Uzbuđenje glavni motiv krađe u trgovini

krađa u trgoviniDa su u trgovini ukrali nešto zbog uzbuđenja ili hira ističe više od 60% ispitanika, dok je neimaština/siromaštvo razlog krađe za manje od 9% građana.

Anketno istraživanje o krađi u trgovini otkrilo je iskustva i stavove građana kada je riječ o ovoj društvenoj pojavi. Rezultate dakako treba promatrati u okviru cjelokupnog životnog iskustva ispitanika jer se odnose na period razvoja i odrastanja pa sve do danas.

To potvrđuje i rezultat da uvjerljivo najveći broj ispitanika krade zbog uzbuđenja/hira – njih više od 60%.

Na pitanje jesu li ikada išta ukrali, uključujući i razdoblje djetinjstva i puberteta, odgovori su gotovo podjednako podijeljeni.

krađa u trgovini graf1Naime, da nikada nisu ništa ukrali kaže 49,5% ispitanih, a 47,3% ih ističe da to ipak jesu učinili. Ukupno 3,2% anketiranih nije željelo dati odgovor na ovo pitanje.

Na vrhu popisa proizvoda koje su ukrali nalaze se voće (44%) i slatkiši s 36,7%.

Ostali predmeti krađe imaju znatno manje udjele pa je tako prvi sljedeći uredski pribor (6,8%), a potom dolaze cvijeće (2,9%), kukuruz (1,5%), kozmetika (1,2%), novci (1%), cigarete (1%), igračke (0,7%), jaja (0,6%) i alkohol (0,5%).

Na ostale predmete otpada 11,3% udjela, a odgovor na ovo pitanje ne zna 2,6% ispitanika.

Najviše se krade zbog uzbuđenja odnosno hira, što kao razlog krađe navodi dominantan broj sudionika ankete – njih čak 60,7%.

krađa u trgovini graf2Sljedeći najčešći razlog je društvo s 10,7% udjela, a sa sličnim udjelima slijede dosada (9,8%) i neimaština/siromaštvo (8,9%).

Da su ukrali zato što im se svidio predmet krađe kaže 3,8% ispitanika, a zbog stjecanja dobiti krađi se priklonilo njih 2,7%.

Ostale predmete krađom si je priuštilo 5,3% građana, a da ne znaju što su ukrali ističe njih 1,5%.

Poticajno za krađu je to što relativno malo kradljivaca biva uhvaćeno u tom činu.

krađa u trgovini graf3Naime, jedna petina ispitanih građana (21,2%) navodi kako su bili uhvaćeni u krađi, dok preostalih 78,8% ističu da ih nikada nisu ulovili.

Na kraju, zanimljiv je i stav građana o krađi s obzirom da natpolovična većina uzorka (53%) kaže kako bi prijavili kradljivca osoblju trgovine zateknu li ga u krađi.

Da to ne bi učinili navodi 24,8% ispitanika, a da ne znaju što bi učinili u tom trenutku ističe njih 22,2%.

Istraživanje magazina Ja TRGOVAC i agencije Hendal o krađi u trgovini provedeno je tijekom ožujka 2015. godine na nacionalno reprezentativnom uzorku od 400 građana Republike Hrvatske starijih od 15 godina.

Tijekom istraživanja provedena je stratifikacija po šest regija i četiri veličine naselja uz metodu slučajnog odabira kućanstva i ispitanika unutar pojedinog kućanstva pri čemu je uzorak stanovništva uravnotežen prema spolu, dobi i obrazovnom statusu ispitanika.

Prethodni članakDobit Henkela porasla na 482 milijuna eura
Sljedeći članakHOK vodi 36 obrtnika i poduzetnika na Međunarodni poljoprivredni sajam u Novi Sad