ziga-debeljak-mercator-midiUprava Mercatora objavila je dodatna pojašnjenja zašto je zamrznula pregovore s Agrokorom vezane uz prodaju dionica slovenskog trgovačkog lanca hrvatskoj kompaniji

Uprava Mercatora, koju vodi Žiga Debeljak, jutros je na portalu Ljubljanske burze za izvještavanje SEOnet objavila dodatna pojašnjenja zašto je zamrznula pregovore s Agrokorom vezane uz prodaju dionica slovenskog trgovačkog lanca hrvatskoj kompaniji. Prevedeno priopćenje objavljujemo u cijelosti.

Zbog brojnih dodatnih pitanja koje je društvo Mercator primilo nakon jučerašnje objave Uprave društva u vezi s potporom društva Mercator postupku prodaje većinskog paketa dionica društva, zbog nekih netočno prenesenih činjenica i pogrešnih tumačenja koja su se pojavila u stručnoj i općoj javnosti te zbog značaja tih informacija za dioničare, društvo Mercator daje sljedeća dodatna pojašnjenja:

1. Je li javno dioničko društvo poduprijeti postupak prodaje svojih dionica koje prodaju pojedini vlasnici ili skupine vlasnika? Je li drugačije ako se prodaje većinski paket dionica?
Ne. Aktivno podupiranje prodaje dionica društva koje prodaju pojedini vlasnici ili skupine vlasnika nije dužnost javnog dioničkog društva pa tako nije ni dužnost uprave niti nadzornog odbora društva. Uprava može odlučiti da je to u interesu društva i tom slučaju svojim aktivnostima poduprijeti prodaju. Broj dionica odnosno udjel u društvo koji se prodaje ne utječe na odluku.

U konkretnom slučaju Konzorcij prodavatelja zamolio je Upravu Mercatora da podupre postupak prodaje. Uprava Mercatora zaključila je da je stabilizacija vlasničke strukture u interesu kompanije i zato u okviru zakonskih i ostalih mogućih ograničenja podupire spomenuti proces.

2. Što je konzorcij kupaca koji namjerava kupiti većinski paket dionica Mercatora i tko je u sastavu konzorcija?
Kupci dionica Mercatora su svi investitori koji će potpisom kupoprodajnog ugovora otkupiti dionice od prodavatelja.

U pismu kojeg je Mercator zaprimio 27. listopada 2011. od Konzorcija prodavatelja (u cijelosti objavljenom na SEOnetu 28.10.2011. i ponovno priloženom današnjoj objavi), Konzorcij obavještava Mercator grupu da se odlučio na ekskluzivne pregovore s “međunarodnim konzorcijem kupaca kojeg čine ugledni i međunarodno priznati partneri Agrokor d.d., Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD), korporacija IFC (International Finance Corporation), koja je članica Svjetske banke, i One Equity Partners, koji je dio financijske grupe JP Morgan”.

Upravo zbog toga što je ta informacija bila tako važna za dioničare, Uprava je odlučila objaviti pismo na SEOnetu.

Uprava Mercatora je na temelju te informacije odlučila poduprijeti prodaju pod uvjetom da se pri tome zaštite svi interesi dioničkog društva, za što je potrebno sklopiti dva dogovora. Između ostalog potrebno je “sklopiti odgovarajući dogovor o uređenju međusobnih odnosa između Mercatora i međunarodnog konzorcija kupaca, u čijem su su sastavu prema vašim navodima Agrokor, EBRD, IFC i One Equity Partners, kako bi se regulirala materijalna i proceduralna pravila međusobnih obveza”. Cijelo priopćenje objavljeno je na SEOnetu 28. listopada i priloženo je današnjoj objavi.

Potpuno je jasno da je Uprava Mercatora svoje odluke donijela na temelju dopisa Konzorcija prodavatelja od 27. listopada, a na na temelju bilo kakvih drugih informacija. U moguće pregovore i dogovore koje je Konzorcij prodavatelja vodio s potencijalnim kupcima od 27. listopada Uprava Mercatora nije bila uključena, niti je o njima informirana. U odgovoru Mercatora Konzorciju vrlo je jasno napisano da bi se ugovor sklopi s četiri člana konzorcija kupaca, a ne samo s jednim.

Mercator do 22. studenoga 2011. nije dobio nikakva upozorenja od strane Konzorcija prodavatelja da konzorcij kupaca u navedenom sastavu ne postoji i da planirano sklapanje ugovora nije moguće. Nakon što je takvu obavijest zaprimila, Uprava Mercatora je odmah reagirala na odgovarajući način i o tome obavijestila dioničare.

3. Zašto je prisutnost međunarodnih financijskih institucija, kao što su EBRD i IFC, tako važna?
Da bi Uprava mogla poduprijeti prodaju dionica, prethodno mora zaštiti interese kompanije. To je namjeravala učiniti sklapanjem odgovarajućih ugovora s Konzorcijem prodavatelja i s konzorcijem kupaca. Pod tim uvjetima bi lako provela dodatne željene aktivnosti potpore procesu prodaje.

Za osiguravanje financijske stabilnosti, po sudu Uprave, u toj fazi prodaje ključna je bila prisutnost ozbiljnih financijskih institucija kao što su EBRD i IFC, kako bi Mercator s njima kao supotpisnicima sklopio spomenuti ugovor o zaštiti interesa Grupe Mercator. Ako oni više ne nastupaju kao partneri u konzorciju kupaca, sklapanje takvog ugovora više nije moguće.

4. Zašto mogući naknadni ulaza uglednih međunarodnih financijskih institucija u vlasništvo ne rješava trenutni problem?
Zato jer Mercator treba partnere za sklapanje ugovora kojim bi zaštitio svoje interese u ovom trenutku, prije nego bude provedena transakcija s dionicama i prije nego društvo podupre postupak prodaje otkrivanjem dodatnih informacija i ostalim aktivnostima za koje je zamolio Konzorcij prodavatelja.

Zbog toga interes koji su ugledne međunarodne financijske institucije iskazale da u nekom budućem trenutku sudjeluju u preuzimanju Mercatora ne utječe na rješenje problema, tim više što su takve najave sasvim neobvezujuće.

5. Jesu li interesi društva i interesi dioničara različiti?
Da. Interesi društva, koji između ostalog obuhvaćaju financijsku stabilnost, interes poslovnog razvoja, zaštitu zaposlenih i drugo, nisu nužno sukladni s interesima dioničara. Primjer je slučaj u kojem bi dioničari, financijski investitori koji su uložili u spomenuti paket dionica, željeli prodati dionice društva po što većoj cijeni.

Slično je i u slučaju kada su dioničari primorani prodati dionice zbog svojih financijskih problema i kada je rok u kojem će prodati dionice ključan čimbenik za donošenje odluke o prodaji. Tome treba dodati da dioničari prilikom odluke o prodaji nisu dužni brinuti za interese društva čije dionice prodaju, već za svoje vlastite interese.

U takvim situacija Uprava društva lako se nađe u izravnom sukobu s takvim dioničarima, pri čemu je njen zadatak da u svakom slučaju štiti interese kompanije.

6. Može li Mercator zaustaviti prodaju? Sudjeluje li društvo u pregovorima s kupcima?
Ne. Mercator ne vodi postupak prodaje i ne može ga zaustaviti. Postupak prodaje vodi konzorcij prodavatelja, a u njihovim pregovorima s kupcima uprava društva ne sudjeluje, nego ga podupire u okviru zakonskih mogućnosti i drugih ograničenja na temelju njihova zahtjeva.

mercator-centar-midi67. Ima li Mercator mogućnost zavlačiti prodaju i može li to činiti?
Ne. Mercator nije dužan poduprijeti prodaju, ali to ipak čini jer ga je to zatražio konzorcij vlasnika. Sve aktivnosti koje provodi Mercator usmjerene su na konstruktivnu potporu postupku prodaje. Vlasnici su potpuno samostalni u donošenju svojih odluka i ni u kojem slučaju im nije potrebna suglasnost Uprave ili nadzornog odbora Mercatora, tako da ti organi ni na kakav način ne mogu utjecati na odluku vlasnika.

8. Mogu li prodavatelji dionice Mercatora prodati bez sudjelovanja društva u postupku prodaje?

Naravno. Svaki prodavatelj dionica svoje dionice može prodati u bilo kojem trenutku ako nađe zainteresiranog kupca koji je spreman kupiti dionice. Na to društvo čije su dionice predmet prodaje nema nikakvog utjecaja.

9. Zašto je otkrivanje tajnih podataka neposrednim konkurentima nezakonito?
Dva su razloga: (1) Otkrivanje poslovno povjerljivih informacija koje se odnose na poslovanje društva može konkurentu omogućiti poslovnu prednost na štetu društva; (2) zato jer razmjena poslovno povjerljivih informacija s konkurentom predstavlja razmjenu konkurentno osjetljivih informacija, što je protuzakonito kartelno djelovanje prema europskom i nacionalnom zakonodavstvu u području zaštite tržišnog natjecanja.

10. Može li pojedini dioničar ili skupina dioničara dati upravi ili nadzornom odboru izravne upute kako da postupi? Što mogu učiniti dioničari?

Dioničari ne mogu dati izravne upute o postupanju niti upravi niti nadzornom odboru, uz iznimku koncernskih situacija što u ovom slučaju nije relevantno jer Mercator nije povezano društvo drugog koncerna.

Dioničari u javnim društvima svoja prava ostvaruju prvenstveno sudjelovanjem na skupštinama dioničara. To znači da dioničari, u slučaju da smatraju da nadzorni odbor ili uprava nisu pravilno postupili u vezi prodaje dionica, mogu od uprave tražiti sazivanje skupštine dioničara na kojoj mogu izglasati sljedeće mjere:

a. Upravi društva odlukom skupštine naložiti da provede željene aktivnosti za potporu prodajnom postupku pod uvjetom da je takva odluka skupštine zakonita i da takve aktivnosti nisu nezakonite. Za takvu odluku potrebna je obična većina glasova.

b. Izglasati nepovjerenje upravi. Na temelju te odluke nadzorni odbor u skladu sa zakonom može razriješiti upravu. I za takvu odluku potrebna je obična većina glasova.

c. Prijevremeno opozvati na temelju kapitala imenovane članove nadzornog odbora (s tričetvrtinskom većinom glasova) i imenovati nove članove nadzornog odbora (običnom većinom glasova), koji može smijeniti upravu.

S obzirom da konzorcij prodavatelja ima više od 52 posto dionica Mercatora i da su ostali veliki dioničari društva bili aktivno uključeni u postupak prodaje, ocjenjujemo da skupina dioničara koje želi prodati svoje dionice, u slučaju da usuglasi svoje interese, lako može izglasati bilo koju od spomenutih odluka.

Ta objašnjenja treba uzeti u obzir zajedno s drugim relevantnim objavama vezanim uz prodaju dionica Mercatora objavljenim na SEOnetu. Ako se sa strane dioničara, stručne odnosno opće javnosti pojave dodatna pitanja ili netočne interpretacije koje će po ocjeni uprave biti važne za razumijevanje predmetnih aktivnosti i događaja, društvo će o tome objaviti dodatna objašnjenja.

Uprava Mercator, d.d.
(Bankamagazin)