Poduzetnici u djelatnosti trgovine na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima (NKD 47.11), u 2021. su godini iskazali neto dobit od 1,1 milijarde kuna, što je 143,8% više u odnosu na 2020. godinu te je najveća neto dobit zabilježena u zadnjih deset godina.

Prema podacima iz obrađenih godišnjih financijskih izvještaja za statističke i druge potrebe, u djelatnosti trgovine na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima (NKD 47.11), u 2021. godini poslovao je 1.031 poduzetnik s 41.013 zaposlenih, što je za 3,4% više zaposlenih u odnosu na 2020. godinu.

Navedena skupina poduzetnika u promatranom je razdoblju ostvarila ukupne prihode u iznosu od 48,2 milijarde kuna, što je 10,4% više u odnosu na prethodnu godinu, te ukupne rashode od 46,9 milijardi kuna, što je više za 8,8%.

Poduzetnici spomenute djelatnosti, njih 666, u 2021. ostvarili su dobit razdoblja u iznosu od 1,3 milijarde kuna, što je povećanje od 51,5% u odnosu na 2020. godinu. Gubitak razdoblja iskazalo je 365 poduzetnika i to u iznosu od 194,3 milijuna kuna, što je 52,3% manje u odnosu na prethodnu godinu.

Na razini svih poduzetnika ove djelatnosti iskazana je neto dobit od 1,1 milijarde kuna, što je 143,8% više u odnosu na 2020. godinu.

TRENDOVI U 2021. GODINI
Poduzetnici razreda 47.11 zauzimali su značajno mjesto u odjeljku djelatnosti 47 – Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima te sudjelovali s 11,4% u ukupnom broju poduzetnika, 40,7% u broju zaposlenih, 42,2% u ukupnim prihodima, 42,7% u ukupnim rashodima, 28,7% u dobiti razdoblja, 22,4% u gubitku razdoblja te 30,2% u neto dobiti 2021. godine.

Izvor: Fina, Registar godišnjih financijskih izvještaja, obrada GFI-a za statističke i druge potrebe

Prosječna mjesečna neto plaća obračunata zaposlenima kod poduzetnika čija je pretežita djelatnost trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima, u 2021. godini iznosila je 5.544 kune, što je 4,3% više u odnosu na 2020. godinu. U odnosu na prosječnu mjesečnu neto plaću zaposlenih kod poduzetnika na razini odjeljka djelatnosti NKD 47 (5.703 kune) u 2021. godini, to je 2,8% manja plaća te 12,7% manja od prosječne plaće zaposlenih na razini svih poduzetnika RH (6.350 kuna). Izvoz poduzetnika u razredu djelatnosti 47.11 u 2021. godini iznosio je 127,1 milijun kuna, što je 8,4% više u odnosu na 2020. godinu. Uvoz je u 2021. godini iznosio 6,4 milijarde kuna i bio veći za 736,3 milijuna kuna (13,1%) u odnosu na prethodnu godinu, što je rezultiralo povećanjem negativnog trgovačkog salda za 726,4 milijuna kuna (13,2%). Najveći izvoz u 2021. godini ostvario je mali poduzetnik BIFFCO d.o.o., u iznosu od 39,3 milijuna kuna, dok je najveći uvoznik LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. s 2,5 milijardi kuna uvoza.

Promatramo li poslovanje poduzetnika razreda 47.11 prema veličinama u 2021. godini, veliki poduzetnici su bili najuspješniji i ostvarili neto dobit u iznosu od 1,1 milijardu kuna. Najvišu prosječnu mjesečnu neto plaću, u 2021. godini, obračunali su veliki poduzetnici i ona je iznosila 5.742 kune, što je 3,6% više od prosječne mjesečne neto plaće obračunate zaposlenima u razredu djelatnosti 47.11 (5.544 kune) i 9,6% manje od prosječne plaće RH.

LIDERI DJELATNOSTI
U promatranoj djelatnosti, najveće ukupne prihode u 2021. godini ostvario je veliki poduzetnik KONZUM PLUS d.o.o. u iznosu od 10,7 milijardi kuna, što je udio od 22,2% u ukupnim prihodima djelatnosti NKD 47.11. Društvo je zapošljavalo i najviše radnika, njih 9.881, što je udio od 24,1% u broju zaposlenih u djelatnosti NKD 47.11. Njihova prosječna mjesečna neto obračunata plaća iznosila je 4.978 kuna, što je 10,2% manje od prosječne mjesečne neto plaće zaposlenih na razini djelatnosti 47.11 te 21,6% manje od prosječne mjesečne neto plaće zaposlenih na razini poduzetnika RH.

Izvor: Fina, Registar godišnjih financijskih izvještaja, obrada GFI-a za statističke i druge potrebe

Najveću dobit ostvario je LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. koja je iznosila 380,3 milijuna kuna, što je udio od 34,1% u neto dobiti ostvarenoj u razredu djelatnosti 47.11. LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. također je iskazao i najveću operativnu dobit u iznosu od 476,3 milijuna kuna, dok je po ostvarenim ukupnim prihodima na drugom mjestu (6,6 milijardi kuna). Njihova prosječna mjesečna neto obračunata plaća iznosila je 9.604 kune, što je 73,2% više od prosječne mjesečne neto plaće zaposlenih na razini djelatnosti 47.11, ali i 51,2% više od prosječne mjesečne neto plaće zaposlenih na razini poduzetnika RH. U 2021. godini PLODINE d.d. bile su na drugom mjestu prema ostvarenoj dobiti razdoblja (264,5 milijuna kuna) i operativnoj dobiti (340,8 milijuna kuna).

Izvor: Fina, Registar godišnjih financijskih izvještaja, obrada GFI-a za statističke i druge potrebe

TOP 10 TRGOVACA
Deset poduzetnika u djelatnosti trgovine na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima s najvećim prihodima u 2021. godini zapošljavali su 75,0% radnika promatrane djelatnosti, ostvarili 83,9% ukupnih prihoda i 91,2% neto dobiti. Kod top 5 poduzetnika s najvećim ostvarenim prihodima u 2021. godini u promatranom razredu djelatnosti, najuspješniji poslovni rezultat mjeren koeficijentom ubrzane likvidnosti, zaduženosti i vlastitog financiranja iskazao je KAUFLAND HRVATSKA k.d. Uspješnost poslovanja mjerenu koeficijentom obrtaja ukupne imovine i koeficijentom obrtaja kratkotrajne imovine iskazao je KONZUM plus d.o.o., dok uspješan poslovni rezultat mjeren danima plaćanja dobavljačima iskazao je LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. U razdoblju od 2012. do 2021. godine, poduzetnici u razredu djelatnosti NKD 47.11 iskazali su pozitivan financijski rezultat. Najveća neto dobit iskazana je u 2021. godini (1,1 milijarda kuna), dok je najmanja iskazana u 2013. godini (228,9 milijuna kuna).

Izvor: Fina, Registar godišnjih financijskih izvještaja, obrada GFI-a za statističke i druge potrebe

Najviše poduzetnika, čija je pretežita djelatnost trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima, u 2021. godini imalo je sjedište u županiji Grad Zagreb (222), a po njihovoj brojnosti slijedi Splitsko-dalmatinska (151) i Istarska županija (100), dok je najmanje poduzetnika u promatranoj djelatnosti bilo u Požeško-slavonskoj županiji (devet). Najveće ukupne prihode ostvarili su poduzetnici u županiji Grad Zagreb u iznosu od 23,1 milijardu kuna. Prema kriteriju ostvarene neto dobiti na prvom su mjestu poduzetnici sa sjedištem u Zagrebačkoj županiji (387,1 milijun kuna), a slijede ih poduzetnici Grada Zagreba (230,4 milijuna kuna) i Primorsko-goranske županije (209,5 milijuna kuna).

Info.BIZ servis pruža uvid u informacije o uspješnosti poslovanja i financijskom položaju svih poslovnih subjekata te o poslovnoj okolini u kojoj oni djeluju. Najveća je i najažurnija baza poslovnih informacija za više od 830.000 poslovnih subjekata iz više od 30 izvora. Omogućuje brže, jednostavnije i sigurnije donošenje poslovnih odluka, sustavno praćenje klijenata, olakšava izradu poslovnih analiza te praćenje trendova i prepoznavanje potencijala na tržištu. Ako ste zainteresirani i želite ugovoriti uslugu ili kupiti veći broj paketa: prodaja@fina.hr. Ako trebate korisničku podršku: 0800 0080, info@fina.hr.