U okviru promatrane kategorije ukupno je 33,9% vrijednosne prodaje dolazilo od proizvoda na cjenovnim akcijama ili promotivnih pakiranja.

Podaci koje možemo vidjeti u nastavku pružit će nam pregled na to koliko je kategorija proizvoda “Tjestenina” podložna prodaji kroz promocije. Prema podacima koji se odnose na period od siječnja 2019. do prosinca 2019. prodaja ove kategorije vrijednosno je smanjena za 0,5% u odnosu na isti period prethodne godine, dok je količinska prodaja istodobno zabilježila pad od 3,2%.

U okviru promatrane kategorije ukupno je 33,9% vrijednosne prodaje dolazilo od proizvoda na cjenovnim akcijama ili promotivnih pakiranja. Prema strukturi promocija na prodajnom mjestu, cjenovne akcije čine čak 99,1% ukupne promotivne prodaje, dok posebna promotivna pakiranja čine tek preostalih 0,9%.

U odnosu na isti period prošle godine, vrijednosna prodaja na cjenovnim akcijama zabilježila je rast od 8,1%, dok je prodaja promotivnih pakiranja ostvarila pad od 16,9%. Prosječan popust na razini kategorije iznosio je 31,3%.