Na međunarodnoj dodjeli nagrada za najistaknutije komunikacijske projekte the! Award, koju organizira Hrvatska udruga za odnose s javnošću, nagrađeni su najistaknutiji komunikacijski projekti u jugoistočnoj Europi. Abeceda komunikacije, komunikacijska agencija koja djeluje na tri tržišta (Hrvatska, Slovenija i Bosna i Hercegovina) i certificirani je partner Global Communication PR Networka, nagrađena je s dvije srebrne nagrade – u kategoriji Odnosi s javnošću u institucijama, udrugama i nevladinim organizacijama za projekt Popis stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. za klijenta Državni zavod za statistiku i u kategoriji Odnosi s javnošću za mala i srednja poduzeća s projektom Disfagija za klijenta Fresenius Kabi d.o.o.

“Jako smo ponosni na osvojeno priznanje kolega i struke, ali i zahvalni na dodijeljenom povjerenju naših klijenata. Ovim projektima dokazujemo da je naš pristup uistinu holistički i strateški. Našem društvu slijede promjene, mijenjat će se vrijednosti koje cijenimo i odnosi koje imamo, ruše se postojeći zidovi i zaboravljene teme napokon dolaze na dnevni red, a fokus se stavlja na društveno odgovornom ponašanju. Kako ćemo se tim promjenama prilagoditi ovisi samo o nama samima, a komunikacija će svakako biti jedna od odlučujućih karika uspjeha”, izjavila je Marina Bolanča, vlasnica i direktorica agencije Abeceda komunikacije te zamjenica predsjednika Hrvatske udruge za odnose s javnošću.

U rujnu 2021. godine proveden je prvi digitalni Popis stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. za koji je osmišljena PR i kreativna kampanja s produkcijom TV i radio spotova, OOH oglašavanjem, kampanjom na društvenim mrežama i promotivnim materijalima. Cilj kampanje bio je utjecati na što veći broj samostalno popisanih građana kako bi se smanjio kontakt s terenskim popisivačima zbog pandemije. Ukupno se samostalno popisalo 1.637.000 građana, odnosno više od 40% ukupnog stanovništva Hrvatske.

U lipnju 2021. godine provedena je javnozdravstvena kampanja podizanja svijesti građana za poremećaj gutanja – disfagije. Kampanja je krenula s gerilskom akcijom na frekventnom mjestu u Zagrebu, provedena je anketa i skrivena kamera među građanima te je organizirano druženje s medijima. Međunarodni mjesec disfagije, lipanj, obilježen je i u četiri velika grada Republike Hrvatske, u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku s informativnom kampanjom.

Kliknite za najnovije vijesti, analize i istraživanja u vašem sandučiću!