Tržište maloprodaje – Lideri sektora: Trgovci nastavljaju rušiti rekorde

Nakon što su poduzetnici u djelatnosti trgovine na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima (NKD 47.11), u 2021. godini s iskazanom neto dobiti od 1,1 milijarde kuna zabilježili najbolji rezultat u zadnjih deset godina, tijekom 2022. godine napravljen je dodatan iskorak s rastom od 19,5%, na ukupno 1,3 milijarde kuna ostvarene neto dobiti.

Prema podacima iz obrađenih godišnjih financijskih izvještaja za statističke i druge potrebe, u djelatnosti trgovine na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima (NKD 47.11), u 2022. godini poslovalo je 1.034 poduzetnika s 42.665 zaposlenih, što je za 5,1% više zaposlenih u odnosu na 2021. godinu. Navedena skupina poduzetnika u promatranom je razdoblju ostvarila ukupne prihode u iznosu od 56,4 milijarde kuna, što je 17,2% više u odnosu na prethodnu godinu, te ukupne rashode od 54,7 milijardi kuna, što je više za 16,9%.

(iznosi u tisućama kuna, prosječne plaće u kunama) Izvor: Fina, Registar godišnjih financijskih izvještaja, obrada GFI-a za statističke i druge potrebe

Poduzetnici spomenute djelatnosti, njih 711, u 2022. su ostvarili dobit razdoblja u iznosu od 1,5 milijardi kuna, što je povećanje od 15,7% u odnosu na 2021. godinu. Gubitak razdoblja iskazalo je 323 poduzetnika i to u iznosu od 182,9 milijuna kuna, što je 6,0% manje u odnosu na prethodnu godinu. Na razini svih poduzetnika ove djelatnosti iskazana je neto dobit od 1,3 milijarde kuna, što je 19,5% više u odnosu na 2021. godinu.

RAST PLAĆA, UVOZA I IZVOZA
Poduzetnici razreda 47.11 zauzimali su značajno mjesto u odjeljku djelatnosti 47 – Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima, te su sudjelovali s 11,5% u ukupnom broju poduzetnika, 41,9% u broju zaposlenih, 44,9% u ukupnim prihodima, 45,3% u ukupnim rashodima, 32,8% u dobiti razdoblja, 22,7% u gubitku razdoblja te 35,0% u neto dobiti 2022. godine.

 djelatnosti NKD 47.11 u 2022. godini poslovalo je 1.034 poduzetnika s 42.665 zaposlenih

Prosječna mjesečna neto plaća obračunata zaposlenima kod poduzetnika čija je pretežita djelatnost trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima, u 2022. godini je iznosila 6.264 kune, što je 11,6% više u odnosu na 2021. godinu. U odnosu na prosječnu mjesečnu neto plaću zaposlenih kod poduzetnika na razini odjeljka djelatnosti NKD 47 (6.246 kuna) u 2022. godini, to je 0,3% veća plaća te 10,2% manja od prosječne plaće zaposlenih na razini svih poduzetnika RH (6.973 kune).

Izvoz poduzetnika u razredu djelatnosti 47.11 u 2022. godini iznosio je 117,2 milijuna kuna, što je 32,5% više u odnosu na 2021. godinu. Uvoz je u 2022. godini iznosio 8,0 milijardi kuna i bio veći za 1,48 milijardi kuna (22,7%) u odnosu na prethodnu godinu, što je rezultiralo povećanjem negativnog trgovačkog salda za 1,45 milijardi kuna (22,5%). Najveći izvoz u 2022. godini ostvario je KONZUM PLUS d.o.o., u iznosu od 28,0 milijuna kuna, dok je najveći uvoznik LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. s 3,1 milijardi kuna uvoza.

Promatramo li poslovanje poduzetnika razreda 47.11 prema veličinama u 2022. godini, veliki poduzetnici su bili najuspješniji i ostvarili neto dobit u iznosu od 1,1 milijardu kuna. Najvišu prosječnu mjesečnu neto plaću, u 2022. godini, obračunali su veliki poduzetnici i ona je iznosila 6.522 kune, što je 4,1% više od prosječne mjesečne neto plaće obračunate zaposlenima u razredu djelatnosti 47.11 (6.264 kune) i 6,5% manje od prosječne plaće RH.

VODEĆI PODUZETNICI
U promatranoj djelatnosti, najveće ukupne prihode u 2022. godini ostvario je veliki poduzetnik KONZUM PLUS d.o.o. u iznosu od 12,0 milijardi kuna, što je udio od 21,3% u ukupnim prihodima djelatnosti NKD 47.11. Društvo je zapošljavalo i najviše radnika, njih 9.786, što je udio od 22,9% u broju zaposlenih u djelatnosti NKD 47.11. Njihova prosječna mjesečna neto obračunata plaća iznosila je 5.607 kuna, što je 10,5% manje od prosječne mjesečne neto plaće zaposlenih na razini djelatnosti 47.11 te 19,6% manje od prosječne mjesečne neto plaće zaposlenih na razini poduzetnika RH.

Izvor: Fina, Registar godišnjih financijskih izvještaja, obrada GFI-a za statističke i druge potrebe

Najveću dobit ostvario je LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. koja je iznosila 391,8 milijuna kuna, što je udio od 29,4% u neto dobiti ostvarenoj u razredu djelatnosti 47.11. LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. iskazao je i najveću operativnu dobit u iznosu od 499,0 milijuna kuna, dok je po ostvarenim ukupnim prihodima na drugom mjestu (7,9 milijardi kuna). Njihova prosječna mjesečna neto obračunata plaća iznosila je 11.557 kuna, što je 84,5% više od prosječne mjesečne neto plaće zaposlenih na razini djelatnosti 47.11, ali i 65,7% više od prosječne mjesečne neto plaće zaposlenih na razini poduzetnika RH.

Prosječna mjesečna neto plaća zaposlenih u djelatnosti u 2022. je iznosila 6.264 kune, što je 11,6% više u odnosu na 2021.

U 2022. godini PLODINE d.d. bile su na drugom mjestu prema ostvarenoj dobiti (246,9 milijuna kuna), a treće prema operativnoj dobiti (363,1 milijun kuna), dok je na drugom mjestu prema operativnoj dobiti bio KONZUM PLUS d.o.o. (417,8 milijuna kuna).

USPJEŠNA GODINA
Deset poduzetnika u djelatnosti trgovine na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima s najvećim prihodima u 2022. godini zapošljavali su 76,3% radnika promatrane djelatnosti, ostvarili 83,9% ukupnih prihoda i 83,9% neto dobiti.

Izvor: Fina, Registar godišnjih financijskih izvještaja, obrada GFI-a za statističke i druge potrebe

Kod top 5 poduzetnika s najvećim ostvarenim prihodima u 2022. godini u promatranom razredu djelatnosti, najuspješniji poslovni rezultat mjeren koeficijentom ubrzane likvidnosti, zaduženosti i vlastitog financiranja iskazao je KAUFLAND HRVATSKA k.d. Uspješnost poslovanja mjerenu koeficijentom obrtaja ukupne imovine i koeficijentom obrtaja kratkotrajne imovine iskazao je SPAR HRVATSKA d.o.o., dok je uspješan poslovni rezultat mjeren danima plaćanja dobavljačima iskazao LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d.

Izvor: Fina, Registar godišnjih financijskih izvještaja, obrada GFI-a za statističke i druge potrebe

U razdoblju od 2013. do 2022. godine, poduzetnici u razredu djelatnosti NKD 47.11 iskazali su pozitivan financijski rezultat. Najveća neto dobit iskazana je u 2022. godini (1,3 milijarde kuna), dok je najmanja iskazana u 2013. godini (228,9 milijuna kuna).

Najviše poduzetnika, čija je pretežita djelatnost trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima, u 2022. godini imalo je sjedište u županiji Grad Zagreb (224), a po njihovoj brojnosti slijedi Splitsko-dalmatinska (156) i Primorsko-goranska županija (100), dok je najmanje poduzetnika u promatranoj djelatnosti bilo u Požeško-slavonskoj županiji (devet). Najveće ukupne prihode ostvarili su poduzetnici u županiji Grad Zagreb u iznosu od 26,3 milijarde kuna. Prema kriteriju ostvarene neto dobiti na prvom su mjestu poduzetnici sa sjedištem u Zagrebačkoj županiji (399,5 milijuna kuna), a slijede ih poduzetnici Grada Zagreba (321,6 milijuna kuna) i Primorsko-goranske županije (219,1 milijun kuna).

Info.BIZ servis pruža uvid u informacije o uspješnosti poslovanja i financijskom položaju svih poslovnih subjekata te o poslovnoj okolini u kojoj oni djeluju. Najveća je i najažurnija baza poslovnih informacija za više od 830.000 poslovnih subjekata iz više od 30 izvora. Omogućuje brže, jednostavnije i sigurnije donošenje poslovnih odluka, sustavno praćenje klijenata, olakšava izradu poslovnih analiza te praćenje trendova i prepoznavanje potencijala na tržištu. Ako ste zainteresirani i želite ugovoriti uslugu ili kupiti veći broj paketa: prodaja@fina.hr Ako trebate korisničku podršku: 0800 0080, info@fina.hr

Prethodni članakProcjene: Zabrana rada nedjeljom na štetu malih trgovaca, a na korist iznimkama
Sljedeći članakNajbolje pivo na svijetu? Vjerojatno