merkur-trgovina-midi4Vjerovnici – NLB, Abanka Vipa, NKBM, Banka Koper, Factor Banka, Banka Celje, DBS i drugi – će u vlasnički udjel konvertirati potraživanja od 85,4 milijuna eura, objavila je kompanija

Dioničari Merkura na skupštini su potvrdili dokapitalizaciju. Vjerovnici – NLB, Abanka Vipa, NKBM, Banka Koper, Factor Banka, Banka Celje, DBS i drugi – će u vlasnički udjel konvertirati potraživanja od 85,4 milijuna eura, objavila je kompanija.

Slovenski poslovni list Finance piše da vjerovnici smatraju kako bi Merkur u temeljni kapital morao pretvoriti još 90 milijuna dodatnog duga da bi sveo zaduženost na održivu razinu.

Merkur u priopćenju navodi da će dokapitalizacijom osnažiti kapitalnu adekvatnost i potrebnu likvidnost.

“Svoj doprinos sanaciji poduzeća dali su i dobavljači trgovačke robe koji su pristali produžiti rokove plaćanja (većina isporuka obavlja se uz odgođeno plaćanje) i s tim su značajno pridonijeli likvidnosti”, dodaje se u priopćenju. Uprava trgovačkog lanca trebala bi isposlovati kod dobavljača produženje rokova plaćanja s 40 na 60 dana.

Na polugodištu je Merkur raspolagao s kapitalom od samo 180 tisuća eura, a ukupne obveze iznosile su 479,5 milijuna eura. Glavni vjerovnici su banke. (banka.hr)