Deset poduzetnika u djelatnosti trgovine na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima s najvećim prihodima u 2020. godini zapošljavali su 73,3% radnika promatrane djelatnosti, ostvarili 82,9% ukupnih prihoda i 60,7% neto dobiti.

Prema podacima iz obrađenih godišnjih financijskih izvještaja za statističke i druge potrebe, u djelatnosti trgovine na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima (NKD 47.11), u 2020. godini poslovalo je 1.068 poduzetnika kod kojih je bilo 40.910 zaposlenih, što je za 7,1% više u odnosu na 2019. godinu.

Navedena skupina poduzetnika u promatranom je razdoblju ostvarila ukupne prihode u iznosu od 44,5 milijardi kuna, što je 6,4% više u odnosu na prethodnu godinu, te ukupne rashode od 43,8 milijardi kuna, što je više za 7,6%.

Poduzetnici spomenute djelatnosti, njih 644, u 2020. su ostvarili dobit razdoblja u iznosu od 910,0 milijuna kuna, što je smanjenje od 15,4% u odnosu na 2019. godinu. S druge strane, gubitak razdoblja iskazalo je 424 poduzetnika i to u iznosu od 424,1 milijun kuna, što je 76,6% više u odnosu na prethodnu godinu. Na razini svih poduzetnika ove djelatnosti iskazana je neto dobit od 486,0 milijuna kuna, što je 41,8% manje u odnosu na 2019. godinu.

PREGLED SEKTORA
Poduzetnici razreda 47.11 zauzimali su značajno mjesto u odjeljku djelatnosti 47 – Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima – sudjelujući s 11,7% u ukupnom broju poduzetnika, 40,1% u broju zaposlenih, 43,8% u ukupnim prihodima, 44,4% u ukupnim rashodima, 28,3% u dobiti razdoblja, 40,3% u gubitku razdoblja te 22,5% u neto dobiti 2020. godine.

Prosječna mjesečna neto plaća obračunata zaposlenima kod poduzetnika čija je pretežita djelatnost trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima, u 2020. je godini iznosila 5.261 kunu, što je 2,5% više u odnosu na 2019. godinu. U odnosu na prosječnu mjesečnu neto plaću zaposlenih kod poduzetnika na razini odjeljka djelatnosti NKD 47 (5.306 kuna) u 2020. godini, to je 0,8% manja plaća te 11,9% manja od prosječne plaće zaposlenih na razini svih poduzetnika RH (5.971 kuna).

Izvoz poduzetnika u razredu djelatnosti 47.11 u 2020. godini iznosio je 209,2 milijuna kuna, što je 65,7% više u odnosu na 2019. godinu. Uvoz je u 2020. godini iznosio 5,7 milijardi kuna i bio veći za 9,2 milijuna kuna (0,2%) u odnosu na prethodnu godinu, što je rezultiralo smanjenjem negativnog trgovačkog salda za 73,8 milijuna kuna (1,3%). Najveći izvoz u 2020. godini ostvario je mali poduzetnik FORMALIS – TEH d.o.o. u iznosu od 44,3 milijuna kuna, dok je najveći uvoznik LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. s 2,3 milijarde kuna uvoza.

Promatramo li poslovanje poduzetnika razreda 47.11 prema veličinama u 2020. godini, veliki poduzetnici su bili najuspješniji i ostvarili neto dobit u iznosu od 411,6 milijuna kuna. Najvišu prosječnu mjesečnu neto plaću u 2020. godini obračunali su veliki poduzetnici i ona je iznosila 5.433 kune, što je 3,3% više od ukupne prosječne mjesečne plaće razreda djelatnosti 47.11 (5.261 kuna) i 9,0% manje od prosječne plaće RH.

VODEĆI IGRAČI
U promatranoj djelatnosti, najveće ukupne prihode u 2020. godini ostvario je veliki poduzetnik KONZUM PLUS d.o.o. u iznosu od 10,0 milijardi kuna, što je udio od 22,6% u ukupnim prihodima djelatnosti NKD 47.11. Društvo je zapošljavalo i najviše radnika, njih 10.161, što je udio od 24,8% u broju zaposlenih u djelatnosti NKD 47.11. Njihova prosječna mjesečna neto obračunata plaća iznosila je 4.581 kunu, što je 12,9% manje od prosječne mjesečne neto plaće zaposlenih na razini ove djelatnosti te 23,3% manje od prosječne mjesečne neto plaće zaposlenih na razini poduzetnika RH.

Najveću dobit razdoblja ostvario je LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. koja je iznosila 274,8 milijuna kuna, što je udio od 56,6% u dobiti razdoblja ostvarenoj u razredu djelatnosti 47.11. LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. također je iskazao i najveću operativnu dobit u iznosu od 371,6 milijuna kuna, dok je po ostvarenim ukupnim prihodima na drugom mjestu (6,1 milijarda kuna). Njihova prosječna mjesečna neto obračunata plaća iznosila je 9.276 kuna, što je 76,3% više od prosječne mjesečne neto plaće zaposlenih na razini ove djelatnosti, ali i 55,4% više od prosječne mjesečne neto plaće zaposlenih na razini poduzetnika RH. U 2020. godini PLODINE d.d. bile su na drugom mjestu prema ostvarenoj dobiti razdoblja (160,8 milijuna kuna) i operativnoj dobiti (216,8 milijuna kuna).

Deset poduzetnika u djelatnosti trgovine na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima s najvećim prihodima u 2020. godini zapošljavali su 73,3% radnika promatrane djelatnosti, ostvarili 82,9% ukupnih prihoda i 60,7% neto dobiti.

Kod top 5 poduzetnika s najvećim ostvarenim prihodima u 2020. godini u promatranom razredu djelatnosti, uspješan poslovni rezultat mjeren koeficijentom ubrzane likvidnosti, zaduženosti i vlastitog financiranja iskazao je KAUFLAND HRVATSKA k.d.. Uspješnost poslovanja mjerenu koeficijentom obrtaja ukupne imovine iskazao je SPAR HRVATSKA d.o.o., dok uspješan poslovni rezultat mjeren koeficijentom kratkotrajne imovine te danima plaćanja dobavljačima iskazao je LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d.

POZITIVNO DESETLJEĆE
U razdoblju od 2011. do 2020. godine poduzetnici u razredu djelatnosti NKD 47.11 iskazali su pozitivan financijski rezultat. Najveća neto dobit iskazana je u 2019. godini (839,5 milijuna kuna) na što je najviše utjecao veliki poduzetnik LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. s dobiti od 345,9 milijuna kuna, što predstavlja 41,2% ukupno iskazane dobiti promatrane djelatnosti.

Najviše poduzetnika, čija je pretežita djelatnost trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima, u 2020. godini imalo je sjedište u županiji Grad Zagreb (219), a po njihovoj brojnosti slijedi Splitsko-dalmatinska (160) i Istarska županija (104), dok je najmanje poduzetnika u promatranoj djelatnosti bilo u Požeško-slavonskoj županiji (devet). Najveće ukupne prihode ostvarili su poduzetnici u županiji Grad Zagreb u iznosu od 21,6 milijardi kuna. Prema kriteriju ostvarene neto dobiti na prvom su mjestu poduzetnici sa sjedištem u Zagrebačkoj županiji (282,1 milijun kuna), a slijede ih poduzetnici Primorsko-goranske (119,1 milijun kuna) i Splitsko-dalmatinske županije (92,3 milijuna kuna).