U sklopu Programa pomoći subjektima u poslovanju s hranom, 21. i 22. listopada u HGK, održava se 43. HACCP radionica u organizaciji Odjela za kvalitetu HGK.

Održavanje radionica započeto je 2011. godine kako bi se subjekti u poslovanju s hranom upoznali sa zakonodavnim uvjetima na području sigurnosti hrane, obvezama subjekata u poslovanju s hranom te sustavom HACCP-a, naglasila je mr. sc. Nevenka Gašparac, dr. vet. med., voditeljica Odjela za kvalitetu HGK i voditeljica HACCP radionice.

“Europsko je zakonodavstvo potrebno razumjeti pa stoga ova radionica nastoji sudionicima pojasniti što se od njih traži te koje su njihove odgovornosti u rukovanju s hranom. Također je važna njihova međusobna interakcija razmjenom mišljenja radi poboljšavanja sustava sigurnosti hrane. Sigurnost hrane je i gospodarsko pitanje te je važno za izvoz i povećavanje konkurentnosti”, kazala je Gašparac dodavši kako su jako zadovoljni jer hrvatski poslovni subjekti udovoljavaju svim uvjetima u poslovanju s hranom pa se incidenti rijetko događaju.

U praktičnom dijelu sudionici su se upoznali s načinima udovoljavanja zakonodavnih uvjeta, praktičnim primjerima iz prakse radi izrade ili kontrole usklađenosti vlastitih sustava upravljanja sigurnošću i sustava sigurnosti hrane temeljenih na HACCP načelima.

“HACCP je inače multidisciplinarna aktivnost, predstavlja analizu opasnosti i svugdje je obvezna u poslovanju s hranom”, napomenula je Gašparac.

HACCP radionica je besplatna i namijenjena svim subjektima u poslovanju s hranom, voditeljima i članovima HACCP tima koji u praksi uspostavljaju, provode i održavaju sustav sigurnosti hrane kao zakonodavnu obvezu u vezi s Uredbom (EZ) br. 178/2002 i nacionalnom odredbom Zakona o hrani za sve subjekte u proizvodnji, preradi ili distribuciji hrane u prehrambenom lancu.

“Radionice se održavaju jednom mjesečno u dvodnevnom terminu u Zagrebu u HGK, a na njih se mogu prijaviti svi subjekti u prehrambenom lancu”, kazala je Gašparac te napomenula kako je u prošlogodišnjem ciklusu u radionicama sudjelovalo i petnaestak nezaposlenih sudionika. Na radionici sudjeluje 16 polaznika koji će nakon završetka dobiti Potvrdu o provedenom zakonodavnom uvjetu.