Potrošači će moći podnositi predstavničke tužbe za zaštitu prava

Ministar gospodarstva i održivog razvoja Davor Filipović rekao je da se u vladinom prijedlogu uređuju pravila parničnog postupka u kojemu se odlučuje o povredama prava potrošača iz brojnih područja - od općih prava potrošača, prava putnika, zaštite osobnih podataka, korisnika elektroničkih komunikacija, do turističkih usluga, financija i drugoga

Vlada je sa sjednice u srijedu u Sabor poslala prijedlog zakona o predstavničkim tužbama za zaštitu kolektivnih interesa i prava potrošača, u kojemu se sukladno EU-ovoj smjernici uređuju pravila parničnog postupka o povredama prava potrošača iz brojnih područja.

Ministar gospodarstva i održivog razvoja Davor Filipović rekao je da se u vladinom prijedlogu uređuju pravila parničnog postupka u kojemu se odlučuje o povredama prava potrošača iz brojnih područja – od općih prava potrošača, prava putnika, zaštite osobnih podataka, korisnika elektroničkih komunikacija, do turističkih usluga, financija i drugoga.

Uvodi se mogućnost podnošenja predstavničke tužbe koja će uz zahtjev za utvrđenje i zabranu daljnjeg protupravnog postupanja trgovca, moći obuhvaćati i zahtjev za naknadom štete potrošačima kojima je šteta nastala i koji su izjavili da žele biti obuhvaćeni tužbom. Ovlašteni tužitelj može u tom slučaju zahtijevati od potrošača simboličnu naknadu za sudjelovanje u parnici koja ne smije biti veća od 70 eura.

Vlada predlaže i mjesnu nadležnost, prema kojoj tužitelj može podnijeti tužbu sudu mjesno nadležnom na području sjedišta onoga koga se tuži ili sudu na čijem području je došlo ili je moglo doći do povrede kolektivnih interesa i prava potrošača.

Predviđa se mogućnost da i javnopravna tijela nadležna za potrošačke politike mogu podnositi predstavničke tužbe.

Jedna od točaka prijedloga je i mogućnost rješavanja sporova medijacijom tj. mirenjem. (Hina)

Kliknite za najnovije vijesti, analize i istraživanja u vašem sandučiću!

Prethodni članakMoramo biti konkurentni i samodostatni – konferencija o hrani
Sljedeći članakHNB: U 2022. evidentirano 437 krivotvorenih novčanica, najviše eura