek svaki deseti konzument (9,5%) kaže da konzumira podjednako i trajnu i svježu varijantu.

Upitali smo sudionike ankete i za njihove stavove kada je riječ o tome je li mlijeko zdravo za konzumaciju. Više od dvije trećine njih, ukupno 67,2%, pritom je mišljenja kako je mlijeko zdravo, što je vrlo slično udjelu iz 2019. od 68%, no vidljiv je porast broja onih koji smatraju da mlijeko nije zdravo, s 10,7% u 2019. na 14,5% u 2022. godini.

Od ostalih mliječnih proizvoda najviše se konzumira sir (89,5%) te sladoled (84,8%) i jogurt (84,4%). Nešto manji broj građana konzumira vrhnje (77,1) i mliječne namaze (75,3%), dok 58,1% konzumira puding. Svega 1,1% građana kaže da ne konzumira niti jedan mliječni proizvod. Usporedimo li dobivene rezultate vidimo kako je najveći rast ostvarila kategorija sladoleda i to sa 72% u 2019. na 84,8% u ovoj godini, a dobar je rast imalo i vrhnje, sa 69,9% na 77,1%.

Istraživanje su tijekom svibnja 2022. godine proveli Ja TRGOVAC magazin i agencija Hendal na nacionalno reprezentativnom uzorku građana Republike Hrvatske starijih od 16 godina.

U sklopu istraživanja provedena je stratifikacija po šest regija i četiri veličine naselja uz slučajan odabir kućanstva i ispitanika unutar pojedinog kućanstva pri čemu je uzorak stanovništva uravnotežen prema spolu, dobi i obrazovnom statusu ispitanika.

Kliknite za najnovije vijesti, analize i istraživanja u vašem sandučiću!