CarbonFree certifikat potvrđuje rezultate tvrtki u smanjenju ugljičnog otiska tijekom cijelog životnog ciklusa proizvoda

Prirodna izvorska voda Jana dobila je CarbonFree certifikat i time postala prvi proizvod u regiji kojem je dodijeljen certifikat Carbonfund.org Foundation Inc., izvijestili su iz tvrtke Jamnica.

U priopćenju se ističe kako s partnerskim odnosom s Carbonfund organizacijom i NSF International, Jamnica želi zadržati visoke standarde u zaštiti okoliša te ukazati na nužnost društveno odgovornog poslovanja koji predstavlja temelj budućeg planiranja i poslovanja tvrtke.

Inače, Carbonfund.org Foundation Inc. vodeća je neprofitna organizacija koja se bavi smanjenjem utjecaja na klimatske promjene, a NSF International je svjetska nezavisna organizacija koja uspostavlja standarde, certificira i testira kvalitetu hrane, vode i ostalih proizvoda kako bi potvrdila kvalitetu i sigurnost proizvoda namijenjenih potrošačima.

CarbonFree certifikat predstavlja vjerodostojan i transparentan način kojim se pokazuje inicijativa smanjenja ugljičnog otiska tijekom cijelog životnog ciklusa proizvoda.

Iz Jamnice pojašnjavaju kako ugljični otisak promiče pozitivan, ekološki svjestan imidž tvrtke, a koristi se u strateškom i operativnom planiranju, izvještavanju o okolišu i planiranju ušteda. Većom energetskom učinkovitošću povećava se konkurentnost, odražava korporativna svijest i odgovornost te praćenje trendova na globalnom tržištu.

Za dobivanje CarbonFree certifikata Jamnica d.d. je određivala ugljični otisak svojih proizvoda. Ugljični otisak (Carbonfootprint, CFP) je mjera utjecaja ljudskih aktivnosti na okoliš preko emisije stakleničkih plinova izražene u jedinicama ugljičnog dioksida.

Pri mjerenju se uzimaju u obzir izravne i neizravne emisije, a izražavaju se u tonama CO2. Ugljični je otisak usko povezan s korištenjem energije: što se energija efikasnije troši, to je manji ugljični otisak, odnosno emisija CO2.

Ugljični otisak određivao se metodom procjene cjelokupnog životnog ciklusa Jane, Life Cycle Assessment (LCA), koja predstavlja istraživanje i procjenu utjecaja pojedinog proizvoda na okoliš.

Životni ciklus predstavlja cjelokupni izračun za odabrani proizvod od proizvodnje repromaterijala, proizvodnje proizvoda, distribucije, korištenja i konačnog odlaganja ambalaže.

Jana je nositelj NSF certifikata od 2008. godine. Certifikacija zahtijeva učestalu kontrolu proizvoda i nadzor proizvodnog procesa kako bi se potvrdilo ispunjenje strogih zahtjeva kvalitete i sigurnosti proizvoda.

“Uz znak NSF, koji potvrđuje odanost i brigu za zdravlje i sigurnost naših potrošača, znak CarbonFree predstavlja cjelovit proces koji se koristi za smanjenje emisija stakleničkih plinova i dokazuje društveno odgovorno ponašanje Jamnice d.d. prema okolišu” navodi se u priopćenju tvrtke.