pivo-leaflet-midi-ftd 777Segmentacija vodećih proizvođača prema njihovom udjelu u broju promocija daje zanimljiv rezultat. Naime, sva tri vodeća proizvođača – Zagrebačka pivovara, Heineken Hrvatska i Carlsberg Croatia – imaju jednak udio od 22%

U okviru analize kretanja u kategoriji “Pivo, radler i cider” pogledajmo koji su osnovni pokazatelji komunikacije predstavnika ove kategorije putem kataloga i letaka trgovaca. Čimbenici analize su broj promocija, kao pokazatelj kvantitete oglašavanja, te bruto oglasna vrijednost (GAV – Gross Advertising Value).

udjeli vodecih proizvodaca u broju promocijaBruto oglasna vrijednost prikazuje kvalitetu oglašavanja, a čine ju osnovni parametri: pozicija u letku, veličina objave u cm2, format i bruto domet letka. Analiza se odnosi na period travanj 2015. – ožujak 2016. u usporedbi s prethodnih 12 mjeseci (MAT razdoblje).

udjeli tipova promocije kategorijaU tom dvogodišnjem periodu u katalozima i letcima trgovaca oglašavalo je 75 proizvođača (trgovce koji stavljaju proizvode na tržište promatramo kao proizvođače), te je pritom komunicirano 175 marki (proizvođačkih i trgovačkih).

Pogledamo li ukupno oglašavanje svih kategorija pića u katalozima i letcima trgovaca vidimo da su alkoholna pića (u koja ubrajamo i pivo, radler i cider) u zadnjih 12 mjeseci zauzela najvišu bruto vrijednost oglašavanja s udjelom od 42% (bezalkoholna pića imaju 35%, topli napitci 21%), dok su po broju promocija alkoholna pića ipak na drugome mjestu s 35% udjela. Ispred njih su bezalkoholna pića s 40%, a iza njih su topli napitci s 23% udjela.

TRENDOVI U OGLAŠAVANJU
Segmentacija vodećih proizvođača prema njihovom udjelu u broju promocija kategorija piva, radlera i cidera daje zanimljiv rezultat. Naime, sva tri vodeća proizvođača – Zagrebačka pivovara, Heineken Hrvatska i Carlsberg Croatia – imaju jednak udio od 22%.

broj promocija i GAV po kategorijama picaRazličit je jedino međugodišnji trend jer je Zagrebačka pivovara izgubila 5% udjela, dok je jednako toliko svoj rezultat unaprijedio Heineken Hrvatska, a Carlsberg Croatia je rastao za 4%. Pivovarna Laško zadržala je svojih 6% udjela u broju promocija, a svi ostali proizvođači imali su 28% udjela, što je 4% manje negoli u ranijem godišnjem razdoblju.

Dva su vodeća tipa promocija prisutna u ovim kategorijama. Tip oglasa “(blank)”, koji uključuje fotografiju i cijenu proizvoda, i dalje je vodeći s 47% udjela u broju promocija, unatoč smanjenju od 5% u odnosu na prethodnih 12 mjeseci.

Za razliku od toga, “X%cheaper” tip oglasa, koji komunicira sniženu cijenu, na međugodišnjoj je razini povećao svoju prisutnost za 10% te sada ima 38% kvantitativnog udjela. “Free Pack”, koje uključuje gratis pakiranje, bilježi smanjenje udjela s 10% na 8%, dok svi ostali tipovi promocije drže 7% udjela, što je 2% manje nego lani.

Podjela prema veličini pakiranja pokazuje premoć volumena od 0,5 L koje je zauzelo 46% udjela u broju promocija, 1% manje nego lani. Pakiranje od 2 L smanjilo je svoj udio s 35% na 28%, pakiranje od 1 L s 8% na 7%, dok ostala pakiranja rastu te su s prošlogodišnjih 10% došli na 19% udjela u broju promocija kategorija piva, radlera i cidera u zadnjih 12 promatranih mjeseci.

erlanda ivic-mandic-marko-havasi