Optima Telekom Grupa: Pad prihoda i stabilna EBITDA

Smanjenje prihoda najviše je pod utjecajem manjih prihoda od interkonekcijskog poslovanja od 62,1% kao rezultata smanjenja obima poslovanja na području međunarodnog tranzita govornih usluga

Ukupni prihodi Optima Telekom Grupe od telekomunikacijskog poslovanja u prvih devet mjeseci 2020. godine niži su za 15,9% u odnosu na isti period prethodne godine. U istom periodu Optima Telekom Grupa bilježi neznatan pad operativne dobiti (EBITDA) prije jednokratnih stavki nakon najmova od 0,3% i rast EBITDA marže od 4,2 postotna poena te ista iznosi 26,9%. Konsolidirana kapitalna ulaganja u prvih devet mjeseci 2020. godine iznosila su 64,7 milijuna kuna dok je neto dobit negativna i iznosi -3,1 milijuna kuna.

Smanjenje prihoda najviše je pod utjecajem manjih prihoda od interkonekcijskog poslovanja od 62,1% kao rezultata smanjenja obima poslovanja na području međunarodnog tranzita govornih usluga.

U rezidencijalnom poslovanju segment IPTVa nastavlja s pozitivnim trendom u poslovanju Optima Telekoma te je vidljiv rast broja korisnika za 8,9% u odnosu na treći kvartal 2019. godine. U skladu s povećanjem baze u istom periodu povećali su se i prihodi u IPTV segmentu za 7,2%. U odnosu na prethodni kvartal zabilježen je porast broja IPTV korisnika za 0,5%, što je rezultat akvizicije novih, ali i migracija postojećih korisnika na pakete koji sadrže IPTV uslugu.

U segmentu rezidencijalnih internet korisnika zabilježen je pad broja korisnika od 3,0% u odnosu na isti kvartal prethodne godine, uzrokovan većom potražnjom ovih usluga putem pokretnih mreža. Vidljiv je i pad prihoda od internet usluga za 8,4% u odnosu na treći kvartal 2019. godine, koji je u skladu sa smanjenjem korisničke baze u rezidencijalnom segmentu za navedeni period. U odnosu na drugi kvartal 2020. godine korisnička baza internet usluga manja je za 1,3% dok su prihodi manji za 6,6%.

Broj rezidencijalnih korisnika nepokretne javne govorne usluge pokazuje nastavak negativnog trenda iz prošlih razdoblja. Supstitutivne tehnologije i dalje imaju veliki utjecaj na smanjenje u ovom segmentu te je u odnosu na treći kvartal 2019. godine njihov broj manji za 6,7%, a prihod niži za 6,4%. Ukoliko uspoređujemo broj korisnika nepokretne javne govorne usluge s drugim kvartalom 2020. godine, korisnička baza je manja za 1,8% dok je prihod veći za 4,1%. Do rasta prihoda došlo je uslijed povećanja odlaznih minuta nepokretne javne govorne usluge što je velikim dijelom uzrokovano nastavkom krize COVID-19.

Treći kvartal 2020. godine u poslovnom segmentu obilježen je aktivnostima vezanim za prodaju telekomunikacijskih usluga kod korisnika u sklopu cjelokupnih ICT projekata, obnovu ugovornih odnosa s postojećim korisnicima, te realizaciju ICT projekata koji se dijelom financiraju iz bespovratnih EU sredstava.

U prvih devet mjeseci 2020. ostvareno je 10,0 milijuna kuna prihoda uz maržu od 14,1%. Rezultat je ostvaren uslijed snažne orijentiranosti na prodaju ICT rješenja i usluga te kvalitetne suradnje sa ICT partnerima s kojima Optima Telekom želi i može odgovoriti na sve veće zahtjeve tržišta.

U segmentu širokopojasnog pristupa interne¬tu, u odnosu na drugi kvartal 2020., zabilježen je rast prihoda od 3,4%, dok je u odnosu na isto razdoblje prethodne godine ostvaren rast prihoda od 0,6%. Korisnička baza široko-pojasnog pristupa internetu je u odnosu na isto razdoblje 2019. godine manja za 4,6%, a u odnosu na drugi kvartal 2020. godine za 1,1%. Kretanje prihoda u segmentu širokopojasnog pristupa internetu posljedica je rasta gospodarske aktivnosti nakon razdoblja potpunog zatvaranja zbog pandemije COVID-19 te sezonskih efekata u turističkom sektoru zbog povećane potražnje za uslugama širokopojasnog pristupa internetu tijekom turističke sezone.

U segmentu podatkovnih usluga u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine, Optima Telekom bilježi rast korisničke baze od 25,4%. Rast prihoda u trećem kvartalu 2020. godi¬ne u odnosu na isti kvartal prethodne godine iznosi 1,9%. U odnosu na drugi kvartal 2020. godine, u istom segmentu vidljiv je pad priho¬da od 9,1% dok je u istom periodu zabilježen rast korisničke baze od 1,1%.

U segmentu javne govorne usluge u odnosu na drugi kvartal 2020. godine zabilježen je pad prihoda od 4,2% uslijed pojačanog korištenja javne govorne usluge u prethodnim razdobljima zbog COVID-19 pandemije i potresa u gradu Zagrebu. Prihodi su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine manji za 3,9%, a korisnička baza u segmentu javne govorne us¬luge je u odnosu na drugi kvartal 2020. godine manja za 1,3%. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine smanjenje iznosi 7,0%. Navedeni pad ponajviše je rezultat nacional¬nog trenda smanjenja korištenja javne govor¬ne usluge, supstitucije fiksne govorne usluge govornom uslugom u pokretnoj mreži te mi¬gracije korisnika Optima Telekoma na napred¬nija rješenja i pakete Optima Telekoma.

U trećem kvartalu 2020. godine zabilježen je ukupan porast prihoda na svim poslovnim područjima veleprodaje u odnosu na drugi kvartal 2020. godine. Tako je prihod od podatkovnih usluga porastao za 6,1% u odnosu na prošli kvartal ove godine, te je na razini trećeg kvartala 2019. godine. Prihodi od tranzita su u trećem kvartalu ove godine porasli za 47,3% u odnosu na drugi kvartal ove godine, što je prirodno zbog turističke sezone i veće količine prometa prema korisnicima u RH. U odnosu na isti period prethodne godine, prihodi od tranzita bilježe pad od 71,6%, a što je djelomično razlog smanjenja bilateralnih odnosa, koji na financijski rezultat imaju zanemariv odraz, te lošije turističke sezone, uzrokovane ograničenjima u međunarodnom prometu zbog COVID-19 pandemije. Prihodi od terminacije pali su 26,2% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, ali su i 6,5% veći u odnosi na prošli kvartal ove godine. Prihodi od VAS usluga su porasli 7,4% u odnosu na prošli kvartal ove godine i 6,5% u odnosu na treći kvartal prošle godine.

Grupa je u prvih devet mjeseci 2020. godine u odnosu na prethodnu godinu, ostvarila manju EBITDA-u prije jednokratnih stavki nakon najmova za 0,3%, dok je EBITDA na razini Društva manja za 0,5%. Ostvareni rezultati Grupe i Društva odraz su većih troškova vrijednosnog usklađenja potraživanja uslijed sezonalnih kretanja što je djelomično ublaženo manjim troškovima veleprodaje (niže veleprodajne cijene) i troškovnom optimizacijom poslovanja.

EBITDA marža je za Optima Grupu u prvih devet mjeseci 2020. godine u odnosu na prethodnu godinu veća za 4,2 postotna poena i iznosi 26,9% dok je i za Društvo u tom periodu EBITDA marža veća za 4,2 postotna poena te također iznosi 26,9%.

Konsolidirana kapitalna ulaganja u prvih devet mjeseci 2020. godine iznosila su 64,7 milijuna kunaod čega je 13,5 milijuna kuna uloženo u korisničku opremu za pružanje usluga rezidencijalnim i poslovnim korisnicima. Ulaganja u izgradnju optičke infrastrukture, pristupnu mrežu i jezgru mreže iznose 15,6 milijuna kuna, dok je 34,8 milijuna kuna uloženo u proširenje usluga korisnicima i IT sustave.

U trećem kvartalu nastavljeni su radovi na proširenjima podatkovnih kapaciteta mrežnih čvorova te su čvorovi u Vinkovcima, Vukovaru, Dubrovniku i Cavtatu spojeni sa 10Gb/s vezama. Izrađen je i projekt povezivanja čvora Varaždin sa 100Gb/s vezama. U tu svrhu pokrenuta je nabavka DWDM i IP/MPLS opreme koja će osigurati 100Gb/s povezanost čvora Varaždin sa glavnim čvorom u Zagrebu, te je istovremeno pokrenuto spajanje čvora Varaždin sa 100Gb/s vezom prema Osijeku čime će se osigurati dovoljan pričuvni kapacitet čvora u Varaždinu i Osijeku. Razvoj svjetlovodne infrastrukture, odnosno izgradnje vlastite svjetlovodne mreže, tijekom trećeg tromjesečja 2020. godine činila je većinom izgradnja pristupne svjetlovodne mreže do lokacija naših poslovnih korisnika.

Na kraju trećeg kvartala 2020. godine broj VDSL pristupnih sučelja iznosio je 30.206, što predstavlja porast od 2,6% u odnosu na 29.448 na kraju drugog kvartala 2020. godine.

Tijekom trećeg kvartala 2020. godine izvršena je nadogradnja CRM sustava (engl. Customer Relation Management) u pogledu dostupnosti ciljanih informacija o korisniku, a što dodatno rezultira lakšim i bržim radom te povećanjem korisničkog zadovoljstva. Uz to, nadograđena je aplikacija za logistiku odnosno upravljanje opremom u skladištu i logističkim partnerima.

Uslijed većih kapitalnih ulaganja u prethodnim razdobljima i posljedično veće amortizacije, neto dobit Grupe je u prvih devet mjeseci 2020. godine u odnosu na prošlu godinu niža za 8,5 milijuna kuna te iznosi -3,1 milijuna kuna.

Kliknite za najnovije vijesti, analize i istraživanja u vašem sandučiću!

Prethodni članakScanPOS rješenja za maloprodaju
Sljedeći članakLider invest 2020.: Proglašene najbolje proizvodne investicije u Hrvatskoj