S oko 50 novih proizvoda kojih makedonska konditorska kompanija Makprogres iz grada Vinica planira uskoro predstaviti u svoj asortiman, kompanija očekuje da će sljedeće godine generirati rast prihoda od 20 posto.

Prvi čovjek kompanije Gligor Cvetanov očekuje da će završiti ovu godinu s rastom prihoda od oko 12 posto i rasta dobiti od oko 8 posto.

“U 2013. smo imali relativno bolju situaciju za našu industriju jer sirovine su bile na stabilnom nivou i nije bilo većih povećanja cijena što je omogućilo stabilnost i planiranje prodaje i proizvodnje. U idućoj godini očekujemo stabilnost cijena i konsolidaciju tržišta”, rekao je Cvetanov. (Biznis plus)