Prema broju oglasa najviše su u zadnjih godinu dana bili zastupljeni mono začini kojima je pripalo više od polovice (53,5%) svih obavljenih oglasa, dok su prema ostvarenoj vrijednosti oglašavanja na prvom mjestu univerzalni začini s tek nešto manje od polovice (49,5%) udjela u GAV-u.

U okviru analize kretanja u kategoriji “Začini” pogledajmo koji su osnovni pokazatelji komunikacije predstavnika ove kategorije putem kataloga i letaka trgovaca. Parametri analize su broj promocija, kao pokazatelj kvantitete oglašavanja, te bruto oglasna vrijednost (GAV – Gross Advertising Value). Bruto oglasna vrijednost prikazuje kvalitetu oglašavanja, a čine ju osnovni parametri: pozicija u letku, veličina objave u cm2, format i bruto domet letka. Analiza se odnosi na MAT period travanj 2021. – ožujak 2022. vs. travanj 2020. – ožujak 2021. godine.

Ako začine podijelimo na pripadajuće vrste onda vidimo da su prema broju promocija vodeći mono začini s 53,5% udjela, što je 6,5% manje u usporedbi s prethodnih 12 mjeseci. Univerzalni začini su istodobno narasli s 32,2% na sadašnjih 37,4% udjela, dok su preostale dvije vrste zauzele znatno manje udjele: mješavine začina imaju 6,7% (+0,2%), a marinade 2,4% (+1,1%). Zahvaljujući rastu od 7,4% univerzalni su začini s 49,5% udjela preuzeli vodstvo prema bruto oglasnoj vrijednosti od mono začina koji su zabilježili pad od 5,9%, na 43,2% udjela. Mješavine začina istodobno su pale sa 7,1% na 5,2%, a marinade neznatno rasle s 1,7% na 2,2%.

VODEĆI PROIZVOĐAČI
Pogledajmo sada kako su oglašavali vodeći proizvođači u svakom segmentu kategorije začina. Tako je kod mono začina vodeći Kotanyi s 34,7% (+5,7%) udjela u broju promocija i 30% (+4,3%) udjela u GAV-u. Šafram je drugi s udjelima od 22,4% (+4,6%) i 17,8% (-4,8%), a treća je Podravka s 15,9% (+0,7%) i 16,7% (+2,1%). Privatne robne marke imale su blagi pad prema oba promatrana parametra te sada imaju 11,8% udjela u broju promocija i 15,1% u GAV-u, dok su ostali proizvođači osjetno pali prema broju promocija, s 25,3% na 15,2%, dok su prema GAV-u imali vrlo malo smanjenje udjela na sadašnjih 20,4%.

Kod univerzalnih začina Podravka je neprikosnoveni lider te drži gotovo polovicu udjela prema oba parametra: 48,2% (+2,6%) prema broju promocija i 48,6% (+5,5%) prema GAV-u. Važan udio imaju privatne robne marke koje drže 20,5% i 20,3% udjela iako su ostvarile značajno manji udio u usporedbi s prethodnih 12 mjeseci kada su držale 27,1% i 28,2%. Jednoznamenkaste udjele u ovom segmentu drže proizvođači Kotanyi, Šafram, Kraft Heinz i Perscripta.

Kod mješavina začina glavnu riječ vodi Kotanyi i privatne robne marke. Kotanyi drži uvjerljivo prvo mjesto, kako prema broju promocija s 30,2% (+11%), tako i prema GAV-u s 22,3% (+14,5%), dok su privatne robne marke unatoč značajnom padu i dalje daleko naprijed s 53,8% (-6,8%) i 60,5% (-25,2%). Male udjele ostvarili su još i proizvođači Aleva, Luxor, Bresc i Šafram.

I na kraju – marinade. Poredak proizvođača ovdje je malo zgusnutiji, a vodeća je Derma s 31,6% (-18,4%) udjela prema broju promocija i 21,2% (-7,2%) prema GAV-u. Podravka je druga s velikim rastom prema broju promocija gdje je napredovala s 5% na 23,7%, dok je prema GAV-u pala s 27,5% na 15,5% udjela. Šafram je treći s 15,8% (+0,8%) i 11,3% (+8,8%), a Fami četvrti sa 7,9% (-7,1%) i 6,9% (-3,6%). Privatne robne marke ostvarile su značajno veći udio prema bruto oglasnoj vrijednosti i to od 45,1%, uz rast od 14,1%, negoli prema broju promocija gdje su rasle za 6,1%, na sadašnjih 21,1% udjela.