spar thumb 300I prije stupanju na snagu Pravilnika o ambalaži i otpadnoj ambalaži, Spar Hrvatska spreman je prilagoditi cijene pojedinih pakiranja mlijeka i mliječnih proizvoda.

Cijene određenih pakiranja mlijeka i mliječnih proizvoda biti će umanjene za iznos naknade od 0,50kn za povratnu ambalažu.

Stupanje na snagu Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži, predviđeno je za 20.08.2015. a kupci mogu mlijeko i mliječne proizvode u pvc ambalaži po nižim cijenama potražiti u svim Spar i Interspar trgovinama već od subote 15.08.2015.