tisak ftd 777Kroz posljednje tri godine tržišna vrijednost dionice Tiska gotovo je nepromijenjena, a prosječni dnevni promet promatranog razdoblja je oko 100 tisuća kuna. Ipak, od početka 2016. godine do zaključenja ovog izvještaja (25.5.) cijena dionice izgubila je na vrijednosti 15%

Prvi pisani tragovi o nastanku Tiska sežu u daleku 1946. godinu kada je 1. srpnja osnovano javno trgovačko društvo “Narodna štampa” koje organizira prodajnu mrežu i prodaju novina. Pet godina kasnije, 1. travnja 1951. godine, “Narodna štampa” i “Štamparija novina” iz Zagreba spajaju se u novinsko i štamparsko poduzeće “Vjesnik-Narodna fronta Hrvatske”.

Poduzeće se bavilo izdavanjem i tiskanjem novina i knjiga, a u njegovu okrilju osnovan je 1. rujna 1951. godine i odjel distribucije. Tih se godina otvaraju nova prodajna mjesta i poslovnice, a poduzeće distribuira i prodaje novine i ostala izdanja na teritoriju cijele bivše države.

U razdoblju između 1961. i 1972. u okviru NIŠP “Vjesnik” stvaraju se nove organizacijske jedinice za unapređivanje prodaje – Otprema, Transport, Plasman, Izvoz-uvoz, Zagrebačka prodaja, Prodaja-vanjske poslovnice.

PROFILIRANJE TVRTKE
bilanca-(u tisucama kuna) - tisakPrimjenom Zakona o udruženom radu te jedinice dobivaju poslovnu samostalnost pa se 1972. često uzima kao godina osnivanja Društva. Tvrtka Tisak osniva se 1990., a nastaje izdvajanjem bivšeg OOUR-a Prodaja-vanjske poslovnice iz sastava RO “Vjesnik”.

Radi unapređenja i racionalizacije poslovanja tadašnje Uprave donijele su odluke o pripajanju poduzeća “Vjesnik-Zagrebačka prodaja” i “Trgoštampa” poduzeću “Tisak Zagreb”.

Godine 1994. Tisak je registriran kao dioničko društvo i od tada svakodnevno pronalazi nove lokacije za svoje kioske kako bi bili što bliže kupcima, jača svoju poziciju na tržištu kroz prepoznatljivu crvenu boju i dobro pozicionirane kioske te se od konkurencije diferencira ponudom i uslugama te stalnim razvojem i unapređenjem. Jedan od važnijih poslovnih događaja iz novije povijesti Tiska d.d. svakako se veže za 2007. godinu kada tvrtka postaje članica Agrokor koncerna, najveće privatne kompanije u Hrvatskoj i jedne od najvećih kompanija u jugoistočnoj Europi.

tisak-zaduzenost-trzisni-podaci-profitabilnost-promjene kapitalaTime počinje doba modernizacije i razvoja Tiska kao moderne kompanije koja prati svjetske trendove.

Jedan od ciljeva koji su dolaskom Agrokora bili zadani je i provođenje informatizacije i modernizacije svih kioska.

Uspješno uvođenje PC kasa na sve kioske u Tisku smatraju jednim od svojih većih informatičkih dostignuća, čime je stvoren preduvjet za daljnji razvoj novih projekata.

U kolovozu 2012. Tisak d.d. je preselio zgradu uprave i distributivni centar na zagrebački Žitnjak. Novi prostor znatno je veći i moderniji te zadovoljava sve potrebe tvrtke.

AKTUALNO STANJE
tisak-pokazatelji-poslovanjaTisak je najveći maloprodajni lanac kioska te vodeći hrvatski distributer tiskovina, duhanskih proizvoda, prepaid bonova i start paketa telekom operatera te ostalih proizvoda u Hrvatskoj. Tisak je ujedno i jedina distribucijska kuća koja svaki proizvod može u roku od 24 sata distribuirati na bilo koje mjesto u Hrvatskoj, 365 dana u godini.

Osim toga, tvrtka je i jedini domaći veletrgovac koji osigurava dnevnu dostavu svih vrsta tiskovina, cigareta i duhanskih proizvoda, prepaid bonova za mobilnu telefoniju te ostale komercijalne robe na području cijele Hrvatske svim vrstama kupaca bez obzira na veličinu – malim obiteljskim prodavačima, lokalnim trgovačkim društvima kao i najvećim nacionalnim trgovačkim lancima.

Tisak u svom portfelju nudi na jednom mjestu ove usluge – TISAKmedia Webshop, TISAKpaket, TISAKbizz, TISAKfoto, TISAKcopy, Franck Café COFFEE TO GO, Podigni NOVAC (Cash Advance), plaćanje računa s 2D barkodom, igre na sreću Hrvatske lutrije, karte za javni gradski prijevoz ZET i Butra, m-kupi, SMS ENC bonove, Paysafecard i Ekesh bonove te prodaju ulaznica iz Eventim sustava za sva važnija kulturna i sportska događanja.

ODRŽIVI RAZVOJ
U lipnju 2013. godine Tisak je pokrenuo uslugu otkupa starog papira od građana na otkupnim stanicama diljem Hrvatske. Kao vodeći nacionalni distributer, Tisak je ukazao na problem gomilanja količine otpada te ponudio građanima mogućnost otkupa starog papira po cijeni od 50 lipa po kilogramu.

tisak-poslovni-podaciNa taj način značajno se smanjuje količina otpada koja se odlaže na deponije te se također dobiva sirovina za proizvodnju novog papira. Tisak otkupljuje dnevne novine, letke, časopise i kataloge. Nakon prikupljanja, papir se obrađuje, preša, balira te tako zbrinuti stari papir prodaje na slobodnom tržištu društvima koja se bave preradom papira.

Ovom poslovnom aktivnošću Tisak čini višestruku društvenu korist kroz smanjenje količine otpada koja se odlaže na deponije, korištenjem otpada kao sirovine za proizvodnju novog papira i ekološkog osvještavanja građana.

DVOGODIŠNJA BILANCA
Tisak d.d. u svojim financijskih izvješćima konsolidira društva Tisak usluge d.o.o. Zagreb, e-Kolektor d.o.o. i Backstage d.o.o. Zagreb. Poslovanje tijekom 2014. i 2015. godine bilo je pod utjecajem krize na tržištu i pada kupovne moći stanovništva uzrokovane povećanjem nezaposlenosti.

tisak-novcani tijekMaloprodajni segment ostvario je pad prihoda na osnovnim kategorijama tiskovina, bonova telekom operatera, ostale trgovačke robe i duhana, dok elektronička roba te usluge u maloprodaji bilježe rast. Prodajna mjesta Tiska percipirana su kao mjesta brze kupnje, a asortiman proizvoda čine artikli kojih se kupci prvih odriču u krizi.

Na kretanje prihoda i pad prodanih količina značajno su utjecale tiskovine kod kojih se primjećuje snažan zaokret potrošača prema internetu te kod cigareta zabrana pušenja na svim javnim mjestima. Sukladno navedenom, Tisak čini napore da uvođenjem elektroničkih, financijskih i kurirskih usluga nadomjesti dio izgubljenih prihoda. Tijekom 2014. godine ukupno je poslovalo 1.171 prodajno mjesto, 29 manje nego u 2013. godini.

Veleprodaja tijekom 2014. godine bilježi pad prodaje u segmentima duhana i tiskovina. U odnosu na 2013. veleprodaja ima oko 400 kupaca manje, što je rezultat gašenja manjih trgovina i obrta, no unatoč tome u veleprodaji je narastao broj dostavnih mjesta za oko 190 zbog širenja broja prodajnih mjesta trgovačkih lanaca.

tisak-kretanje-dioniceTijekom 2015. Tisak grupa je ostvarila ukupne prihode u iznosu od 2.924,2 milijuna kuna odnosno 3,8% više nego u prethodnoj godini. Ukupni rashodi su rasli 4% na razinu od 2.907,7 milijuna kuna. Konsolidirana dobit nakon poreza iznosi 11,7 milijuna kuna. U lipnju 2015. Tisak d.d. je kupio 90% udjela u tvrtki e-Kolektor d.o.o. koja se bavi prikupljanjem i zbrinjavanjem neopasnog otpada (PET, MET i staklo) i trenutno djeluje na sedam lokacija diljem Hrvatske.

U 2016. godini planiran je značajan rast prihoda kroz suradnju s komunalnim poduzećima i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Tisak u poslovanju nije izložen kreditnom riziku a time niti riziku promjene kamatnih stopa. Rizik naplate je kontroliran i prema podacima iz kompanije, sveden je na minimum uslijed redovite provjere kreditnih limita kupaca.

Tisak-Credos-NapomenaI tijekom 2015. Tisak je ostao vodeći nacionalni distributer tiskovina i duhanskih proizvoda te vodeći maloprodajni lanac kioska s gotovo 1.200 prodajnih mjesta diljem zemlje. Tisak je također najveći knjižarski maloprodajni lanac te vodeći kanal u prodaji multimedije i igračaka.

Kroz posljednje tri godine tržišna vrijednost dionice Tiska gotovo je nepromijenjena, a prosječni dnevni promet promatranog razdoblja je oko 100 tisuća kuna. Od početka 2016. godine do zaključenja ovog izvještaja (25.5.) cijena dionice izgubila je na vrijednosti 15%.

credos-analize-potpis