Vijeće ministara Bosne i Hercegovine u četvrtak je jednoglasno potvrdilo odluku o pregovaračkoj poziciji BiH o dodatnom protokolu uz privremeni trgovinski sporazum s Europskom unijom, vezanim uz ulazak Hrvatske u EU, izražavajući spremnost da se u najkraćem roku pristupi tehničkim prilagodbama i sve okonča do 1. srpnja, priopćeno je u Sarajevu.

Iz priopćenja proistječe kako je zapravo otklonjena mogućnost da se nakon 1. srpnja omogući nastavak neograničenog bescarinskog uvoza iz Hrvatske u BiH, kako je to tražila Europska komisija, a da su ustupci mogući tek na temelju reciprociteta.

U priopćenju Vijeća ministara BiH stoji kako je to tijelo zaključilo da ukoliko Europska komisija u procesu tehničke prilagodbe privremenog sporazuma prihvati zahtjev BiH za povećanje postojećih godišnjih carinskih kvota za proizvode iz BiH poput ribe, vina i šećera, izaslanstvo BiH može povećati ili uvesti carinske kvote za iste proizvode iz Europske unije u količinama registriranog prosječnog uvoza iz Republike Hrvatske u BiH u razdoblju od 2009. do 2011. godine.

Vijeće ministara BiH navodi kako zbog činjenice da postoje velike razlike u količinama i vrijednosti registriranog uvoza pojedinih proizvoda u BiH u odnosu na registrirani uvoz takvih proizvoda iz Hrvatske u BiH, količine unutar carinskih kvota koje izaslanstvo BiH može odobriti za uvoz iz Europske unije bit će utvrđene tek nakon usuglašavanja podataka Uprave za neizravno oporezivanje BiH i Carinske uprave Republike Hrvatske, stoji u priopćenju.

Također se navodi kako odobrene količine robe za uvoz u BiH ne mogu biti veće od maksimalno traženih od strane Europske unije.

Izaslanstvo BiH koje sudjeluje u pregovorima zaduženo je odmah izvijestiti Europsku komisiju o poziciji i prijedlozima BiH.

Kako se ističe, zaključivanje dodatnog protokola s EU temeljilo se na opredjeljenju BiH za ostvarivanje daljnjeg približavanja i institucionalizacije odnosa s Unijom sukladno procesu stabilizacije i pridruživanja, kao i provedbi Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SAA), što bi trebalo značajno doprijeti uključivanju BiH u europske integracijske tokove. (H)