“Odlična akcija, vrlo dobro organizacija, odlična komunikacija s izlagačima, izuzetni doseg na promotivnom planu, s akcijom treba nastaviti svake godine, štoviše treba što više akcija svake godine”, samo su neki od komentara nakon provedenog istraživanja rezultata akcije “Kupujmo hrvatsko” koju provodi Hrvatska gospodarska komora, sveobuhvatne nacionalne akcije s velikim gospodarskim i društvenim značenjem čiji je cilj promocija hrvatskih kvalitetnih proizvoda i podizanje nacionalne svijesti o vlastitim vrijednostima.

Čak 96 posto ispitanika čulo je za akciju “Kupujmo hrvatsko” te ju podržava, a 82 posto vidjelo je ili čulo reklamu kojom se akcija reklamira. Da će preporučiti prijateljima, poznanicima i članovima obitelji kupovinu hrvatskih proizvoda odgovorilo je 76,3 posto anketiranih.

Ukupno 75,6 ispitanika spremno je izdvojiti nešto više novaca za kvalitetan hrvatski proizvod jednake kvalitete kao strani, a čak 88,6 posto smatra da treba kupovati hrvatske proizvode kako bi se na taj način pomoglo hrvatskom gospodarstvu. Na važnost podrijetla proizvoda pozornost obraća 70,7 posto anketiranih, a 55,6 posto ispitanika obraća pozornost na znak “Hrvatska kvaliteta”.

Istraživanje je provedeno na uzorku od 1.001 građana Republike Hrvatske starijih od 15 godina korištenjem kvantitativne metode CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing) telefonskog intervjuiranja. Uzorak je nacionalno reprezentativan prema regiji i veličini naselja, spolu i dobi ispitanika.

Provedeno je istraživanje i među sudionicima akcije “Kupujmo hrvatsko” – izlagačima od kojih je 90 posto njih akciju ocijenilo ocjenom odličan i vrlo dobar, a 93 posto ispitanika samu organizaciju akcije od strane HGK ocijenilo ocjenom odličan i vrlo dobar.

Čak 96 posto anketiranih ponovno bi sudjelovalo u njoj, a 79 posto je odgovorilo kako je akcija ostvarila sva njihova očekivanja. Ispitani su izlagači u šest hrvatskih gradova, od 643 sudionika anketni je upitnik ispunilo njih 469.

Svrha istraživanja bila je ispitati zamijećenost akcije “Kupujmo hrvatsko” među građanima RH, ispitati svijest građana o potrebi kupovine hrvatskih proizvoda, podrijetlu proizvoda te lojalnost hrvatskim proizvodima i proizvođačima.

Akcija Hrvatske gospodarske komore “Kupujmo hrvatsko” počela je još 1997. godine sa željom da se prepoznaju, označe i izdvoje kvalitetni hrvatskih proizvodi. Takvim su se proizvodima počeli dodjeljivati znakovi “Izvorno hrvatsko” i “Hrvatska kvaliteta”. U sklopu projekta vizualnog označavanja počela je i akcija “Kupujmo hrvatsko” u cilju nacionalne homogenizacije strateških gospodarskih interesa zemlje te podizanja nacionalne svijesti o vlastitim vrijednostima.