Društvo P Trade Sarajevo povećalo je vlasnički udio u poduzeću Solana d.d. Tuzla na više od 5 posto.

P Trade Sarajevo posjeduje 27.076 dionica, što predstavlja 5,3480% vlasništva. Poduzeće P Trade je poznato kao uvoznik i distibuter espresso kava Lavazza na tržištu BiH.

Djeluje na području Federacije, a ima i sestrinsku kompaniju u Republici Srpskoj DiBar.

Najveći dioničar Solane Tuzla sa 23,6 posto dionica je ZIF BIG Investicijska grupa. Jasmin Šepo posjeduje 5,88 posto, a odmah iza P Trade-a, koji je treći najveći dioničar, je AS d.o.o. Jelah-Tešanj sa 4,68 posto. (vesti.rs)