Mercator Hrvatska namjerava slijediti primjer svoje matične kuće u Sloveniji i ovdje kod nas organizirati akciju ‘Viškovi hrane’ u kojoj se hrana, kojoj je toga dana istekao rok trajanja a još je uvijek primjerena za prehranu, dijeli siromašnima.

“Mercator Hrvatska trenutačno je u postupku pripreme realizacije projekta, koji je već pokrenuo Mercator u Sloveniji, kojim bi se hrana kojoj istječe rok trajanja donirala potrebitima. Kako je riječ o iznimno logistički zahtjevnom poslu, projekt će zaživjeti kad se dogovore sve pojedinosti oko preuzimanja te distribuiranja hrane jer potrebno je uskladiti sve aktivnosti sa zakonskim regulativama”, odgovaraju Novom listu iz Mercatora Hrvatska.

Do sada je, kao i u slučaju svih ostalih trgovačkih lanaca, sva ta hrana završavala u smeću, makar se određeni dio namirnica, koje nisu – poput jaja, mlijeka i sličnog – podložne brzom mikrobiološkom kvarenju, konzumirati može i nakon isteka roka trajanja.

Hoće li im se, kao što je slučaj u Sloveniji, pridružiti još neki trgovački lanci, za sada nije poznato.

Primjerice, iako u Sloveniji u akciji sudjeluje i SPAR, njihova hrvatska podružnica nije dala konkretan odgovor hoće li isti potez učiniti i ovdje. Poručili su tek da SPAR u posljednjih nekoliko godina intenzivno surađuje s Caritasom Hrvatska na projektu pučkih kuhinja.

“Konkretno, svakodnevno na teritoriju cijele Hrvatske doniramo kruh i peciva pučkim kuhinjama. Vrijednost ove donacije u prošloj godini bila je preko 4,5 milijuna kuna”, odgovorili su. (Novi list)